Návod k použití SONY VPL-HS10

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY VPL-HS10. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY VPL-HS10 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY VPL-HS10.


SONY VPL-HS10 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4481 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY VPL-HS10 (14980 ko)
   SONY VPL-HS10 (14888 ko)
   SONY VPL-HS10 (14820 ko)
   SONY VPL-HS10 annexe 1 (14972 ko)
   SONY VPL-HS10 annexe 2 (14972 ko)
   SONY VPL-HS10 DATASHEET (91 ko)
   SONY VPL-HS10 CORRECTION (22 ko)
   SONY VPL-HS10 HOME THEATER GUIDE (2424 ko)
   SONY VPL-HS10 DIMENSIONS DIAGRAMS (119 ko)
   SONY VPL-HS10 VIEWING, INSTALLING AND USING LCD PROJECTOR (624 ko)
   SONY VPL-HS10 CORRECTION (PG. 8) AND ADDITION (PG. 29) FOR THE INSTRUCTIONS (22 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY VPL-HS10

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 4-091-754-22 (2) Video Projektor Návod k obsluze CZ VPL-HS10 © 2002 Sony Corporation VÝSTRAHA Nevystavujte zaízení desti nebo vlhkosti, abyste pedesli vzniku pozáru nebo úrazu elektrickým proudem. Abyste pedesli úrazu elektrickým proudem, neotvírejte kryt zaízení. Zásuvka, do které je zapojen napájecí kabel, by nemla být pílis vzdálená od zaízení a mla by být snadno dostupná. CZ 2 Obsah Vyuzití Menu Operace pomocí menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Pehled polozek menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Pehled menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Jednotlivé polozky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Pokud máte k dispozici , , duo" adaptér, potom lze pouzít "Memory Stick Duo" kartu se zaízením, které pracuje s bznou "Memory Stick" kartou. Poznámky k pouzívání "Memory Stick Duo" karty · "Memory Stick Duo" kartu zasouvejte do projektoru po pipojení adaptéru. · Dávejte pozor, abyste "Memory Stick Duo" kartu pipojili do adaptéru správným koncem. · Dbejte na to, aby byl adaptér zasunut do projektoru ve správné poloze. · "Memory Stick Duo" kartu nezasunujte do projektoru bez adaptéru. Mohly by to zpsobit nefunkcnost projektoru. Co je MagicGate? MagicGate je oznacení technologie na ochranu autorských práv, která vyuzívá sifrovací technologii. Informace o "Memory Stick" kart 31CZ Na tomto projektoru lze zobrazovat následující datové formáty Pomocí projektoru lze zobrazit obrazové soubory zaznamenané digitálním na "Memory Stick" kartu v následujících formátech: · Obrazové soubory (DCF-kompatibilní) komprimované v JPEG (Joint Photographic Experts Group) formátu (pípona: . jpg) · Obrazové soubory ve formátu MPEG1 nahrané pomocí Sony zaízení (MPEG MOVIE, MPEG MOVIE AD, MPEG MOVIE EX, MPEG MOVIE HQ, MPEG MOVIE HQX, MPEG MOVIE CV, VAIO Giga pocket (ekvivalent Video CD)). Formátování "Memory Stick" karty "Memory Stick" karty jsou bhem výroby naformátovány ve standardním formátu. Pokud budete "Memory Stick" kartu formátovat, doporucujeme, abyste k tomu pouzili projektor. Upozornní k formátování "Memory Stick" karty pomocí pocítace Pokud budete formátovat "Memory Stick" kartu pomocí pocítace, není garantováno, ze bude fungovat spolu s tímto projektorem. "Memory Stick" kartu naformátovanou pomocí pocítace lze pouzít az po novém naformátování v projektoru. Bhem formátování dojde ke smazání vsech dat. "Access" indikátor Tento indikátor svítí nebo bliká, pokud jsou data zapisována nebo ctena z "Memory Stick" karty. V takovém pípad zajistte, aby zaízení, které kartu pouzívá nepodléhalo otesm. Bhem komunikace zaízení s kartou toto zaízení nevypínejte, ani z nj "Memory Stick" kartu nevysunujte. Mohlo by dojít k poskození dat. Ped pouzitím "Memory Stick" karty Kontakty Pojistka proti zápisu Prostor pro oznacení · Pokud pepnete na kart pojistku proti zápisu do polohy "LOCK, " potom nelze data nahrávat, editovat ani mazat. · Pro pepnutí pojistky na "Memory Stick Duo" kart pouzijte ostrý pedmt, jako napíklad kulickové pero. · Data mohou být poskozena v pípad, ze: - Vysunete "Memory Stick" kartu nebo vypnete pístroj bhem ctení nebo zápisu dat. - Pouzijete "Memory Stick" kartu v prostedí, které je vystaveno psobení statické elektiny nebo elektrickému sumu. · Doporucujeme zálohovat dlezitá data, která jsou ulozena na "Memory Stick" kart. Poznámky · Do prostoru pro oznacení "Memory Stick" karty vlepte pouze dodaný stítek. · Stítek nalepte tak, aby nepesahoval vymezený prostor. · Pi popisování "Memory Stick Duo" karty netlacte pílis siln na pero nebo tuzku. · "Memory Stick" kartu uchovávejte a penásejte v obalu. · Nedotýkejte se nicím kontakt karty (napíklad prsty nebo kovovým pedmtem). · Nevystavujte "Memory Stick" kartu úderm, ohýbání, ani ji nenechejte spadnout na zem. [. . . ] 2 W × 2 (funguje pouze pi pouzití "Memory Stick" karty ) Projekcní systém 3 Uchopte vzduchový filtr za výstupky a vyjmte ho z projektoru. 4 Vlozte nový vzduchový filtr do projektoru. 5 Zasute zpt kryt filtru. Vstup/Výstup Video vstup VIDEO: phono typ Composite video: 1 Vp-p±2 dB negativní synchronizace (75 ohm ukoncený) S VIDEO: Y/C, mini DIN 4-pin typ (male) Y (luminance): 1 Vp-p±2 dB negativní synchronizace (75 ohm ukoncený) C (chrominance): burst 0, 286 Vp-p ±2 dB (NTSC) (75 ohm ukoncený) burst 0, 3 Vp-p±2 dB (PAL) (75 ohm ukoncený) Technické údaje 55 CZ Y/PB/CB/PR/CR komponentní: phono type G mit Sync/Y: 1 Vs-s ±2 dB negativní synchronizace (75 ohm ukoncený) B/CB/PB: 0, 7 Vs-s ±2 dB pozitivní synchronizace (75 ohm ukoncený) R/CR/PR: 0, 7 Vs-s ±2 dB pozitivní synchronizace (75 ohm ukoncený) DVI (TMDS) Digitální RGB signál PJ MULTI 32-pin multi konektor Composite video: 1 Vp-p±2 dB negativní synchronizace (75 ohm ukoncený) S video: Y/C Y (luminance): 1 Vp-p±2 dB negativní synchronizace (75 ohm ukoncený) C (chrominance): burst 0, 286 Vp-p±2 dB (NTSC) (75 ohm ukoncený) burst 0, 3 Vp-p±2 dB (PAL) (75 ohm ukoncený) Analog RGB/component: R/CR (PR): 0. 7 Vp-p±2 dB (75 ohm ukoncený) G: 0, 7 Vp-p±2 dB (75 ohm ukoncený) G with sync/Y: 1 Vp-p±2 dB negativní synchronizace (75 ohm ukoncený) B/CB (PB): 0, 7 Vp-p±2 dB (75 ohm ukoncený) SYNC/HD: Composite sync input: 1­5 Vp-p vysoká impedance, positivní/ negativní Horizontální synchronizovaný vstup: 1­5 Vp-p vysoká impedance, positive/negative VD: Vertikální synchronizovaný vstup: 1­5 Vp-p vysoká impedance, positivní/ negativní "Memory Stick" Slot 1 Provozní vlhkost 35% az 85% (bez kondenzace) Skladovací teplota ­20 °C az 60 °C Skladovací vlhkost 10% az 90% Dodané píslusenství Dálkový ovladac RM-PJHS10 (1) Baterie, velikost AA (R6) (2) Kabel pro penos signálu SIC-HS41 (10 m) (1) Napájecí kabel (1) Vzduchový filtr (náhradní) (1) "Filmový" filtr (1) Návod k obsluze (1) Zmna vzhledu a technických údaj bez upozornní je vyhrazena. Volitelné píslusenství Jednotka pro pevod signálu IFU-HS1 Projekcní lampa LMP-H180 (náhradní) Vzduchový filtr PK-HS10FL (náhradní) Kabel pro penos signálu SIC-HS10/SIC-HS20/SIC-HS30/ SIC-HS40 Projekcní objektiv Konverzní objektiv pro zaostení na krátkou vzdálenost VPLL-CW10 Konverzní objektiv pro zaostení na dlouhou vzdálenost VPLL-CT10 Závsný drzák projektoru PSS-610 Vzdálenosti pro projekci signálu ve formátu 720p, signálu z pocítace atp. Plátno d c a b 12° 12° f e Obecné Rozmry Hmotnost Napájení 345 × 148 × 369 mm (s/v/h) Piblizn 5, 4 kg 100 az 240 V stídavé naptí, 2, 9­1, 1 A, 50/60 Hz Píkon Max. 260 W (Pohotovostní rezim: 5 W) Provozní teplota 0 °C az 35 °C Projektor CZ 56 Technické údaje Pi promítání s vyuzitím korekcí "Side Shot" a "V Keystone" Pro projekci 720p signálu, signálu z pocítace nebo dat ulozených na "Memory Stick" kart Jednotky: metry Pi promítání pouze s vyuzitím korekce"Side Shot" Pro 1080i signál Jednotky: metry Velikost plátna (palce) a b c d e f Velikost plátna (palce) a b c d e f 40 1, 6 1, 8 ­0, 2 ­0, 2 0, 3 0, 4 150 6, 0 7, 0 ­0, 8 ­0, 6 1, 3 1, 5 60 2, 4 2, 8 ­0, 3 ­0, 3 0, 5 0, 6 180 7, 3 8, 4 ­1, 0 ­0, 8 1, 5 1, 8 80 3, 2 3, 7 ­0, 4 ­0, 3 0, 7 0, 8 200 8, 1 9, 4 ­1, 1 ­0, 9 1, 7 1, 9 100 4, 0 4, 7 ­0, 5 ­0, 4 0, 8 1, 0 250 10, 1 11, 7 ­1, 4 ­1, 1 2, 1 2, 4 120 4, 8 5, 6 ­0, 7 ­0, 5 1, 0 1, 2 300 12, 1 14, 1 ­1, 6 ­1, 3 2, 5 2, 9 Velikost plátna (palce) a b c d Velikost plátna (palce) a b c d 40 1, 6 1, 8 0, 0 0, 1 150 6, 0 7, 0 0, 2 0, 6 60 2, 4 2, 8 0, 1 0, 2 180 7, 3 8, 4 0, 2 0, 7 80 3, 2 3, 7 0, 1 0, 3 200 8, 1 9, 4 0, 3 0, 8 100 4, 0 4, 7 0, 1 0, 4 250 10, 1 11, 7 0, 3 0, 9 120 4, 8 5, 6 0, 2 0, 4 300 12, 1 14, 1 0, 4 1, 1 Pro projekci 720p signálu, signálu z pocítace nebo dat ulozených na "Memory Stick" kart Jednotky: metry Velikost plátna (palce) a b c d Velikost plátna (palce) a b c d 40 1, 6 1, 8 ­0, 1 0, 0 150 6, 0 7, 0 ­0, 2 0, 1 60 2, 4 2, 8 ­0, 1 0, 0 180 7, 3 8, 4 ­0, 2 0, 2 80 3, 2 3, 7 ­0, 1 0, 1 200 8, 1 9, 4 ­0, 2 0, 2 100 4, 0 4, 7 ­0, 1 0, 1 250 10, 1 11, 7 ­0, 2 0, 2 120 4, 8 5, 6 ­0, 1 0, 1 300 12, 1 14, 1 ­0, 3 0, 3 Technické údaje 57 CZ Projekcní vzdálenosti po instalaci volitelného konverzního objektivu Píklad instalace a: Vzdálenost mezi plátnem a stedem objektivu b: Vzdálenost mezi podlahou a stedem objektivu c: Vzdálenost od podlahy ke spodku projektoru x: Libovolná vzdálenost Vzdálenost od pední strany krytu ke stedu konverzního objektivu Sted plátna Ze Sted objektivu 35, 8 mm Pro konverzní objektiv VPLL-CT10 x c b Podlaha a Instalace na zem Pouzití konverzního objektivu s dlouhým ohniskem VPLL-CT10 · Pouzijte plátno s rozmrem 40 az 100 palc (100 az 250 cm). · Nastavte objektiv projektoru do "telefoto" pozice (tzn. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY VPL-HS10

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY VPL-HS10 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag