Návod k použití SONY VAIO VGN-AW31ZJ/B

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY VAIO VGN-AW31ZJ/B. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY VAIO VGN-AW31ZJ/B bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY VAIO VGN-AW31ZJ/B.


SONY VAIO VGN-AW31ZJ/B : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3064 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY VAIO VGN-AW31ZJ/B TROUBLESHOOTING GUIDE (552 ko)
   SONY VAIO VGN-AW31ZJ/B (3050 ko)
   SONY VAIO VGN-AW31ZJ/B TROUBLESHOOTING GUIDE (301 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY VAIO VGN-AW31ZJ/B

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] N Uzivatelská pírucka Osobní pocítac ada VGN-AW n2N Obsah Ped zahájením práce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Informace o pocítaci VAIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Ergonomická pravidla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Zacínáme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Nastavením hesla Windows mzete chránit uzivatelský úcet ped neoprávnným pístupem. O zadání hesla systému Windows budete pozádáni po vybrání úctu uzivatele. !Heslo si zapiste a ulozte je na bezpecném míst, kde se k nmu nedostanou jiné lidé. Pokud je pocítac vybaven cidlem otisk prst a nastavili jste heslo systému Windows i funkci ovování otisk prst, mzete pi zapínání pocítace místo hesla pro zapnutí pouzívat funkci rozpoznávání otisk prst. Dalsí informace najdete v cásti Ovování otisk prst (str. 70). Zadání hesla Windows 1 2 3 4 5 6 Klepnte na tlacítko Start a na píkaz Ovládací panely. Klepnte na moznost Uzivatelské úcty a zabezpecení rodiny nebo Uzivatelské úcty. V cásti Zmnit úcet klepnte na moznost Vytvoit heslo pro vlastní úcet. Do polí Nové heslo a Potvrte nové heslo zadejte heslo pro úcet. Klepnte na tlacítko Vytvoit heslo. Dalsí informace o heslech systému Windows obsahuje nástroj Nápovda a podpora k systému Windows. Pizpsobení pocítace VAIO > Nastavení hesla n 103 N Zmna nebo odstranní hesla systému Windows Zmna hesla systému Windows 1 2 3 4 5 6 7 Klepnte na tlacítko Start a na píkaz Ovládací panely. Klepnte na moznost Uzivatelské úcty a zabezpecení rodiny nebo Uzivatelské úcty. Do polí Nové heslo a Potvrte nové heslo zadejte nové heslo. Klepnte na tlacítko Zmnit heslo. Odstranní hesla systému Windows 1 2 3 4 5 6 Klepnte na tlacítko Start a na píkaz Ovládací panely. Klepnte na moznost Uzivatelské úcty a zabezpecení rodiny nebo Uzivatelské úcty. Do pole Aktuální heslo zadejte platné heslo, které chcete odstranit. Klepnte na tlacítko Odebrat heslo. Pizpsobení pocítace VAIO > Práce s nástrojem VAIO Control Center n 104 N Práce s nástrojem VAIO Control Center Nástroj VAIO Control Center zajisuje pístup k informacím o systému a zadávání preferencí chování systému. Práce s programem VAIO Control Center 1 2 3 Klepnte na tlacítko Start, na polozku Vsechny programy a na polozku VAIO Control Center. Zmna nastavení pozadované polozky bude dokoncena. Dalsí informace o kazdé moznosti najdete v nápovd k aplikaci VAIO Control Center. Kdyz okno VAIO Control Center otevete jako uzivatel se standardními právy, nebudou nkteré z polozek zobrazeny. Pizpsobení pocítace VAIO > Pouzívání úsporných rezim n 105 N Pouzívání úsporných rezim Díky nastavení úsporného rezimu mzete prodlouzit výdrz akumulátoru. Krom normálního provozního rezimu nabízí pocítac dva zvlástní úsporné rezimy: úsporný rezim a rezim spánku. Pi napájení z akumulátoru si uvdomte, ze kdyz se zbývající kapacita akumulátoru snízí na kritickou úrove, pejde pocítac automaticky do rezimu spánku nezávisle na zvoleném nastavení ízení spoteby. !Pokud úrove nabití akumulátoru klesne pod 10 %, pipojte adaptér stídavého naptí a nechejte akumulátor nabít nebo vypnte pocítac a vlozte pln nabitý akumulátor. Pouzívání normálního rezimu V tomto rezimu se pocítac nachází pi bzném pouzívání. Je-li tento rezim aktivní, svítí zelená kontrolka napájení. Pizpsobení pocítace VAIO > Pouzívání úsporných rezim n 106 N Pouzívání úsporného rezimu V úsporném rezimu pocítac vypne displej a nastaví integrovaná pamová zaízení a procesor do rezimu nízké spoteby. Kdyz je tento rezim aktivní, pomalu bliká oranzová kontrolka napájení. ! [. . . ] ATI a ATI Catalyst jsou ochranné známky spolecnosti Advanced Micro Devices, Inc. Textová známka a loga Bluetooth jsou registrované ochranné známky vlastnné spolecností Bluetooth SIG, Inc. a pouzívané spolecností Sony Corporation výhradn na licencním základ. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou známkami píslusných vlastník. Ochranné známky > n 177 N Textovou známku a loga ExpressCard vlastní spolecnost PCMCIA a spolecnost Sony Corporation je pouzívá výhradn na licencním základ. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY VAIO VGN-AW31ZJ/B

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY VAIO VGN-AW31ZJ/B bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag