Návod k použití SONY VPL-CX6

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY VPL-CX6. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY VPL-CX6 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY VPL-CX6.


SONY VPL-CX6 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1660 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY VPL-CX6 (3115 ko)
   SONY VPL-CX6 (1447 ko)
   SONY VPL-CX6 annexe 3 (3464 ko)
   SONY VPL-CX6 annexe 1 (4797 ko)
   SONY VPL-CX6 annexe 4 (3261 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY VPL-CX6

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 4-095-441-11(1) Data projektor Návod k pouzití pro Memory Stick CZ VPL-CX6 © 2003 Sony Corporation Obsah Pehled Vlastnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Oznacení obrazového souboru jako startovního snímku . . . . . . . . . 23 Zobrazení/skrytí informací o obrazovém souboru . . . . . 23 Pepínání zvuku filmových soubor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Interval: nastavení casového úseku, po který je snímek zobrazen. Slds. " nastaveno na "Manual", je toto nastavení nefunkcní. Repeat: nastavení opakovaného nebo jednorázového provedení Slide Show. 8 9 Vyberte konkrétní polozku a stisknte ENTER. "Execute" a stisknte ENTER. Prohlízení obrazových soubor -- prohlízec obrázk 10 Vyberte 15 CZ Provedení Slide Show Kdyz je v menu polozka "Advan. Slds. " nastavena na "Auto", stídají se snímky automaticky. Kdyz je vybrán filmový soubor, pehraje se film automaticky a po jeho pehrání se automaticky zobrazí dalsí snímek. Kdyz chcete Slide Show ukoncit, stisknte tlacítko MS SLIDE nebo ENTER. Slds. " nastavena na "Manual", ovládáte Slide Show následujícími tlacítky. Slds. " nastavena na "Manual", filmový soubor se nepehraje a zobrazí se první polícko filmového souboru. Pehrání filmového souboru viz "Pehrání filmového souboru" na stran 17. Návrat do MS Home ped provedením Slide Show Vyberete-li v kroku 9 procedury "Prohlízení obrazových soubor prohlízec obrázk" polozku "Close", vrátíte se do MS Home a Slide Show se neprovede. Zobrazení obrazového souboru na celé plátno 1 V zobrazení miniatur vyberte obrazový soubor a stisknte ENTER. 2 Vyberte "Full Screen" a stisknte ENTER. Vybraný snímek je zvtsen na celé plátno. No. : 1/1234 Size: 1024x768 File: SPJP0001. JPG Date: 2003. JUL. 15 12:34PM Slide Show se snímky zobrazenými na celé plátno mzete ovládat následujícími tlacítky. , : Slide Show v dopedném smru (Slide Show se zastaví na posledním obrazovém souboru). CZ 16 Prohlízení obrazových soubor -- prohlízec obrázk <: Zobrazení Slide Show pozpátku (Slide Show se zastaví na prvním obrazovém souboru). MS SLIDE: návrat do MS Home. Pímé spustní Slide Show Jelikoz jsou nastavení ulozena do pamti i v pípad, ze po provedení krok 1 az 9 procedury "Prohlízení obrazových soubor - prohlízec obrázk" zmníte vstup projektoru, mzete prezentaci spustit jednoduse stiskem tlacítka MS SLIDE na dálkovém ovladaci. Chcete-li Slide Show ukoncit, stisknte MS SLIDE nebo ENTER (polozka "Advan. Slds. " nastavena na "Auto") nebo MS SLIDE (polozka "Advan. Slds. " nastavena na "Manual"). Pehrávání filmového souboru Prohlízení snímk Kdyz je polozka "Advan. Slds. " nastavena na "Manual", mzete pehrávat film pomocí filmového pehrávace (Movie Player) zobrazeného na plátn. Pehrávání filmu mzete také spustit vybráním filmového souboru v rezimu sdruzeného náhledu (miniatury). Poznámky · Pehrávac film (Movie Player) nelze zobrazit, pokud je polozka "Advan. · Pístroj je schopen pehrávat MPEG1 filmové soubory nahrané pomocí Sony MPEG MOVIE apod. MPEG1 soubory, které lze pehrávat, jsou: MPEG MOVIE AD/EX/HQ/ HQX/CV, MPEG1 pro VAIO Giga pocket (ekvivalent k Video CD). 1 2 Posupujte podle krok 1 az 7 procedury "Prohlízení obrazových soubor - prohlízec obrázk". Slds. " na "Manual". MS Home Select Picture Viewer Execute Slide Show Option Effect Off Advan. Manual Select Contents Interval 5sec Repeat On Close No. : 1/1234 Size: 1024x768 File: SPJP0001. JPG Date: 2003. JUL. 15 12:34PM 3 Stisknte ENTER. (Pokracování) Prohlízení obrazových soubor -- prohlízec obrázk 17 CZ 4 Vyberte "Execute" a stisknte ENTER. Ovládání Slide Show Pouzijte následující tlacítka. [. . . ] c Nastavte "Filter" na "Movie" nebo "Off". c Pipravte prezentacní materiál pomocí programu Projector Station for Presentation. c Pouzitelné formáty filmových soubor viz strana 17. · Polozka "Wide Mode" v menu INPUT SETTING mze být nastavena na "On". [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY VPL-CX6

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY VPL-CX6 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag