Návod k použití SONY VAIO VGN-FW5ERF/H

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY VAIO VGN-FW5ERF/H. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY VAIO VGN-FW5ERF/H bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY VAIO VGN-FW5ERF/H.


SONY VAIO VGN-FW5ERF/H : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2624 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY VAIO VGN-FW5ERF/H TROUBLESHOOTING GUIDE (456 ko)
   SONY VAIO VGN-FW5ERF/H (2645 ko)
   SONY VAIO VGN-FW5ERF/H TROUBLESHOOTING GUIDE (293 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY VAIO VGN-FW5ERF/H

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] N Uzivatelská pírucka Osobní pocítac ada VGN-FW n2N Obsah Ped zahájením práce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Informace o pocítaci VAIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Ergonomická pravidla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Zacínáme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Funkce VAIO Power Management jsou pidány do okna Moznosti napájení systému Windows. Tato aplikace umozuje vylepsit funkce ízení spoteby systému Windows pro lepsí provoz pocítace a delsí výdrz akumulátoru. Volba rezimu napájení Pi spustní pocítace zobrazí systém na hlavním panelu ikonu stavu napájení. Tato ikona udává druh práv pouzívaného napájení. Pokud na tuto ikonu klepnete, zobrazí pocítac okno s aktuálním stavem napájení. Volba rezimu napájení 1 2 Pravým tlacítkem mysi klepnte na ikonu stavu rezimu napájení na hlavním panelu a vyberte moznost Moznosti napájení. Vyberte pozadovaný rezim napájení. Zmna nastavení rezimu napájení 1 2 3 4 V okn Moznosti napájení klepnte na moznost Zmnit nastavení schématu vpravo od aktuálního rezimu napájení. Podle poteby zmte nastavení úsporného rezimu a displeje. Chcete-li zmnit upesnná nastavení, klepnte na moznost Zmnit pokrocilé nastavení napájení a pejdte ke kroku 3. Klepnte na tlacítko OK. Aktuální nastavení rezimu napájení mzete zkontrolovat na stránce VAIO Power Management Viewer programu VAIO Control Center. Pizpsobení pocítace VAIO > Zmna jazyka zobrazení n 94 N Zmna jazyka zobrazení U model se systémem Windows 7 Ultimate nebo Windows 7 Enterprise si mzete stáhnout a nainstalovat pozadovanou jazykovou sadu. Informace o konfiguraci pocítace najdete v pírucce Specifikace. !Chcete-li si stáhnout jazykovou sadu, pocítac musí být pipojen k Internetu. Informace o pipojení pocítace k Internetu najdete v cásti Pouzívání sít Internet (str. 55). Instalace jazykové sady 1 2 3 4 Klepnte na tlacítko Start, na moznost Vsechny programy a na moznost Windows Update. Klepnte na moznost Volitelné aktualizace k dispozici: xx (pocet). Klepnutím na moznost OK zahajte stahování a instalaci vybrané jazykové sady. Zmna jazyka zobrazení 1 2 3 4 5 Klepnte na moznost Start, Ovládací panely a Hodiny, jazyk a oblast. Klepnte na tlacítko OK. Inovování pocítace VAIO > n 95 N Inovování pocítace VAIO Tento pocítac VAIO a pamové moduly obsahují velice pesné soucástky a elektronické konektory. Aby nedoslo k propadnutí záruky, doporucujeme dodrzovat následující zásady: S instalací nového pamového modulu se obrate na prodejce. Pokud nejste dkladn obeznámeni s postupem pi rozsíení pamti pocítace, neprovádjte instalaci sami. Nedotýkejte se konektor ani neotevírejte kryt prostoru pamového modulu. Potebujete-li pomoc, obrate se na sluzbu VAIO-Link. Typ modulu a velikost pamti instalované v pocítaci se mze lisit podle zakoupeného modelu. Informace o konfiguraci pocítace najdete v pírucce Specifikace. Inovování pocítace VAIO > Pidávání a odebírání pamti n 96 N Pidávání a odebírání pamti Pokud chcete rozsíit moznosti pocítace, mzete instalací volitelných modul rozsíit kapacitu pamti. Ped rozsíením kapacity pamti pocítace si pectte upozornní a postupy na následujících stránkách. Poznámky k pidávání a odebírání pamových modul Pi pidávání a odebírání pamových modul umístte pocítac na rovnou podlozku. Nesprávná instalace pamových modul mze poskodit systém. Takové poskození má za následek neplatnost záruky výrobce. [. . . ] ArcSoft WebCam Companion je ochranná známka spolecnosti ArcSoft, Inc. ATI a ATI Catalyst jsou ochranné známky spolecnosti Advanced Micro Devices, Inc. Textová známka a loga Bluetooth jsou registrované ochranné známky vlastnné spolecností Bluetooth SIG, Inc. a pouzívané spolecností Sony Corporation výhradn na licencním základ. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY VAIO VGN-FW5ERF/H

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY VAIO VGN-FW5ERF/H bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag