Návod k použití SONY TDM-NC1

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY TDM-NC1. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY TDM-NC1 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY TDM-NC1.


SONY TDM-NC1 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (7558 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY TDM-NC1 (2997 ko)
   SONY TDM-NC1 annexe 2 (10531 ko)
   SONY TDM-NC1 annexe 1 (3102 ko)
   SONY TDM-NC1 annexe 3 (10531 ko)
   SONY TDM-NC1 annexe 4 (10531 ko)
   SONY TDM-NC1 DATASHEET (310 ko)
   SONY TDM-NC1 READ THIS FIRST (136 ko)
   SONY TDM-NC1 QUICK SETUP GUIDE (298 ko)
   SONY TDM-NC1 Installation Guide (298 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY TDM-NC1

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 3-198-676-11(1) Bezdrátový síový audio adaptér TDM-NC1 Návod k obsluze © 2007 Sony Corporation 3-198-949-11 (1) Neoficiální prohlásení o shod Sony Corporation tímto prohlasuje, ze , , TDM-NC1 Bezdrátový síový audio adaptér" spluje základní pozadavky a dalsí píslusná ustanovení Smrnice 1999/5/CE. Podrobnosti lze získat na následující URL: http://www. compliance. sony. de/ © 2007 Sony Corporation 3-198-948-21 (1) TDM-NC1 Ped pouzitím zaízení TDM-NC1 si pectte tuto stranu. VAROVÁNÍ Tento výrobek je urcen pro pouzití pouze ve vnitních prostorech. Neinstalujte zaízení ve stísnném prostoru, napíklad v knihovn nebo ve vestavné skíni. [. . . ] 20 Ovládání zaízení pomocí pipojeného AV systému Ovládání zaízení pomocí tlacítek na AV systému a dálkového ovladace AV systému . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Ovládání pomocí OSD nabídky . . . . . . . . . . . . 30 Pokrocilá síová nastavení Pouzívání nabídky pro nastavení sít. . . . 32 Výbr jiného serveru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Rucní nastavení sít . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Restart síové jednotky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Pojmenování zaízení (funkce , , My Name (Mj název)"). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Rucní registrace TDM-NC1 na vasem pocítaci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Kontrola síových nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Poslech hudby Registrace skladeb do softwaru M-crew Server Ver. 22 Poslech hudby ulozené na vasem pocítaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 -- , , MUSIC SURFIN' (Procházení hudby)" Poslech hudby ulozené v seznamu skladeb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 -- PLAYLIST Poslech hudby ulozené v seznamu oblíbených skladeb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 -- Ulození do seznamu , , FAVORITE PLAYLIST (Seznam oblíbených skladeb)"/ pehrávání seznamu , , FAVORITE PLAYLIST (Seznam oblíbených skladeb)" Poslech stejné hudby v rzných místnostech. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 -- , , PARTY MODE (Párty rezim)" Zobrazení informací na displeji. . . . . . . . . . . . 28 Odstraování problém Problémy a jejich odstranní. . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Zprávy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Doplující informace Popis oken pro nastavení bezdrátové sít. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Slovník . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Bezpecnostní upozornní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Umístní tlacítek a referencní strany . . . . 44 3CZ Nejnovjsí informace o TDM-NC1, odpovdi na casto kladené dotazy (FAQ) a aktualizace firmwaru najdete na následujících webových stránkách: Evropa: http://support. sony-europe. com/main/ main. asp?l=en 4CZ Poznámky k návodu k obsluze TDM-NC1 TDM-NC1 se dodává s následujícími návody k obsluze. Podle pozadované operace si pectte píslusný návod. Prvodce rychlým nastavením TDM-NC1 Tento prvodce popisuje instalaci softwaru , , M-crew Server" a nastavení TDM-NC1. Návod k obsluze TDM-NC1 (tento návod) Tento návod je obsazen na dodaném disku CDROM. Popisuje ovládání samotného zaízení TDMNC1. Tento návod pedevsím popisuje operace provádné pomocí dálkového ovladace. Pokyny pro instalaci softwaru , , M-crew Server Ver. 2. 5" Tato pírucka je obsazena na dodaném disku CD-ROM. Popisuje instalaci dodávaného softwaru , , M-crew Server Ver. 2. 5" na vás pocítac. Nápovda k softwaru , , M-crew Server Ver. 2. 5" Tuto nápovdu je mozno pouzít pouze po instalaci softwaru , , M-crew Server Ver. 2. 5", který je obsazen na stejném disku CDROM. 5CZ Pehled Poslech hudby ulozené na vasem pocítaci Po propojení zaízení TDM-NC1 a AV systému pes rozhraní DIGITAL MEDIA PORT (domácí kino Sony ady DAV atd. ) mzete vyuzívat následující funkce. · Prostednictvím tohoto zaízení mzete poslouchat hudbu ulozenou na vasem pocítaci. · Pomocí funkce , , MUSIC SURFIN' (Procházení hudby)" mzete snadno pehrávat skladby registrované v softwaru M-crew Server* (strana 22). · Aktuální skladbu mzete ulozit do vaseho seznamu oblíbených skladeb a potom skladby pehrát pomocí rychlého a snadného ovládání dálkovým ovladacem (strana 24). · Pokud je pocítac pipojen k internetu, mzete rovnz poslouchat internetové rádio (strana 29). · Pokud máte více nez jedno zaízení TDM-NC1/CPF-IX001, mzete poslouchat stejnou hudbu v rzných místnostech (, , PARTY MODE (Párty rezim)", strana 26). · Zaízení lze ovládat pomocí dálkového ovladace AV systému a tlacítek základních funkcí na AV systému (pehrávání, zastavení atd. ) (strana 23). · Hudbu mzete vybrat na televizoru pipojeném k AV systému (funkce OSD nabídky, strana 30). [. . . ] Maximální délka hesla by mla být 16 znak. 3Zadejte nové heslo. Znovu zadejte nové heslo pro potvrzení. Maximální délka nového hesla by mla být 16 znak. 4Zruste nastavení. 5Klepnte na tlacítko pro potvrzení nastavených hodnot. Pokud není nkterá z hodnot zadána správn, zobrazí se okno. Klepnutím na tlacítko , , [Setup] (Nastavení)" zobrazte zadané hodnoty. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY TDM-NC1

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY TDM-NC1 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag