Návod k použití SONY SU-B401S

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY SU-B401S. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY SU-B401S bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY SU-B401S.


SONY SU-B401S : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (13543 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY SU-B401S

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Prosíme, prostudujte si tento návod k pouzití Vaseho telefonu. 6 Bezpecnostní pokyny Nezapínejte a nepouzívejte telefon v místech, kde je to zakázáno Nepouzívejte telefon bhem ízení vozidla Vypnte telefon v blízkosti citlivých zdravotnických zaízení. Vypnte telefon v letadle Nepouzívejte telefon u cerpací stanice pohonných hmot Vzdy vypnte telefon v blízkosti výbusnin. Vzdy pouzívejte jen originální baterie dodané výrobcem. Vás telefon není vodotsný! 7 Cást I. [. . . ] Zvolte: Zprávy->8 Sablony Pam zpráv a její peplnní Zprávy SMS jsou ukládány do pamti telefonu a na SIM kartu. Do pamti telefonu se vejde az 100 zpráv, na SIM kartu zpravidla dalsích 10. Dojde-li vsak k zaplnní pamti telefonu i SIM karty, není mozné pijímat dalsí zprávy. V takovém pípad smazte alespo nkteré zprávy z pamti. Zvolte: Zprávy>9 Nastavení->2 Stav pamti 42 Mazání zpráv Jednotlivé zprávy lze mazat pi jejich prohlízení, zvolením funkce , , Smazat zprávu" jak bylo popsáno v pedchozí cásti. Chcete-li vsak smazat více zpráv najednou, telefon vám umozuje pohodlnjsí esení - zvolte: Zprávy->12 Mazat SMS. Pijaté ­ smaze SMS ze slozky Pijaté Odeslané ­ smaze SMS ze slozky Odeslané Koncepty ­ smaze SMS ze slozky Koncepty Smazat vse ­ smaze vsechny SMS SMS centrum Aby mohl telefon odesílat a pijímat SMS zprávy, je teba, aby bylo zadáno servisní telefonní císlo tzv. To je telefonní císlo, jehoz prostednictvím jsou SMS zprávy odesílány. Toto císlo je zpravidla pednastaveno GSM operátorem, který vydal Vasí SIM kartu a zpravidla není teba jej nastavovat rucn. Nastavení SMS centra vsak zkontrolujte v pípad, ze nefunguje odesílání a pijímaní SMS zpráv. 43 Správné telefonní císlo SMS centra Vám sdlí Vás GSM operátor. Zobrazí se seznam pijatých hlasových zpráv. Zvolte ze seznamu zprávu, kterou si chcete poslechnout, stisknte Zelené tlacítko , , Dalsí" 46 3. Chcete-li, mzete si ji po jejím skoncení pehrát znova ­ stací opt stisknout zelené tlacítko a zvolit 1 Pehrát. V opacném pípad stisknte cervené tlacítko , , Odejít" Slozky hlasových zpráv Zvolte v menu: Zprávy->2 Hlasová zpráva->2 Slozky Práce se slozkami i význam oznacení slozek je identický jako u bzných SMS zpráv. Nastavení hlasových zpráv Pro správnou funkci hlasových zpráv je teba mít telefon správn nastaven. Ujistte se, ze Vás GSM operátor podporuje sluzbu MMS zpráv, ze je tato sluzba aktivována pro Vase telefonní císlo a ze máte správn nastaven profil pro odesílání a píjem hlasových zpráv. Zvolte v menu: Zprávy->2 Hlasová zpráva->2 Slozky->4 Nastavení>1 Profily 2. Zde je mozné ze seznamu vybrat správný profil pro odesílání hlasových zpráv. Vyberte pomocí navigacních tlacítek nahoru/dol pozadovaný profil a stisknte zelené tlacítko , , Dalsí". Zvolte , , Upravit profil", chcete-li upravit nastavení profilu na základ informací poskytnutých od Vaseho GSM operátora. Telefon je dodáván s pednastavenými profily pro GSM operátory bzn dostupné v Ceské a Slovenské republice. Je tedy pouze nutné vybrat si ze seznamu správný profil s názvem Vaseho GSM operátora a není nutné provádt dalsí nastavení tchto profil. [. . . ] Pro pozdjsí úpravy zvolte v menu: Zprávy->6 císlo hlasové schránky Nyní mzete vlozit ci upravit dv rzná císla hlasové schránky. Pro funkci volání pomocí dlouhého stisku tlacítka , , 1" vsak má význam pouze císlo ulozené na první pozici. 73 Máte-li vsak více schránek, mzete do druhé schránky pistupovat pomocí menu telefonu: 1. Zvolte: Zprávy->6 císlo hlasové schránky 2. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY SU-B401S

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY SU-B401S bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag