Návod k použití SONY SU-B551S

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY SU-B551S. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY SU-B551S bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY SU-B551S.


SONY SU-B551S : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (13543 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY SU-B551S (3245 ko)
   SONY SU-B551S NOTES ON USE (464 ko)
   SONY SU-B551S USING THIS (TV STAND) WITH AN AUDIO SYSTEM (97 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY SU-B551S

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] CZ6 ~ CZ10 Dlkov ovlada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CZ11 ~ CZ12 Prvodce funkcemi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CZ13 ~ CZ15 Prvodce hlavn nabdkou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CZ16 ~ CZ38 Oton systm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Nabzen jazyky: dntina, anglitina, fintina, francouztina, nmina, fietina, maartina, italtina, nortina, portugaltina, panltina, vdtina a dal. CZ19 CZ20 Prvodce hlavn nabdkou Nastaven asu V tomto reimu lze nastavit aktuln as a as automatickho zapnut. Navc lze pro funkci automatickho zapnut a vypnut (pohotovostn reim) nastavit slo programu. Pokud je pfiipojen videorekordr, me bt zznam proveden automaticky podle asovho nastaven automatickho zapnut a vypnut. Nastaven A/V vstupu Video vstup (CVBS, S-Video, RGB) Nastaven reimu videa pro vstup TV SCART. Audio vstup Nastavte zvukov reim, kter se nachz na vstupu konektoru TV SCART a RCA/Cinch (Stereo/Mono). Aktuln as Pro nastaven aktulnho asu zadejte rozmez pomoc standardizovanch informac oblasti aktulnho programu. asov nastaven bude pouito jako standardizovan as pro informan okno, TV nabdku a funkci automatickho zapnut a vypnut. Formt obrazovky Vyberte pomr stran televizoru, kter je pfiipojen k pfiijmai (4:3 nebo 16:9). asov rozmez Aktuln as je odvozen od TDT (Time and Data Table - Tabulka s asem a datem) v signlu aktulnho programu. as automatickho zapnut Vyberte as, kdy se m pfiijma zapnout. as automatickho zapnut zadejte pomoc selnch tlatek (0~9) na dlkovm ovladai. Formt zobrazen Vyberte formt, ve kterm se zobraz videosignl. Pokud mte televizor formtu 4:3 a videosignl je ve formtu 16:9, zobraz pfiijma signl v reimu Letter-box nebo Stfied podle toho, kter je vybrn. Pokud mte televizor formtu16:9 a videosignl je ve formtu 4:3, zobraz pfiijma signl v reimu Pillar-box nebo pln podle toho, kter je vybrn. Program pro automatick zapnut slo programu pro automatick zapnut zadejte pomoc tlatek ( ). Pro pfiepnut televiznho a rdiovho programu pouijte tlatko TV/Rdio ( ) na dlkovm ovladai. Reim NTSC Pokud televizor zobrazuje pouze ernoble, nastavte hodnotu mezi 3, 58 a 4, 43. Bn se pouv reim NTSC 3, 58, ale nkter televizory podporuj pouze reim NTSC 4, 43. Nzev programu Zobraz se nzev programu, kter byl nastaven pro automatick zapnut. as automatickho vypnut V zvislosti na nastaven asu vyberte as, kdy se m pfiijma vypnout. CZ21 CZ22 Prvodce hlavn nabdkou Dal nastaven Vyberte prhlednost OSD a dobu zobrazen informanho okna. 3-2. Uspofidat programy Tato nabdka poskytuje pfistup k monostem, kter umouj organizovat TV programy, rdiov programy a st. ** Vchoz kd PIN je ( 0 0 0 0 ). Prhlednost OSD Vyberte typ prhlednho OSD. Pro vbr frekvence LNB pouijte tlatka ( 750, 10 600, 10 750, 11 475 MHz nebo 0, 1, . . . . . . . , 9). Pokud nen potfiebn frekvence LNB k dispozici, vyberte monost "0" a zadejte frekvenci run pomoc SELNCH tlatek (0~9). Kdy vyberete monost Univerzln, budou zrove podporovny monosti 9 750 a 10 600 MHz. (Vypnuto) Nastaven antny Vbr nastaven antny a konvertoru LNB pro vyhledvn vysln. Lze zmnit nastaven pro 22kHz signl a pfiepna DiSEqC, existuje 32 monch nastaven antny. Hodnoty, kter jsou nastaveny v tto nabdce, budou k dispozici v dalch nabdkch pro vyhledvn vysln. 22kHz signl Kdy pouvte duln konvertor LNB nebo dv antny pfiipojen k pfiepnai 22kHz signlu, zapnte nebo vypnte pfiepna 22kHz signlu pro vbr LNB nebo antny. Nzev satelitu Existuje 32 nastaven antny, kad m rzn kombinace nastaven pro 22kHz signl a pfiepna DiSEqC. Vstup DiSEqC Podle monosti a polohy pfiepnae DiSEqC vyberte monost Vypnuto, Tnov impuls A i B a DiSEqC A a D. Po nastaven ve uvedench hodnot pfiejdte do nabdky Run ladn stisknutm tlatka OK. Satellite Name Vbr nzvu satelitu, kter odpovd hodnot nastaven antny. Pokud nen poadovan nzev satelitu uveden, vyberte monost Definovno uivatelem. Vybran nzev satelitu me usnadnit vbr nastaven antny v nabdce vyhledvn. Nzev satelitu vak lze zmnit nebo vybrat pouze v nabdce nastaven antny. Poznmka: Pokud se vybran satelit pouv jako clov satelit pfii pfienosu OTA, je mon, e automatick detekce OTA nebude sprvn fungovat, pokud zmnte nebo upravte nzev satelitu. [. . . ] Opakujte postup pro kad satelit a nezapomete pro kad satelit pout jin Ostatn nastaven antny. 7. Vyhledvn program na vybranm satelitu Po pfiesunut motoru do polohy lze vyhledat kanly, kter se na danm satelitu vyslaj. Pro zobrazen monosti Run ladn vyberte poloku Run ladn a stisknte tlatko OK. Nyn zadejte pomoc SELNCH tlatek (0~9) frekvenci a pfienosovou rychlost. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY SU-B551S

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY SU-B551S bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag