Návod k použití SONY VAIO VGN-SR59XG

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY VAIO VGN-SR59XG. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY VAIO VGN-SR59XG bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY VAIO VGN-SR59XG.


SONY VAIO VGN-SR59XG : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3605 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY VAIO VGN-SR59XG TROUBLESHOOTING AND RECOVERY GUIDE (456 ko)
   SONY VAIO VGN-SR59XG (3541 ko)
   SONY VAIO VGN-SR59XG TROUBLESHOOTING AND RECOVERY GUIDE (293 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY VAIO VGN-SR59XG

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] N Uzivatelská pírucka Osobní pocítac ada VGN-SR n2N Obsah Ped zahájením práce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Vyhledání podrobností o vasem pocítaci VAIO. . . . . . . . . . . . . 5 Ergonomická pravidla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Zacínáme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Po zobrazení výzvy k potvrzení stisknte klávesu Enter. 3 4 5 6 Pizpsobení pocítace VAIO > Nastavení hesla n 115 N Pidání hesla k pevnému disku Heslo k pevnému disku je doplkovým zabezpecením dat ulozených ve vestavném zaízení k ukládání dat. Pokud zapnete heslo k pevnému disku, pidáte dalsí úrove zabezpecení. Pi nastavování hesla k pevnému disku musíte nejprve nastavit hlavní heslo a heslo uzivatele. Hlavní heslo je k dispozici pro uzivatele s oprávnním správce pocítace a slouzí k obnovení hesla uzivatele na obrazovce nastavení systému BIOS. Heslo uzivatele slouzí k uzamcení vestavného zaízení k ukládání dat. Jakmile heslo uzivatele jednou zadáte, budete je muset i s heslem pro zapnutí ( je-li nastaveno) zadat vzdy, kdyz se objeví logo VAIO. !Pomocí hlavního hesla nelze pocítac spustit. Pokud zapomenete hlavní heslo nebo dojde k poruse klávesnice, bez které nelze heslo zadat, neexistuje zádná jiná cesta a data ulozená ve vestavném zaízení k ukládání dat zstanou nepístupná. Vestavné zaízení k ukládání dat budete muset na vlastní náklady vymnit a vsechna data ulozená na pvodním pevném disku ztratíte. Hlavní heslo si zapiste a ulozte je na bezpecném míst, kde se k nmu nedostanou jiné lidé. Pokud je vás pocítac vybaven cidlem otisk prst a nastavili jste heslo k pevnému disku i funkci ovování otisk prst, mzete pi zapínání pocítace místo hesla pro zapnutí pouzívat funkci ovování otisk prst. Více informací naleznete v cásti Ovování otisk prst (str. 71). Pizpsobení pocítace VAIO > Nastavení hesla n 116 N Pidání hesla k pevnému disku 1 2 Zapnte pocítac. Jakmile pocítac zobrazí logo VAIO, stisknte klávesu F2. Pocítac zobrazí obrazovku nastavení systému BIOS. Pokud se tak nestane, pocítac restartujte a po zobrazení loga VAIO nkolikrát stisknte klávesu F2. Pokud jste nastavili heslo pro zapnutí, zadejte heslo pro zapnutí. 3 Klávesou < nebo , vyberte moznost Security, aby se zobrazila zálozka Security, vyberte moznost Hard Disk Password a poté stisknte klávesu Enter. Pocítac zobrazí okno pro zadání hesla pevného disku Hard Disk Password. Zvolte moznost Enter Master and User Passwords a stisknte klávesu Enter. Na obrazovce s upozornním vyberte moznost Continue a stisknte klávesu Enter. Dvakrát zadejte hlavní heslo a stisknte klávesu Enter. Dvakrát zadejte heslo uzivatele a stisknte klávesu Enter. Po zobrazení výzvy k potvrzení stisknte klávesu Enter. Stisknte klávesu Esc a poté klávesou < nebo , vyberte zálozku Exit. 4 5 6 7 8 9 10 Klávesou M nebo m vyberte moznost Exit Setup a stisknte klávesu Enter. [. . . ] Slovní znacka a loga Bluetooth jsou registrované ochranné známky ve vlastnictví spolecnosti Bluetooth SIG, Inc. a spolecnost Sony Corporation je pouzívá výhradn na licencním základ. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy patí píslusným vlastníkm. Ochranné známky > n 197 N Textovou známku a loga ExpressCard vlastní spolecnost PCMCIA a spolecnost Sony Corporation je pouzívá výhradn na licencním základ. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy patí píslusným vlastníkm. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY VAIO VGN-SR59XG

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY VAIO VGN-SR59XG bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag