Návod k použití SONY VF-30CPKS

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY VF-30CPKS. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY VF-30CPKS bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY VF-30CPKS.


SONY VF-30CPKS : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (111 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY VF-30CPKS

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] PL Filter Kit Souprava polarizacního filtru N·vod k obsluze CZ PL Sada filtrov N·vod na pouûitie SK VF-30CPKS © 2004 Sony Corporation Printed in Czech Republic Pro sejmutí ochranného filtru, který je pipevnn ke konvertoru, dejte pes ochranný filtr mkkou látku a odsroubujte ji. Neopatrná manipulace mze vést ke zranní. Vlastnosti · Tento polarizacní kruhový filtr Vám pomze odstranit svtelné odrazy od skla a vodních ploch, a také pro zjasnní barev a zdraznní barevného kontrastu pi filmování venkovních scén. [. . . ] · Tento polarizacní filtr nelze pouzit soucasn s konvertorem nebo jiným objektivem. · Vzhledem k tomu, ze kruhový filtr prodlouzí expozici na trojnásobek az ctynásobek, mze dojít k rozostení snímku. V takovém pípad nastavte zaostení rucn. Poznámky týkající se cistní/uskladnní kruhového polarizacního filtru/Ochranného filtru · Veskeré necistoty, které se nacházejí na povrchu objektivu, odstrate stteckem na optiku nebo mkkým stteckem. Otisky prst nebo jiné mastné skvrny odstrate mkkou látkou jemn navlhcenou ve slabém mýdlovém roztoku. · Polarizacní filtr musí být pecliv uskladnn na míst, které není vystaveno zvýseným teplotám (pes 60°C) nebo na míst s pímým slunecním záením, protoze filtr je citlivý na teplo a ultrafialové paprsky díky povrchové úprav skel filtru. VF-30CPKS-Carton Cesky Prmr závitu Rozmry Maximální prmr Celková délka Hmotnost Dodávané píslusenství Filtr PL M30 x 0, 75 Chránic MC M30 x 0, 75 Cca 33 mm Cca 34 mm Cca 8, 5 mm Cca 7 mm Cca 8 g Cca 6 g Pouzdro filtru (1) Ped pouzitím tohoto kruhového filtru si prosím pectte návod k obsluze. Za úcelom odobratia ochranného krytu pripevneného na konverznej predsádke uchopte ochranný kryt jemnou handrickou a odkrúte ho. Neopatrné zaobchádzanie môze spôsobi zranenie. Charakteristické vlastnosti · Pri snímaní scenérií v exteriéri tento filter s kruhovou polarizáciou úcinne eliminuje odrazené svetlo zo sklenených alebo vodných plôch a taktiez zosvetuje farebný odtie a zvysuje farebný kontrast. · Ochranný filter chráni objektív videokamery pred prachom a necistotami. · PL filter s kruhovou polarizáciou a ochranný filter majú viacvrstvovú povrchovú úpravu (multi coated - MC) na oboch stranách, cím redukujú nadbytocné svetlo a odrazy. Nasadenie PL filtra/ochranného filtra Pozri obr. Nasate a upevnite PL filter alebo ochranný filter na závit na objektíve videokamery. * 30° - 40° 30° - 40° Na obrázku nemusí by zobrazená videokamera, na ktorú sa chystáte nasadi filter. Pouzívanie PL filtra Slovensky PL filter musí ma rovnaký priemer ako objektív videokamery, na ktorý sa ho chystáte pripevni. Pred pouzitím tejto sady si pozorne precítajte návod na pouzitie a uschovajte ho pre prípadné budúce pouzitie. Otácajte otocným krúzkom PL filtra pocas sledovania obrazu v hadáciku (EVF) alebo na LCD displeji videokamery. [. . . ] · Z dôvodu procesu nanásania ochrannej vrstvy - polarizacnej tenkej vrstvy potiahnutej medzi optickými sklíckami - je PL filter citlivý na teplo a ultrafialové ziarenie. Preto nenechávajte a neskladujte filter na horúcich miestach (nad 60 °C) ani ho nevystavujte priamemu slnecnému ziareniu. VF-30CPKS-Carton Slovensky Priemer závitu Rozmery Maximálny priemer Celková dzka Hmotnos Dodávané príslusenstvo PL filter M30 x 0, 75 MC ochranný filter M30 x 0, 75 Cca 33 mm Cca 34 mm Cca 8, 5 mm Cca 7 mm Cca 8 g Cca 6 g Ochranné puzdro pre filter (1) Pred pouzívaním filtra si pozorne precítajte návod na pouzitie. http://www. sony. net/ Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU) [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY VF-30CPKS

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY VF-30CPKS bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag