Návod k použití SONY VAIO VGN-CS31S/R

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY VAIO VGN-CS31S/R. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY VAIO VGN-CS31S/R bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY VAIO VGN-CS31S/R.


SONY VAIO VGN-CS31S/R : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3283 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY VAIO VGN-CS31S/R TROUBLESHOOTING GUIDE (552 ko)
   SONY VAIO VGN-CS31S/R (3266 ko)
   SONY VAIO VGN-CS31S/R TROUBLESHOOTING GUIDE (301 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY VAIO VGN-CS31S/R

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] N Uzivatelská pírucka Osobní pocítac ada VGN-CS n2N Obsah Ped zahájením práce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Informace o pocítaci VAIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Ergonomická pravidla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Zacínáme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Je-li tento rezim aktivní, svítí zelená kontrolka napájení. Pizpsobení pocítace VAIO > Pouzívání úsporných rezim n 102 N Pouzívání úsporného rezimu V úsporném rezimu pocítac vypne displej a nastaví integrovaná pamová zaízení a procesor do rezimu nízké spoteby. Kdyz je tento rezim aktivní, pomalu bliká oranzová kontrolka napájení. !Pokud pocítac po delsí dobu nebudete pouzívat a bude odpojen od napájení, uvete pocítac do rezimu spánku nebo ho vypnte. Zapnutí úsporného rezimu Klepnte na tlacítko Start, klepnte na sipku u tlacítka Uzamknout a na moznost Úsporný rezim. Pokud se pocítac nachází v úsporném rezimu, nelze vkládat disky. Z úsporného rezimu se pocítac zapíná rychleji nez z rezimu spánku. V úsporném rezimu je spoteba energie vtsí nez v rezimu spánku. !Pokud se akumulátor vybije, kdyz je pocítac v úsporném rezimu, ztratíte vsechna neulozená data. Návrat do pedchozího pracovního stavu je nemozný. Ztrát dat pedejdete castým ukládáním. Návrat do normálního rezimu Stisknte libovolnou klávesu. Pokud stisknete a podrzíte tlacítko napájení na déle nez ctyi sekundy, pocítac se automaticky vypne. Ztratíte vsechna neulozená data. V programu VAIO Control Center mzete pocítac nakonfigurovat tak, aby se pi otevení displeje vrátil do normálního rezimu. Tato pedvolba bude vypnuta, kdyz soucasn odpojíte adaptér stídavého naptí i akumulátor. Viz cást Práce s nástrojem VAIO Control Center (str. 100). Pizpsobení pocítace VAIO > Pouzívání úsporných rezim n 103 N Pokud pocítac po urcitou dobu nepouzíváte, pejde do úsporného rezimu. Toto chování mzete zmnit zmnou nastavení úsporného rezimu. Zmna nastavení úsporného rezimu 1 2 3 Pravým tlacítkem mysi klepnte na ikonu stavu rezimu napájení na hlavním panelu a vyberte moznost Moznosti napájení. Klepnte na moznost Zmnit nastavení plánu u aktuálního rezimu napájení. Zmte cas pro pechod pocítace do úsporného rezimu a klepnte na moznost Ulozit zmny. Pizpsobení pocítace VAIO > Pouzívání úsporných rezim n 104 N Pouzívání rezimu spánku V rezimu spánku je stav systému ulozen na integrovaná pamová zaízení a je vypnuto napájení. Kdyz je tento rezim aktivní, nesvítí kontrolka napájení. Pokud pocítac po delsí dobu nebudete pouzívat, uvete pocítac do rezimu spánku. Zapnutí rezimu spánku Stisknte klávesy Fn+F12. Pocítac mzete do rezimu spánku pepnout také klepnutím na tlacítko Start, na sipku u tlacítka Uzamknout a na moznost Rezim spánku. Pokud se pocítac nachází v rezimu spánku, nelze vkládat disky. Aktivace rezimu spánku trvá déle nez aktivace úsporného rezimu. V rezimu spánku je spoteba energie nizsí nez v úsporném rezimu. !Dokud nezhasne kontrolka napájení, pocítac nepemísujte. Pizpsobení pocítace VAIO > Pouzívání úsporných rezim n 105 N Návrat do normálního rezimu Stisknte vypínac. Pocítac se vrátí do normálního stavu. ! [. . . ] ATI a ATI Catalyst jsou ochranné známky spolecnosti Advanced Micro Devices, Inc. Textová známka a loga Bluetooth jsou registrované ochranné známky vlastnné spolecností Bluetooth SIG, Inc. a pouzívané spolecností Sony Corporation výhradn na licencním základ. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou známkami píslusných vlastník. Ochranné známky > n 173 N Textovou známku a loga ExpressCard vlastní spolecnost PCMCIA a spolecnost Sony Corporation je pouzívá výhradn na licencním základ. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY VAIO VGN-CS31S/R

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY VAIO VGN-CS31S/R bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag