Návod k použití SONY STR-DN610

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY STR-DN610. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY STR-DN610 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY STR-DN610.


SONY STR-DN610 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (9407 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY STR-DN610 (2823 ko)
   SONY STR-DN610 annexe 1 (1142 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY STR-DN610

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Chcete-li zaízení nastavit, musíte poklepáním na obrazovku zodpovdt nkolik otázek. Spustní zaízení se nezdailo V ojedinlých pípadech se mze stát, ze se vase navigacní zaízení TomTom ONE/STR-DN610/XSTR-DN610 ádn nespustí, anebo pestane reagovat na dotyk. Chcete-li baterii dobít, zapojte zaízení do automobilové nabíjecky. Pokud problém petrvává, mzete zkusit zaízení resetovat. Stisknte a pídrzte vypínac po dobu nejmén 15 sekund a uvolnte jej, kdyz se zaízení zacne restartovat. Nabíjení TomTom ONE/STR-DN610/XSTR-DN610 ONE/STR-DN610/XSTR-DN610 je vhodné ped prvním pouzitím pln nabít pomocí stolní nabíjecky, coz trvá piblizn 2 hodiny. [. . . ] ONE/STR-DN610/XSTR-DN610 nalezne vasi casovou zónu a prostednictvím informací GPS udrzuje vzdy pesný cas. Nastavit cas Pedvolby úspory baterie zaízení Poklepejte na toto tlacítko, chcete-li ONE/STR-DN610/XSTR-DN610 nastavit tak, aby pi kazdé pílezitosti setil energii. Máte k dispozici následující moznosti: Pedvolby úspory baterie zaízení · Nikdy neztlumit obrazovku · Ztlumit obrazovku mezi pokyny Poté zapnte nebo vypnte volbu Pi ztrát externího napájení zstane zaízení zapnuto. Obnovit nastavení od výrobce Na toto tlacítko poklepejte, chcete-li pro TomTom ONE/STR-DN610/XSTR-DN610 obnovit na výchozí nastavení od výrobce. Obnovit nastavení od výrobce Vsechna nastavení vcetn Oblíbených, Domova, upozornní na BZ a Itinerá, která jste vytvoili, jsou odstranny. 36 13. Body zájmu Body zájmu Body zájmu (BZ) jsou zajímavá místa na map. Zde je nkolik píklad: · Restaurace · Hotely · Muzea · Parkovací garáze · Cerpací stanice Poznámka: Map Share umozuje nahlásit chybjící BZ nebo upravit stávající BZ. Své opravy mzete sdílet s komunitou Map Share. Vytváení BZ Poznámka: Mzete stáhnout sadu BZ a sdílet sady BZ, které vytvoíte pomocí aplikace TomTom HOME. Ped pidáním bodu zájmu musí být vytvoena alespo jedna kategorie BZ. Kazdý BZ musí být piazen do njaké kategorie BZ. BZ lze pidávat pouze do kategorií, které jste sami vytvoili. Zadejte název kategorie BZ, napíklad , , Pátelé" nebo , , Oblíbené restaurace". Poklepáním na toto tlacítko pidáte BZ. Pidat BZ 7. Budete vyzváni k zadání názvu BZ. 37 8. Z následujícího seznamu vyberte místo bodu zájmu. BZ blízko vás BZ ve mst BZ blízko domova BZ na trase BZ v blízkosti cílového místa Vzdálenost od místa, kde práv jste Vzdálenost od centra msta Vzdálenost od domova Vzdálenost od místa, kde práv jste Vzdálenost od cíle 39 Pokud znáte název BZ, poklepejte na Najít a název vepiste. Dalsí obrazovka zobrazuje podrobné informace vcetn polohy BZ na map a, pokud je dostupné, rovnz telefonní císlo. Poklepáním na Vybrat potvrdíte, zda chcete trasu k tomuto BZ naplánovat. Jakmile BZ vyberete, spocítá TomTom ONE/STR-DN610/XSTR-DN610 cestu k tomuto bodu. Zobrazování BZ na map 1. V nabídce Pedvolby poklepejte na Zobrazit BZ na map. Zobrazit BZ na map 2. Poklepejte na Najít, chcete-li urcitý BZ hledat podle názvu. Vybrané BZ jsou na map zobrazeny jako symboly. Jak pro body zájmu nastavit upozornní? 1. Poklepejte na toto tlacítko, pokud chcete dostávat upozornní, ze projízdíte blízko místa BZ . Upozornit na blízký BZ 4. Vyberte kategorii ze seznamu nebo zacnte psát její název a az se kategorie zobrazí v seznamu, vyberte ji. Nastavte, v jaké vzdálenosti od BZ chcete být upozornni. Nastavte zvuk upozornní pro vybranou kategorii bod zájmu. Správa BZ V nabídce Pedvolby poklepejte na Správa BZ. Správa BZ Mzete napíklad udlat následující: · Vytvoit si vlastní kategorie BZ a pidávat do nich BZ. [. . . ] Vennligst se www. tomtom. com/legal for gjeldende garantier og lisensavtaler for sluttbrukere for dette produktet. © 2009 TomTom NV, Nederländerna. TomTomTM och logotypen "två händer" tillhör de varumärken, programvaror eller registrerade varumärken som ägs av TomTom International B. V. Vår begränsade garanti och vårt slutanvändarlicensavtal för inbyggd programvara kan gälla för denna produkt. Du kan läsa dem båda på www. tomtom. com/legal. © 2009 TomTom International BV, Nizozemsko. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY STR-DN610

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY STR-DN610 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag