Návod k použití SONY VCT-55LH

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY VCT-55LH. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY VCT-55LH bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY VCT-55LH.


SONY VCT-55LH : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (506 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY VCT-55LH DATASHEET (165 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY VCT-55LH

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Reprodukce, penos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho cásti v jakékoli form je povoleno pouze po pedchozím písemném svolení spolecností Nokia. This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2007. All rights reserved. Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. [. . . ] Chcete-li odstranit vsechna párování, zvolte Volby > Odstranit vse. Pokud jste práv pipojeni k pístroji a zrusíte-li párování s tímto pístrojem, párování se odebere okamzit a pipojení je ukonceno. Chcete-li zadat název spárovaného pístroje, zvolte Volby > Piadit zkr. Tento název je zobrazen jen ve vasem pístroji. Chcete-li umoznit spárovanému pístroji automatické pipojování k vasemu pístroji, zvolte Autorizovaný. Pipojení mezi vasim pístrojem a druhým pístrojem je mozné uskutecnit bez vaseho vdomí. Není vyzadováno samostatné potvrzování nebo autorizace. Tento stav pouzijte pro vlastní pístroje, napíklad kompatibilní headset nebo pocítac, nebo pístroje patící nkomu dvryhodnému. Chcete-li povolovat pozadavek na pipojení od ostatních pístroj samostatn, zvolte Neautorizovaný. Chcete-li pouzívat Bluetooth audio píslusenství, napíklad Bluetooth handsfree nebo headset, musíte spárovat svj pístroj s píslusenstvím. Kód a dalsí pokyny najdete v uzivatelské pírucce píslusenství. Pro pipojení audio píslusenství toto píslusenství zapnte. Nkterá audio píslusenství se pipojí k pístroji automaticky. Jinak otevete kartu spárovaných pístroj, vyberte píslusenství a zvolte Volby > Pipojit k audio zaízení. Tipy pro zabezpecení Nepárujte pístroj s neznámým pístrojem. Pomocí infracerveného propojení mzete spojit dv zaízení a penáset mezi nimi data. Pomocí infracerveného propojení mzete vzájemn penáset s kompatibilním zaízením data jako jsou vizitky, poznámky v kalendái a mediální soubory. Zkontrolujte, zda infracervené porty obou zaízení smují proti sob. Pozice zaízení je dlezitjsí nez úhel nebo vzdálenost. Zapnte IC port v druhém pístroji a pockejte nkolik sekund, dokud se nesestaví infracervené propojení. Najdte pozadovaný soubor v aplikaci nebo ve Správci soubor a zvolte Volby > Odeslat > Pes IC port. Pokud nebude penos dat zahájen do 1 minuty od aktivace infracerveného portu, spojení bude zruseno a musí být znovu spustno. Vsechny polozky pijaté prostednictvím infracerveného propojení se ulozí do slozky Pijaté aplikace Zprávy. Pokud zaízení oddálíte od sebe, bude propojení zruseno, ale infracervený paprsek v pístroji zstane aktivní, dokud se nedeaktivuje. > Pipojení > IC port pro zapnutí IC portu pístroje. Pístupové body k internetu V pístupovém bodu se pístroj pipojuje k síti. Chcete-li pouzívat e-mailové a multimediální sluzby nebo se pipojit k internetu a procházet webové stránky, musíte nejprve definovat pro tyto sluzby pístupový bod k internetu. [. . . ] Z tohoto dvodu není mozné zarucit pipojení za vsech podmínek. Pro nezbytnou komunikaci, jako napíklad v pípad lékaské pohotovosti, byste nikdy nemli spoléhat pouze na bezdrátový pístroj. 1. Zkontrolujte, zda je k dispozici odpovídající intenzita signálu. Opakovaným tisknutím tlacítka Konec vymazte displej a pipravte pístroj pro provádní hovor. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY VCT-55LH

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY VCT-55LH bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag