Návod k použití SONY VPL-DS100

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY VPL-DS100. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY VPL-DS100 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY VPL-DS100.


SONY VPL-DS100 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3461 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY VPL-DS100 (1101 ko)
   SONY VPL-DS100 (1122 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY VPL-DS100

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 4-101-719-11 (1) Data Projector Datový projektor Návod k obsluze ____________________________CZ Dataprojektor Návod na pouzitie ___________________________SK Videokivetít Kezelési útmutató ___________________________HU Projektor cyfrowy Instrukcja obslugi____________________________PL VPL-DS100 © 2003 Sony Corporation POZOR! Nevystavujte pístroj desti ani vlhkosti, hrozí nebezpecí úrazu elektrickým proudem. Opravu svte kvalifikované osob. Tento výrobek vyhovuje cásti 15 pravidel FCC. Provoz musí vyhovovat tmto podmínkám: (1) Tento pístroj nesmí zpsobovat rusení a (2) pístroj musí pijmout jakémukoli rusení, vcetn takového, které mze zpsobit nepozadovanou cinnost. Tento výrobek byl testován a shledán vyhovujícím ve smyslu cásti 15 pravidel FCC a spluje limity pro digitální pístroje tídy B. [. . . ] 4 krát. ) Pomocí sipek (M/m/</, ) mzete obraz posouvat. Návrat k pvodní velikosti obrazu Tisknte D ZOOM ­. Okamzit se vrátíte do pvodní velikosti stiskem RESET. 28CZ Projekce Zastavení obrazu (funkce Freeze) Stisknte FREEZE. Tato funkce je pouzitelná pro vstupní signál z pocítace. K normálnímu zobrazení se vrátíte stiskem FREEZE. Spustní a pouzití Projekce 29CZ B Nastavení pomocí menu Pouzití MENU Projektor je vybaven on-screen menu, které umozuje provádt rzná nastavení. Nastavovací polozky se zobrazí v pop-up menu nebo v sub menu. Pokud ze jménem polozky následují tecky (. . . ), objeví se submenu s polozkami. Více o zmn jazyka viz , , Volba jazyka nabídek" na str. Zobrazované indikátory Indikátor vstupního signálu Video 1 Stisknte MENU. Menu se zobrazí. Aktivní nabídka je zobrazena jako zluté tlacítko. SET SETTING S m a r t A PA : Auto Input Search: Input-A Signal Sel. : Color System: Pow e r S av i n g : Illumination: On Off Computer Au t o Off On Input A 2 3 Stiskem v nebo V vyberte menu a stisknte B nebo ENTER. Vybrané menu se zobrazí. NTSC 3. 58 Vyberte polozku. Stiskem v nebo V vyberte menu a stisknte B nebo ENTER. Nastavovací polozky se zobrazí v popup menu nebo v sub menu. Pop-up menu Menu Nastavovací Zvolený vstupní polozky signál Input A Indikátor nastavení vstupu Menu nastavení obrazu C o n t ra s t Indikátor vstupního signálu Zobrazuje zvolený vstup. Tento indikátor mzete potlacit pomocí , , Status" v menu MENU SETTING. Indikátor nastavení vstupu Pro Input A: zobrazuje se , , Computer", , , Component" nebo , , Video GBR". Pro vstup Video/S Video: zobrazuje se , , Auto" nebo nastavení , , Color System" v menu SET SETTING. MENU SETTING Status: L a n g u ag e : M e nu Po s i t i o n : M e nu C o l o r : On English To p l e f t Bottom Left Center To p R i g h t Bottom Right A Sub menu Menu PICTURE SETTING Nastavovací polozky Input A ADJUST PICTURE Contrast: Brightness: Gamma Mode: C o l o r Te m p : S t a n d a rd 80 50 Graphics High 30CZ Pouzití MENU 4 Polozku nastavte. · Pi zmn nastavené hodnoty: Hodnotu zvtsíte stiskem v nebo B. · Pi zmn nastavení: Stiskem v nebo V zmníte nastavení. Stiskem ENTER nebo b se vrátíte do pedchozí obrazovky. Zobrazení menu Mzete nastavit polohu menu, intenzitu obrazu v pozadí i barvu polozek. 36 Pi nastavení jazyka v Menu Language viz , , Volba jazyka nabídek" na str. Nabídka automaticky zmizí pokud není stisknuto zádné tlacítko po dobu 1 minuty. Nastavení pomocí menu Reset nastavených polozek Stisknte RESET na ovládaci. Zobrazí se , , Complete!" a zobrazená nastavení se vrátí na své tovární hodnoty. Takto je mozno zmnit polozky: · V menu Adjust Picture. . . : , , Contrast", , , Brightness", , , Color", , , Hue" a , , Sharpness". · V menu Adjust Signal. . . : , , Dot Phase", , , H Size" a , , Shift". Pam nastavení Nastavení se automaticky zaznamenají do pamti projektoru. Na vstupu není signál Pokud není na vstupu signál, zobrazí se , , Cannot adjust this item". Pouzití MENU 31CZ Nabídka PICTURE SETTING Menu PICTURE SETTING slouzí k nastavení obrazu a hlasitosti. Polozky, které pi daném signálu nelze nastavit, se nezobrazují. Pi vstupu video signálu PICTURE SETTING ADJUST PICTURE Contrast: Brightness: Color: Hue: Sharpness: C o l o r Te m p . [. . . ] (zakoncení 75 ohm) S VIDEO: Y/C mini DIN 4-pin (kolícky) Y (jasová): 1 Vss ±2 dB, negativní sync. (zakoncení 75 ohm) C (barvonosná): burst 0, 286 Vss ±2 dB (NTSC) (75 ohm zakoncení), burst 0, 3 Vss ±2 dB (PAL) (75 ohm zakoncení), HD D-sub15-pin (dutinky) Analog RGB/component: R/R-Y: 0, 7 Vss ±2 dB (75 ohm zakoncení), G: 0, 7 Vss ±2 dB (75 ohm zakoncení), G s sync/Y: 1 Vss ±2 dB negativní sync. (75 ohm zakoncení), B/B-Y: 0, 7 Vss ±2 dB (75 ohm zakoncení), SYNC/HD: Komposit sync vstup: 1-5 Vss vysoká impedance, pozitivní/ negativní Horizontal sync vstup: 1-5 Vss vysoká impedance, pozitivní/ negativní VD: Vertical sync vstup: 1-5 Vss vysoká impedance, pozitivní/ negativní Stereo minijack 500 mVef, impedance vyssí nez 47 kiloohm INPUT A Ostatní Elektrické parametry Systém NTSC3. 58/PAL/SECAM/ NTSC4. 43/PAL-M/PAL-N, pepínatelný automaticky/rucn Rozlisení 600 TV ádek (video vstup) 800 × 600 bod (RGB vstup) Pouzitelný pocítacový signál2) fH: 19 az 72 kHz fV: 48 az 92 Hz (maximální rozlisení vstupního signálu: XGA 1024 × 768 fV: 85 Hz) AUDIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1) ANSI lumen je mící metoda American National Standard IT 7. 228. 2) Nastavte rozlisení a kmitocty signálu z pocítace tak, aby vyhovoval rozsahu pouzitelných parametr projektoru. Technické údaje 47CZ Bezpecnostní normy UL60950, cUL (CSA No. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY VPL-DS100

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY VPL-DS100 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag