Návod k použití SONY VG-C70AM

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY VG-C70AM. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY VG-C70AM bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY VG-C70AM.


SONY VG-C70AM : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1515 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY VG-C70AM ANNEXE 1 (458 ko)
   SONY VG-C70AM (1977 ko)
   SONY VG-C70AM (1977 ko)
   SONY VG-C70AM annexe 5 (580 ko)
   SONY VG-C70AM annexe 2 (1329 ko)
   SONY VG-C70AM annexe 4 (808 ko)
   SONY VG-C70AM annexe 1 (1977 ko)
   SONY VG-C70AM annexe 3 (1740 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY VG-C70AM

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 2 Pipojení napájení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Manipulace s barevnou tiskovou kazetou a její skladování. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Vlození a vyjmutí barevné tiskové kazety. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Manipulace s papírem a jeho uskladnní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] 5 Vyberte barevný rezim. Zrusení tisku Pocítace s operacním systémem Windows: 1 Poklepejte na ikonu tiskárny v list. Pocítace s operacním systémem Mac OS X: 1 V Print Center (Správa tisku) poklepejte na ikonu tiskárny. 2 Klepnte na úlohu, kterou chcete zrusit, potom vyberte Delete (Odstranit). www. kodak. com/go/support CS 27 6 Péce a údrzba Vseobecné pokyny k údrzb DLEZITÉ: Ped cistním pístroj vzdy odpojte od zdroje naptí. K cistní základny s tiskárnou a jejích cástí nepouzívejte agresivní nebo abrazivní cisticí prostedky ani organická rozpoustdla. Základnu s tiskárnou cistte otením vnjsích povrch cistou, suchou tkaninou. Základnu s tiskárnou a zásobník pokládejte na plochý, rovný povrch. Dbejte, aby zadní strana základny s tiskárnou a prostor ped zásobníkem papíru nebyly zablokovány. Pívodní sry a kabely rozhraní USB je teba klást mimo dráhu pohybu papíru. Okolí tiskárny udrzujte pomocí vysavace v cistot a bez prachu. Chrate základnu s tiskárnou ped tabákovým kouem, prachem, pískem a rozlitými tekutinami. Na základnu s tiskárnou nepokládejte zádné pedmty. Základnu s tiskárnou, píslusenství a spotební materiál ukládejte mimo dosah pímého slunecního záení a místa, kde mze dojít k výskytu vysokých teplot (nap. Ped uskladnním vyjmte zásobník papíru, zavete kryt zásobníku papíru (viz strana 7) a dvíka zásobníku papíru, aby do pístroje nemohl pronikat prach a necistoty. Papír skladujte naplocho, ve vodorovné poloze. 28 CS www. kodak. com/go/support Péce a údrzba Cistní válecku pro posun papíru Aby nedocházelo k chybnému zavádní papíru a aby bylo jisté, ze vase snímky budou vypadat co nejlépe, doporucujeme udrzovat válecek pro posun papíru v cistot. V pípad poteby vymte za nový papír. 3 Papíry dkladn protepejte, aby se nelepily. 4 Vrate zásobník papíru na pvodní místo. 5 Vlozte zásobník papíru zpt, potom novým stisknutím tlacítka v tisku. Ocistte válecek pro posun papíru (strana 29). pokracujte www. kodak. com/go/support CS 31 Odstraování problém Pokud. . . Do tiskárny se zavádí nkolik list papíru najednou Zkuste následující 1 Vyjmte zásobník papíru (strana 7). 2 Vyjmte ze zásobníku papíru vlozený papír. Papíry dkladn protepejte, aby se nelepily. 3 Vrate zásobník papíru na pvodní místo. 4 Vlozte zásobník papíru zpt, potom novým stisknutím tlacítka pokracujte v tisku. Tiskárna je zaseknutá (je mozné, ze rychle bliká kontrolka Papír nebo kontrolka tiskové kazety) DLEZITÉ: V základn s tiskárnou pouzívejte pouze sady barevné tiskové kazety a fotopapíru Kodak. Nepouzívejte papír urcený pro inkoustové tiskárny. Pokud rychle bliká kontrolka Papír: 1 Vyjmte zásobník papíru (strana 7). 2 Vypnte napájení základny s tiskárnou na dobu 5 sekund a potom napájení znovu zapnte. V pípad, ze se papír nevysune automaticky, opatrn jej vyjmte. DLEZITÉ: Vzdy kontrolujte, zda v otvoru pro výstup papíru na zadní stran základny s tiskárnou nedochází k uvíznutí papíru: 3 Vyjmte ze zásobníku papíru vlozený papír. Papíry dkladn protepejte, aby se nelepily. 4 Vrate zásobník papíru na pvodní místo. 5 Vlozte zásobník papíru zpt, potom novým stisknutím tlacítka v tisku. [. . . ] Tato záruka se nevztahuje na okolnosti, které jsou mimo vliv spolecnosti Kodak, ani na problémy vzniklé nedodrzením pokyn k obsluze, které jsou uvedeny v návodech k obsluze digitálních fotoaparát Kodak a jejich píslusenství. www. kodak. com/go/support CS 51 Dodatek Tato záruka se nevztahuje na selhání výrobku v dsledku poskození vzniklého pi peprav, nehod, zmn, úprav, opravy provedené nepovolanou osobou, nesprávného pouzití, zneuzití, pouzití výrobku s nekompatibilním píslusenstvím nebo doplky, nedodrzení návodu spolecnosti Kodak k obsluze, údrzb ci balení, nepouzití polozek dodaných spolecností Kodak (napíklad adaptér a kabel), ani na nároky vznesené po uplynutí zárucní lhty. Spolecnost Kodak neposkytuje na tento výrobek zádnou dalsí pímo vyjádenou ci pedpokládanou záruku. V pípad, kdy by neposkytnutí pedpokládané záruky bylo v rozporu se zákonem, bude doba trvání pedpokládané záruky jeden rok od data zakoupení výrobku. Jediným závazkem spolecnosti Kodak je moznost výmny. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY VG-C70AM

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY VG-C70AM bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag