Návod k použití SONY TDG-BR200

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY TDG-BR200. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY TDG-BR200 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY TDG-BR200.


SONY TDG-BR200 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2326 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY TDG-BR200 (2891 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY TDG-BR200

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Rozmnozování, penos, rozsiování nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho cásti v jakékoli form je povoleno pouze po pedchozím písemném souhlasu spolecnosti Nokia. Nokia se ídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádt zmny a vylepsení u vsech výrobk popsaných v tomto dokumentu bez pedchozího oznámení. This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2009. [. . . ] Sluzba dopravních informací je zvlástní sluzba, kterou mzete koupit a stáhnout do pístroje, pokud je k dispozici ve vasí zemi nebo regionu. Chcete-li koupit licenci pro sluzbu dopravních informací, zvolte Volby > Extra > Dopravní info. Pro zobrazení detailu události, vcetn mozných úprav trasy, vyberte událost a Volby > Otevít. Pro aktualizaci dopravních informací zvolte Aktualizovat dopr. info. Pro zobrazení informací o dopravních událostech zvolte Volby > Dopr. Události jsou zobrazeny na map jako trojúhelnícky a linky. Prvodci poskytují informace o atrakcích, restauracích, hotelech a dalsích zajímavých místech. Stazení prvodc mze vyzadovat penos velkého mnozství dat v síti vaseho poskytovatele sluzeb. Informujte se u svého poskytovatele sluzeb o poplatcích za datové penosy. Chcete-li koupit a stáhnout prvodce, nebo zobrazit jiz stazené, zvolte Volby > Extra > Prvodci. Prvodci Cestování 75 Jete na místo urcení Dopravní informace Cestování Pro stazení nového prvodce do pístroje vyberte pozadovaného prvodce a zvolte Ano. Za prvodce mzete zaplatit kreditní kartou nebo v telefonním úctu, pokud to podporuje vás poskytovatel sluzby. Chcete-li procházet kategoriemi prvodc, vyberte kategorii a stisknte navigacní klávesu. Obsahuje-li dílcí kategorie, vyberte pozadovanou a znovu stisknte navigacní klávesu. nkteré ze tí zobrazení a zvolte Volby > Stav satelitu. Pro nastavení orientacního bodu nebo umístní jako cíle vasí cesty zvolte Navigace > Volby > Nastavit cíl cesty. Mzete rovnz zadat souadnice cíle v zempisné síce a délce. Chcete-li ulozit orientacní bod do pístroje, zvolte Volby > Ulozit. Cestování 77 Orientacní body mzete vytvoit pomocí vnitního GPS pijímace v pístroji nebo sít (síová sluzba). · Odeslat -- Odeslání orientacního bodu do kompatibilních zaízení. · Volby úprav -- Upravení telefonních císel a URL adres piazených k orientacnímu bodu. · Jazyk psaní -- Zmna jazyka psaní. Cestování 78 Pro zobrazení pijatého orientacního bodu na map zvolte Volby > Ukázat na map. Chcete-li vyhledat trasu k pijatému orientacnímu bodu, zvolte Volby > Ukázat trasu. Chcete-li pedat orientacní bod do kompatibilních zaízení, zvolte Volby > Odeslat. Kanceláské nástroje Nokia podporují mobilní zpsob práce a umozují efektivní komunikaci s pracovními skupinami. Aktivní poznámky Chcete-li odeslat poznámku, zvolte Volby > Odeslat. Pro pidání odkazu na poznámku ke kontaktu zvolte Volby > Odkaz k pozn. Pokud telefonujete s kontaktem, mzete vidt poznámku na displeji svého pístroje. Chcete-li zvýraznit svj text tucným písmem, kurzivou nebo podtrzením, nebo zmnit barvu písma, podrzte stisknuté tlacítko Shift a oznacte text pomocí navigacní klávesy. Poté zvolte Volby > Text. Zvolte Menu > Kancelá > Aktivní pozn. . Aplikace Aktivní poznámky umozuje vytváet, upravovat a zobrazovat rzné druhy poznámek, napíklad upozornní na schzky, soukromé poznámky nebo seznamy nákup. Mzete piazovat poznámky k dalsím aplikacím, napíklad Kontaktm, a odesílat poznámky ostatním. Nastavení pro Aktivní poznámky Zvolte Nastavení. Chcete-li ulozit poznámky do pamti pístroje, zvolte Pouzitá pam > Pam telefonu. Chcete-li je ulozit na pamovou kartu, zvolte Pouzitá pam > Pamová karta. [. . . ] Pipojení není mozné zajistit za vsech podmínek. Pro zivotn dlezitou komunikaci, jako napíklad v pípad lékaské pohotovosti, byste nikdy nemli spoléhat pouze na bezdrátový pístroj. Provádní tísového volání: 1. Zkontrolujte, zda je k dispozici dostatecn silný signál. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY TDG-BR200

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY TDG-BR200 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag