Návod k použití SONY VAIO VGN-Z51WG

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY VAIO VGN-Z51WG. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY VAIO VGN-Z51WG bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY VAIO VGN-Z51WG.


SONY VAIO VGN-Z51WG : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3564 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY VAIO VGN-Z51WG TROUBLESHOOTING AND RECOVERY GUIDE (456 ko)
   SONY VAIO VGN-Z51WG (3587 ko)
   SONY VAIO VGN-Z51WG TROUBLESHOOTING AND RECOVERY GUIDE (293 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY VAIO VGN-Z51WG

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] N Uzivatelská pírucka Osobní pocítac ada VGN-Z n2N Obsah Ped zahájením práce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Informace o pocítaci VAIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Ergonomická pravidla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Zacínáme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Jakmile pocítac zobrazí logo VAIO, stisknte klávesu F2. Pocítac zobrazí obrazovku nastavení systému BIOS. Pokud se tak nestane, restartujte pocítac a po zobrazení loga VAIO nkolikrát stisknte klávesu F2. Klávesami < nebo , vyberte moznost Security a obrazovku Security, vyberte moznost Set User Password a stisknte klávesu Enter. Na obrazovce pro zadání hesla zadejte jednou platné heslo a poté dvakrát nové heslo a stisknte klávesu Enter. Chcete-li heslo odstranit, ponechejte pole Enter New Password a Confirm New Password prázdná a stisknte klávesu Enter. Klávesami < nebo , vyberte moznost Exit, vyberte moznost Exit Setup a stisknte klávesu Enter. Po zobrazení výzvy k potvrzení stisknte klávesu Enter. 3 4 5 6 Pizpsobení pocítace VAIO > Nastavení hesla n 124 N Pidání hesla k pevnému disku Heslo k pevnému disku je doplkovým zabezpecením dat ulozených na integrovaném pamovém zaízení. Pokud zapnete heslo k pevnému disku, pidáte dalsí úrove zabezpecení. Pi nastavování hesla k pevnému disku musíte nejprve nastavit hlavní heslo a heslo uzivatele. Hlavní heslo je k dispozici pro uzivatele s oprávnními správce pocítace a slouzí k obnovení hesla uzivatele na obrazovce nastavení systému BIOS. Heslo uzivatele slouzí k zamknutí integrovaného pamového zaízení. Jakmile heslo uzivatele jednou zadáte, budete je muset i s heslem pro zapnutí (je-li nastaveno) zadat vzdy, kdyz se objeví logo VAIO. !Pomocí hlavního hesla nelze pocítac spustit. Pokud zapomenete hlavní heslo nebo dojde k poruse klávesnice, bez které nelze heslo zadat, neexistuje zádná jiná cesta a data ulozená na integrovaném pamovém zaízení zstanou nepístupná. Budete muset na vlastní náklady vymnit integrované pamové zaízení a ztratíte vsechna data ulozená na zaízení. Hlavní heslo si zapiste a ulozte je na bezpecném míst, kde se k nmu nedostanou jiné lidé. Pokud je pocítac vybaven cidlem otisk prst a nastavili jste heslo k pevnému disku i funkci ovování otisk prst, mzete pi zapínání pocítace místo hesla pro zapnutí pouzívat funkci rozpoznávání otisk prst. Dalsí informace najdete v cásti Ovování otisk prst (str. 73). Pizpsobení pocítace VAIO > Nastavení hesla n 125 N Pidání hesla k pevnému disku 1 2 Zapnte pocítac. Jakmile pocítac zobrazí logo VAIO, stisknte klávesu F2. Pocítac zobrazí obrazovku nastavení systému BIOS. Pokud se tak nestane, restartujte pocítac a po zobrazení loga VAIO nkolikrát stisknte klávesu F2. Pokud jste nastavili heslo pro zapnutí, zadejte heslo pro zapnutí. 3 Klávesami < nebo , vyberte moznost Security a obrazovku Security, vyberte moznost Hard Disk Password a stisknte klávesu Enter. [. . . ] ArcSoft WebCam Companion je ochranná známka spolecnosti ArcSoft, Inc. ATI a ATI Catalyst jsou ochranné známky spolecnosti Advanced Micro Devices, Inc. Textová známka a loga Bluetooth jsou registrované ochranné známky vlastnné spolecností Bluetooth SIG, Inc. a pouzívané spolecností Sony Corporation výhradn na licencním základ. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY VAIO VGN-Z51WG

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY VAIO VGN-Z51WG bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag