Návod k použití SONY VAIO VPC-EJ2M1R TROUBLESHOOTING AND RECOVERY GUIDE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY VAIO VPC-EJ2M1R. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY VAIO VPC-EJ2M1R bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY VAIO VPC-EJ2M1R.


SONY VAIO VPC-EJ2M1R TROUBLESHOOTING AND RECOVERY GUIDE: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (357 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY VAIO VPC-EJ2M1R TROUBLESHOOTING AND RECOVERY GUIDE (358 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY VAIO VPC-EJ2M1RTROUBLESHOOTING AND RECOVERY GUIDE

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Médium pro obnovení systému nemusí být mozné vytvoit na kazdé jednotce USB Flash. Dalsí informace najdete v souboru nápovdy dodaném se softwarem VAIO Care. Obnovení pocítace Chcete-li systém pocítace obnovit do stavu z výroby, pouzijte nkterý z následujících zpsob obnovení. Obnovení pocítace odstraní vsechna data ulozená na integrovaném pamovém zaízení. Prvodce k zotavení, zálohování a odstraování potízí Proc mám vytváet Médium pro obnovení systému? Médium pro obnovení systému slouzí k obnovení pocítace do pvodního stavu z výroby. [. . . ] Vyberte rozlození klávesnice a klepnte na moznost Dalsí. Pokud není vybráno vhodné rozlození klávesnice, nemusí být mozné zadat správn heslo. Potíze pi obnovování Z oblasti pro obnovení nelze obnovit systém Pokud jste pomocí píslusného softwaru zmnili oblast pro obnovení, nainstalovali jiný operacní systém nez byl pedinstalován nebo naformátovali integrované pamové zaízení v jiném nástroji nez Záchrana VAIO Care, obnovte pocítac z Média pro obnovení systému. Bzné potíze Pocítac nelze spustit Kdyz pocítac pouzíváte poprvé, zkontrolujte, Zelená kontrolka napájení svítí, ale displej je prázdný Nkolikerým stisknutím kombinace kláves nebo v uzivatelské pírucce na obrazovce. Kdyz je pocítac zapnut, spuste stisknutím tlacítka ASSIST nástroj VAIO Care a provete potebné operace. Navstivte webovou stránku podpory VAIO. Zálohování a obnovení dat, kdyz nelze spustit systém Windows Kdyz nelze spustit systém Windows, zálohujte data nástrojem Záchrana VAIO Care. Chcete-li obnovit soubory, které jste zálohovali nástrojem Záchrana VAIO Care, pouzijte nástroj Nástroj pro obnovení dat pocítace VAIO. Nelze vytvoit Médium pro obnovení systému Vyzkousejte následující moznosti: 4 Vyberte operacní systém a klepnte na moznost Dalsí. Pokud jste po posledním zálohování funkcí zálohování systému Windows zmnili soubory, zálohujte soubory nástrojem Záchrana dat. 1 2 Restartujte pocítac. Poté zkuste Médium pro obnovení systému vytvoit znovu. Pomocí nástroje VAIO Update stáhnte a nainstalujte nejnovjsí aktualizace. Vyzkousejte jiné spolehlivé disky. Obnovení dat pomocí bodu obnovení Bod obnovení umozuje obnovit systémové soubory pocítace do pedchozího stavu platného v dob vytvoení bodu obnovení. Body obnovení jsou obvykle vytváeny automaticky, napíklad pi instalaci ovladac. Doporucujeme vsak, abyste bod obnovení vytvoili v okn Ovládací panely rucn ped kazdou instalací softwaru nebo ovladac do pocítace. Nelze dokoncit proces obnovení Odpojte od pocítace vsechna nepotebná 5 6 7 Klepnte na moznost Obnovení systému. V okn Obnovení systému klepnte na moznost Spustit nástroj Obnovení systému. Pokud je v okn Obnovení systému zobrazena moznost Vybrat jiný bod obnovení, vyberte ji a klepnte na tlacítko Dalsí. Jakmile zobrazené okno pozádá o restartování pocítace, restartujte pocítac. externí zaízení. Vyzkousejte následující moznosti: Zkontrolujte stav Média pro obnovení 8 9 systému. Pokud pouzíváte optické disky, zkontrolujte, zda nejsou uspinny nebo poskozeny. Pokud je disky nutné vycistit, vycistte je a vyzkousejte obnovení systému pocítace znovu. Pokud systém pocítace nelze obnovit z oddílu pro obnovení, restartujte pocítac a zkuste ho obnovit znovu z oddílu pro obnovení nebo z Média pro obnovení systému. Pokud systém pocítace nemzete obnovit pomocí jednotky USB Flash, pipojte jednotku k jinému portu USB a zkuste systém pocítace obnovit znovu. Pokud potíze potrvají, najdete dalsí informace na webové stránce podpory VAIO. zda je pipojen ke zdroji stídavého napájení. [. . . ] Pockejte 10 az 15 sekund, restartujte pocítac a zadejte správné heslo. V heslech se rozlisují malá a velká písmena, a proto ped zadáváním hesla zkontrolujte, jaká písmena písete. 2 3 4 5 Klepnte pravým tlacítkem mysi na jednotku C: a zvolte moznost Zmensit svazek. Do pole Zadejte velikost zmensení (MB) zadejte velikost vytváeného oddílu a klepnte na moznost Zmensit. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY VAIO VPC-EJ2M1R

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY VAIO VPC-EJ2M1R bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag