Návod k použití SONY VAIO VGN-NW2ZRF

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY VAIO VGN-NW2ZRF. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY VAIO VGN-NW2ZRF bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY VAIO VGN-NW2ZRF.


SONY VAIO VGN-NW2ZRF : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2613 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY VAIO VGN-NW2ZRF TROUBLESHOOTING AND RECOVERY GUIDE (456 ko)
   SONY VAIO VGN-NW2ZRF (2559 ko)
   SONY VAIO VGN-NW2ZRF TROUBLESHOOTING AND RECOVERY GUIDE (293 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY VAIO VGN-NW2ZRF

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] N Uzivatelská pírucka Osobní pocítac ada VGN-NW n2N Obsah Ped zahájením práce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Vyhledání podrobností o vasem pocítaci VAIO. . . . . . . . . . . . . 5 Ergonomická pravidla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Zacínáme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Pokud se tak nestane, pocítac restartujte a po zobrazení loga VAIO nkolikrát stisknte klávesu F2. Klávesami < nebo , vyberte moznost Security a obrazovku Security, vyberte moznost Set User Password a stisknte klávesu Enter. Na obrazovce pro zadání hesla zadejte jednou platné heslo a poté dvakrát nové heslo a stisknte klávesu Enter. Chcete-li heslo odstranit, ponechejte pole Enter New Password a Confirm New Password prázdná a stisknte klávesu Enter. Klávesami < nebo , vyberte moznost Exit, vyberte moznost Exit Setup a stisknte klávesu Enter. Po zobrazení výzvy k potvrzení stisknte klávesu Enter. 3 4 5 6 Pizpsobení pocítace VAIO > Pouzívání Intel® VT n 93 N Pouzívání Intel® VT Intel® Virtualization Technology (VT) umozuje pouzívat ke zvýsení výkonu pocítace software pro virtualizaci hardwaru. !Technologie Intel VT nemusí být dostupná, závisí na procesoru nainstalovaném v pocítaci. O informace týkající se virtualizace a pouzití softwaru pro virtualizaci hardwaru pozádejte výrobce softwaru. Aktivace Intel VT 1 2 Zapnte pocítac. Jakmile pocítac zobrazí logo VAIO, stisknte klávesu F2. Pocítac zobrazí obrazovku nastavení systému BIOS. Pokud se tak nestane, pocítac restartujte a po zobrazení loga VAIO nkolikrát stisknte klávesu F2. Klávesami M nebo m vyberte Intel(R) Virtualization Technology nebo Intel(R) VT, stisknte klávesu Enter, vyberte Enabled a stisknte klávesu Enter. !Pokud není na obrazovce nastavení systému BIOS zobrazena karta Advanced nebo nelze vybrat polozku Intel(R) Virtualization Technology, funkce Intel VT není na pocítaci dostupná. 3 4 5 Klávesami < nebo , vyberte moznost Exit, vyberte moznost Exit Setup a stisknte klávesu Enter. Po zobrazení výzvy k potvrzení stisknte klávesu Enter. Pizpsobení pocítace VAIO > Pouzívání programu VAIO Control Center n 94 N Pouzívání programu VAIO Control Center Pomocný program VAIO Control Center umozuje pístup k informacím o systému a zadávání preferencí pro chování systému. Práce s programem VAIO Control Center 1 2 3 Klepnte na tlacítko Start, Vsechny programy a VAIO Control Center. Zmna nastavení pozadované polozky bude dokoncena. Dalsí informace o kazdé moznosti naleznete v souboru nápovdy pilozeném k VAIO Control Center. Pokud okno VAIO Control Center otevete jako uzivatel se standardním oprávnním, nkteré z ovládacích polozek nebudou viditelné. Pizpsobení pocítace VAIO > Pouzívání systému ízení spoteby VAIO Power Management n 95 N Pouzívání systému ízení spoteby VAIO Power Management Systém ízení spoteby pomáhá nastavit schémata napájení pocítace pi napájení ze sít nebo z akumulátoru tak, aby odpovídaly vasim pozadavkm na spotebu. Funkce VAIO Power Management jsou pidány do okna Moznosti napájení systému Windows. Tato aplikace umozuje vylepsit funkce ízení spoteby systému Windows pro lepsí provoz pocítace a delsí výdrz akumulátoru. Výbr schématu napájení Pi spustní pocítace zobrazí systém na hlavním panelu ikonu stavu napájení. Tato ikona oznacuje, jaký typ zdroje energie je práv vyuzíván. Chcete-li zobrazit okno s aktuálním stavem napájení, klepnte na tuto ikonu. Jak vybrat schéma napájení 1 2 Pravým tlacítkem klepnte na ikonu stavu napájení na hlavním panelu a vyberte Moznosti napájení. Vyberte pozadované schéma napájení. Zmna nastavení schématu napájení 1 2 3 4 Vpravo od pozadovaného schématu napájení v okn Moznosti napájení kliknte na Zmnit nastavení schématu. Podle poteby zmte rezim spánku a nastavení zobrazení. Pokud chcete zmnit upesující nastavení, klepnte na Zmnit pokrocilé nastavení napájení a pejdte na krok 3. [. . . ] Slovní znacka a loga Bluetooth jsou registrované ochranné známky ve vlastnictví spolecnosti Bluetooth SIG, Inc. a spolecnost Sony Corporation je pouzívá výhradn na licencním základ. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy patí píslusným vlastníkm. Ochranné známky > n 158 N Textovou známku a loga ExpressCard vlastní spolecnost PCMCIA a spolecnost Sony Corporation je pouzívá výhradn na licencním základ. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy patí píslusným vlastníkm. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY VAIO VGN-NW2ZRF

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY VAIO VGN-NW2ZRF bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag