Návod k použití SONY VGP-PRZ10

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY VGP-PRZ10. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY VGP-PRZ10 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY VGP-PRZ10.


SONY VGP-PRZ10 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (129 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY VGP-PRZ10 (377 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY VGP-PRZ10

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Pi hledání msta zadejte první písmena jeho názvu. Podle vybraného msta bude nastaveno casové pásmo hodin v pístroji. 5 Pístroj Nokia VGP-PRZ10 má obvykle sluzby MMS, GPRS, streaming a mobilní internet automaticky nakonfigurovány podle informací provozovatele sluzeb nebo operátora sít. Stisknutím tlacítka otevete hlavní menu. Vás provozovatel sluzeb mze pozadovat, aby ve vasem pístroji byly nkteré funkce vypnuty nebo nebyly aktivovány. V takovém pípad se v menu vaseho pístroje nezobrazí. [. . . ] Nokia pouzívá schválené prmyslové standardy pro pamové karty, ale nkteré znacky nemusí být pln kompatibilní s tímto pístrojem. Nekompatibilní karty mohou poskodit kartu a pístroj a porusit data ulozená na kart. Pro rozsíení pamti pístroje si mzete zakoupit kompatibilní pamovou kartu miniSD. Na pamovou kartu mzete také zálohovat informace z pístroje. Ukládejte vsechny pamové karty mimo dosah malých dtí. 1. Chcete-li vlozit pamovou kartu (1), vlozte nehet do výklenku pod krytkou slotu pamové karty a otevete krytku. 2. Plocha kontakt pamové karty musí smovat nahoru a ke slotu. 7 3. Po zajistní karty na míst uslysíte zacvaknutí. Nez vyjmete kartu, stisknte tlacítko a zvolte moznost Vyjmout pam. Po zobrazení zprávy Vyjmte pamovou kartu a stisknte , , OK" otevete krytku slotu pamové karty. Dlezité: Nevyjímejte pamovou kartu v prbhu operace, pi které dochází k pístupu ke kart. Vyjmutí karty v prbhu operace mze poskodit pamovou kartu i pístroj a mze dojít k poskození dat na kart. 8 Penos obsahu z jiného pístroje Informace o práci s aplikací Penos dat najdete v uzivatelské pírucce. · Pro otevení seznamu multimediálních aplikací stisknte tlacítko . · Pro zmnu profilu stisknte tlacítko · Pro pepínání mezi profily Normální a Tichý stisknte a podrzte tlacítko . Pokud máte dv telefonní linky (sluzba sít), pepíná tato akce mezi nimi. · Chcete-li otevít seznam posledních volaných císel, stisknte tlacítko . · Chcete-li pouzít hlasové píkazy, podrzte stisknuté tlacítko . · Chcete-li se pipojit k aplikaci Sluzby (sluzba sít), stisknte a podrzte tlacítko . Úpravy textu a seznam · Chcete-li oznacit polozku v seznamu, pejdte na ni a stisknte soucasn tlacítka a. · Chcete-li oznacit nkolik polozek v seznamu, podrzte stisknuté tlacítko a stisknte tlacítko nebo . Chcete-li ukoncit výbr, uvolnte tlacítko a poté tlacítko . · Kopírování a vkládání textu: Stisknutím a podrzením tlacítka vyberte písmena a slova. Chcete-li zkopírovat text do schránky, stále drzte tlacítko a zvolte moznost Kopírovat. [. . . ] Nokia nemá autorská práva ci práva dusevního vlastnictví k tmto aplikacím tetích stran. Nokia nepebírá zádnou odpovdnost za jakoukoli podporu koncového uzivatele nebo funkcnost aplikací, ani za informace uvádné v aplikacích nebo tchto materiálech. Nokia neposkytuje zádnou záruku za aplikace tetích stran. POUZÍVÁNÍM APLIKACÍ BERETE NA VDOMÍ, ZE APLIKACE JSOU POSKYTOVÁNY VE STAVU "TAK JAK JSOU", BEZ JAKÉKOLI VÝSLOVN UVEDENÉ NEBO MLCKY POSKYTNUTÉ ZÁRUKY V MAXIMÁLNÍ MÍE POVOLENÉ PRÁVNÍMI PEDPISY. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY VGP-PRZ10

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY VGP-PRZ10 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag