Návod k použití SONY TDM-IP1

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY TDM-IP1. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY TDM-IP1 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY TDM-IP1.


SONY TDM-IP1 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (189 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY TDM-IP1 (1589 ko)
   SONY TDM-IP1 annexe 1 (462 ko)
   SONY TDM-IP1 DATASHEET (343 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY TDM-IP1

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Ped pouzitím aktualizujte software vaseho pehrávace iPod na nejnovjsí verzi. · Kolébka je navrzena pouze pro pehrávace iPod. Nelze k ní pipojit zádné jiné penosné audio pehrávace. · Spolecnost Sony nenese zádnou odpovdnost za pípadnou ztrátu nebo poskození dat zaznamenaných na pehrávaci iPod, které bylo zpsobeno pi pouzívání pehrávace iPod pipojeného k této kolébce. iPod nano 2. [. . . ] Odpovídá pohybu vaseho palce po dotykovém ovladaci Click Wheel na pehrávaci iPod proti smru hodinových rucicek (ve smru hodinových rucicek). Kolébku mzete ovládat pomocí tlacítek pipojeného AV systému nebo pomocí dálkového ovladace AV systému. Informacní nabídka pehrávace iPod bude zobrazena na obrazovce televizoru. Poznámka Provozní rezim lze pepnout pouze v rezimu DIGITAL MEDIA PORT. c/ /, , ENTER Odpovídá funkci (Potvrzení)" prostedního tlacítka na pehrávaci iPod. 10CZ Stisknte Funkce . /> Stisknte a uvolnte pro peskocení na následující (pedchozí) skladbu/ video soubor nebo kapitolu zvukového deníku/podcastu. Pro rychlé peskakování vped (vzad) podrzte toto tlacítko stisknuté. Odpovídá funkci tlacítka , , Menu (Nabídka)" na pehrávaci iPod. m/M C/, , MENU (Nabídka)"/ , , DISPLAY (Zobrazení)"/ , , RETURN (Zpt)" , , OPR MODE/ Pepínání provozních MODE rezim. (Provozní rezim/rezim)" , , VOLUME Nastavení úrovn +/- (Hlasitost)" hlasitosti. Poznámky · Nasmrujte dálkový ovladac na AV systém. · Podle pipojeného AV systému se mze zpsob ovládání a funkce tlacítek lisit. · Bhem pehrávání video soubor nelze pouzít tlacítka m/M. Pro vyhledávání vzad (vped) podrzte stisknuté tlacítko . />. · Pokud je pehrávac iPod pipojen k AV systému, nelze nastavovat hlasitost pomocí ovladace hlasitosti na pehrávaci. · V závislosti na obsahu mze spustní pehrávání trvat delsí dobu. 11CZ Pouzití rezimu zobrazení na obrazovce televizoru (OSD) Stisknutím tlacítka , , OPR MODE (Provozní rezim)" na kolébce pepnte kolébku do rezimu zobrazení na obrazovce televizoru (OSD). V tomto rezimu svítí LED indikátor na kolébce zelen. V tomto rezimu se na displeji pehrávace iPod zobrazí logo DIGITAL MEDIA PORT. 1 Main Menu Playlists Artists Albums Songs Genres Composers 2 4 3 DIGITAL MEDIA PORT 1 Název vybrané nabídky 2 Aktuální nastavení ( v náhodném poadí) , opakované pehrávání, pehrávání 3 Seznam , , [Main Menu] (Hlavní nabídka)", (, , [Playlists] (Seznamy skladeb)", , , [Artists] (Interpreti)", , , [Albums] (Alba)", , , [Songs] (Skladby)", , , [Genres] (Zánry)", , , [Composers] (Skladatelé)", , , [Audiobooks] (Zvukové deníky)", , , [Settings] (Nastavení)") 4 Vybraná nabídka 12CZ Spustní pehrávání hudby pomocí OSD nabídky na obrazovce televizoru Píklad: , , Playlists (Seznamy skladeb)" 1 2 3 V nabídce , , [Main Menu] (Hlavní nabídka)" vyberte , , [Playlists] (Seznamy skladeb)" a stisknte tlacítko , , ENTER (Potvrzení)". Zobrazí se nabídka , , [Playlists] (Seznamy skladeb)". Vyberte pozadovaný seznam skladeb a stisknte tlacítko , , ENTER (Potvrzení)". Zobrazí se skladby ve vybraném seznamu skladeb. Vyberte pozadovanou skladbu a stisknte tlacítko , , ENTER (Potvrzení)". Spustí se pehrávání vybrané skladby. My Favorites Jack and Paul Somebody Colors To Marble Woman in Red Joy Colors Jennifer G My Best Album 1/ 16 1: 30 6 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 Aktuáln pehrávaná skladba Jméno interpreta Název alba Uplynulý cas Císlo aktuáln pehrávané skladby/celkový pocet skladeb Stav pehrávání (pehrávání, pozastavení, vyhledávání vped, vyhledávání vzad) Poznámky · V tomto rezimu nelze pouzívat ovládací tlacítka na pehrávaci iPod. · Pokud kolébka TDM-iP1 nedokáze zobrazit urcitý znak, zobrazí se jako , , *". · Pokud chcete zobrazit video/fotografie, pepnte do rezimu zobrazení na displeji pehrávace iPod (page 10). · Ped odpojením pehrávace iPod pozastavte pehrávání. (Nacítání. . . )", neodpojujte pehrávac iPod. · V závislosti na obsahu mze spustní pehrávání trvat delsí dobu. pokracování 13CZ Základní ovládání Stisknte Funkce N X Spustní pehrávání. [. . . ] · Neumísujte pístroj na následující místa: ­ místa s pílis vysokou nebo nízkou teplotou, ­ prasná nebo znecistná místa, ­ místa s velmi vysokou vlhkostí, ­ místa s vibracemi a otesy, ­ místa vystavená pímému slunecnímu svtlu. · Pokud budete pístroj umísovat na speciáln upravené povrchy (voskované, olejované, lestné apod. ), dbejte zvlástní opatrnosti, protoze mze dojít ke vzniku skvrn nebo k odbarvení povrchu pístroje. Nárst vnitní teploty * Viz , , Kompatibilní modely iPod" (strana 3). · To, ze se pístroj pi provozu zahívá, nepedstavuje zádnou poruchu. pokracování 17CZ · Abyste zabránili nárstu teploty uvnit pístroje, umístte jej na místa s dostatecnou ventilací. S pípadnými dotazy nebo problémy, které se týkají vaseho pístroje, se obracejte na nejblizsího prodejce Sony. Cistní pístroje Technické údaje Výstup Video: 1 Vs-s, 75 ohm (kompozitní video výstup) Tento pístroj cistte mkkým hadíkem mírn navlhceným ve slabém roztoku cisticího prostedku. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY TDM-IP1

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY TDM-IP1 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag