Návod k použití SONY TDM-MP10

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY TDM-MP10. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY TDM-MP10 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY TDM-MP10.


SONY TDM-MP10 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (156 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY TDM-MP10 (2591 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY TDM-MP10

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] ­ Zvtsit vzdálenost mezi tímto zaízením a pijímacem. ­ Pipojit toto zaízení do síové zásuvky zapojené do jiného okruhu, nez ve kterém je zapojen rusený pijímac. 2CZ Likvidace starého elektrického a elektronického zaízení (platné v zemích Evropské unie a v dalsích evropských zemích se systémy tídného odpadu) Kompatibilní mobilní telefony Sony Ericsson Tento symbol na výrobku nebo na jeho obalu znamená, ze s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s bzným domovním odpadem. Místo toho je teba tento výrobek odnést na píslusné sbrné místo, kde bude provedena recyklace takového elektrického a elektronického zaízení. [. . . ] · Bliká v pípad ovládání pomocí dálkového ovladace. 6CZ 3: Instalace kolébky TDM-MP10 Kolébku TDM-MP10 pipojte a umístte níze vyobrazeným zpsobem. Kabel DIGITAL MEDIA PORT DMPORT AV systém (domácí kino Sony ady DAV, receiver ady STR atd. ) TDM-MP10 Poznámka Pi zapnutí/vypnutí AV systému (ady DAV atd. ) se tato kolébka rovnz automaticky zapne/vypne. Pipojení/odpojení kolébky DMPORT Pipojení 1 Do konektoru DMPORT Pipojte kabel tak, aby znacky f smovaly proti sob. Pipojte kabel DIGITAL MEDIA PORT této kolébky do konektoru DIGITAL MEDIA PORT na AV systému (ady DAV atd. ). Dbejte na to, aby byl AV systém ped pipojováním vypnutý. Po pipojení této kolébky do konektoru DIGITAL MEDIA PORT zapnte AV systém a vyberte rezim DIGITAL MEDIA PORT. Pro odpojení kabelu DIGITAL MEDIA PORT z konektoru DMPORT soucasn stisknte ob bocní tlacítka. 2 Odpojení Ped odpojením vypnte AV systém. pokracování 7CZ Nastavení polohy konektoru kolébky Tuto kolébku lze otocit o 90° doleva nebo doprava podle polohy konektoru mobilního telefonu. Pro mobilní telefon s konektorem na spodní stran Pipojení mobilního telefonu ke konektoru kolébky Nasate mobilní telefon na konektor kolébky. Pro mobilní telefon s konektorem na pravé stran Rada Podle typu mobilního telefonu mze být mezi zadní cástí mobilního telefonu a kolébkou mezera. Pokud je mezera velká a mobilní telefon není po pipojení stabilní, pouzijte dodané samolepicí podlozky. Pro mobilní telefon s konektorem na levé stran Poznámky Poznámka Neotácejte kolébku násilím. V takovém pípad by mohlo dojít k poskození kolébky. · Mobilní telefon pipojujte nebo odpojujte v pímém smru rovnobzn s kolébkou, aby nedoslo k poskození konektoru. · Nepenásejte kolébku s mobilním telefonem nasazeným na konektoru. · Pi pipojování nebo odpojování mobilního telefonu pidrzte jednou rukou kolébku a dbejte na to, abyste nechtn nestisknuli nkteré z ovládacích tlacítek mobilního telefonu. · Ped pipojením mobilního telefonu pozastavte pehrávání. 8CZ Pouzití kolébky jako nabíjecky baterie Kolébku lze rovnz pouzít jako nabíjecku baterie. Pokud svítí indikátor napájení, baterie se nabíjí. Stav nabíjení se zobrazí na displeji mobilního telefonu. Podrobné informace naleznete v návodu k obsluze vaseho mobilního telefonu. 9CZ Stisknte Funkce Ovládání mobilního telefonu VOLUME +/­ Nastavení úrovn hlasitosti. Poznámky Základní ovládání Mobilní telefon mzete ovládat pomocí ovládacích tlacítek mobilního telefonu, ovládacích tlacítek pipojeného AV systému s rozhraním DIGITAL MEDIA PORT (domácí kino Sony ady DAV atd. ) a pomocí dálkového ovladace dodaného s AV systémem. Poznámky · Informace o pouzívání mobilního telefonu najdete v návodu k obsluze vaseho mobilního telefonu. · Ped odpojením mobilního telefonu pozastavte pehrávání. Základní ovládání Následující operace lze provádt pomocí AV systému nebo dálkového ovladace. Stisknte Funkce · Nasmrujte dálkový ovladac na AV systém. · Podle pipojeného AV systému nebo mobilního telefonu mze být postup pi ovládání nebo funkce tlacítek odlisná nebo nemusí pracovat vbec. · Pro zmnu úrovn hlasitosti pouzijte tlacítka hlasitosti na pipojeném AV systému nebo na dálkovém ovladaci, nikoliv na mobilním telefonu. [. . . ] · Zkontrolujte, zda je na mobilním telefonu* spustno pehrávání hudby. · V závislosti na obsahu mze spustní pehrávání trvat delsí dobu. · Odpojte Bluetooth zaízení (sluchátka atd. ), která jsou pipojena k mobilnímu telefonu. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY TDM-MP10

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY TDM-MP10 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag