Návod k použití SONY STR-DN2010

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY STR-DN2010. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY STR-DN2010 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY STR-DN2010.


SONY STR-DN2010 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (28421 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY STR-DN2010 (10954 ko)
   SONY STR-DN2010 annexe 2 (2668 ko)
   SONY STR-DN2010 annexe 1 (10954 ko)
   SONY STR-DN2010 DATASHEET (915 ko)
   SONY STR-DN2010 GUI MENU LIST (605 ko)
   SONY STR-DN2010 QUICK SETUP GUIDE (2668 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY STR-DN2010

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] INFORMACE O PRÁVECH K DUSEVNÍMU VLASTNICTVÍ Copyright©009SONYCorporation. Vsechnaprávavyhrazena. SONY, logoSONY, SONYInnovation, ExtUSB, TouchFLO, SONYTouchPro, StraightTalk, PushInternetaSONYCarejsouochrannéznámkyneboznámkysluzebspolecnosti SONYCorporation. Microsoft, Windows, WindowsMobile, WindowsXP, WindowsVista, ActiveSync, Centrum zaízeníWindowsMobile, InternetExplorer, MSN, Hotmail, WindowsLive, Outlook, Excel, PowerPoint, Word, OneNoteaWindowsMediajsouregistrovanéochrannéznámkynebo ochrannéznámkyspolecnostiMicrosoftCorporationvUSAadalsíchzemích. BluetoothalogoBluetoothjsouochrannéznámkyvlastnnéspolecnostíBluetooth SIG, Inc. [. . . ] Ve slozce Dorucené zprávy SMS / MMS klepnte na posloupnost zprávy a otevete ji. 2. Mzete klepnout na odkazy ve zprávách a pímo otevít podrobnosti kontaktu, jít na webovou stránku, odeslat e-mail nebo zavolat na zobrazené císlo. · Klepnutím na jméno odesílatele otevete obrazovku Podrobnosti kontaktu. · Pokud odesílatel není ve vasich kontaktech, klepnte na císlo mobilního telefonu, abyste císlo vytocili, odpovdli odesílateli nebo jej ulozili jako nový kontakt. Klepnutím na webovou adresu otevete odkaz v prohlízeci Opera Mobile. Sem zadejte zprávu s odpovdí. Klepnutím na tyto navigacní klávesy vyberte zprávu v posloupnosti. Odpov na zprávu SMS Na dolním okraji obrazovky zadejte odpov a klepnte na Odeslat. 1 Zasílání zpráv Kopírování zprávy v posloupnosti na kartu SIM 1. Ve slozce Dorucené zprávy SMS / MMS klepnte na posloupnost zprávy a otevete ji. Klepnutím na navigacní klávesu nahoru nebo dol ve spodní cásti klávesnice na obrazovce vyberte zprávu v posloupnosti. Klepnte na polozku Nabídka > Kopírovat na kartu SIM. Poznámky · Nemzete zkopírovat odeslanou zprávu z posloupnosti na kartu SIM. · Jestlize je zkopírujete zprávy SMS ze zaízení na kartu SIM, vzniknou ve slozce Dorucené po dobu pouzívání karty SIM duplicitní zprávy. Odstranní zprávy v posloupnosti 1. Ve slozce Dorucené zprávy SMS / MMS klepnte na posloupnost zprávy a otevete ji. Klepnutím na navigacní klávesu nahoru nebo dol ve spodní cásti klávesnice na obrazovce vyberte zprávu v posloupnosti. Opakováním krok 5 a 6 lze do snímk pidávat fotografie nebo videa, text a zvuk. Odeslete zprávu MMS klepnutím na tlacítko Odeslat. Tip Zprávu MMS také mzete odeslat z programu Obrázky a videa, Fotoalbum nebo Fotoaparát. Pidání textu do zprávy MMS Po klepnutí na moznost Vlozit text sem ve zpráv MMS se zobrazí prázdná obrazovka, kam lze zadat text. Lze vkládat následující typy informací: Zadejte vlastní text Vlozit informace o kontaktu Vlozit událost kalendáe Zvolte z castých slov nebo frází ze seznamu Text Vlození oblíbeného odkazu Pidat emotikonu Tip Chcete-li upravit nebo odstranit frázi v seznamu Text, klepnte na etzec, pidrzte jej a potom klepnte v místní nabídce na píkaz Upravit nebo Odstranit. Chcete-li pidat novou frázi, klepnte na píkaz Nový. 16 Zasílání zpráv Pidání zvukového klipu do zprávy MMS Do kazdého snímku zprávy MMS mzete pidat jeden zvukový klip. Klepnte na slozku Hudba nebo na jinou slozku, která obsahuje zvukové soubory. Pi navigaci ve slozkách se klepnutím na tlacítko se sipkou dol ( ) vrátíte do nadazené slozky. Po výbru máte následující moznosti: · · · Ikona slouzí k pehrávání zvukového klipu, k zastavení pehrávání. Klepnutím na ( k pozastavení a Klepnutím na tlacítko Vybrat soubor vlozíte do zprávy MMS. ) ukoncíte výbr a vrátíte se do zprávy MMS. Chcete-li zaznamenat nový zvukový klip a pidat jej do zprávy MMS, klepnte na tlacítko . Klepnutím na tlacítko Zaznamenat spustíte záznam, klepnutím na tlacítko Zastavit záznam ukoncíte. Chcete-li zaznamenaný zvukový klip pehrát, klepnte na tlacítko Pehrát; potom klepnte na tlacítko Pidat. [. . . ] Pi pouzití neschválené nebo upravené antény mze dojít ke zhorsení kvality hovor a poskození telefonu a tím ke ztrát funkcnosti a pekrocení doporucených limit úrovní SAR; dále mze dojít k porusení místních pedpis platných v dané zemi. K zajistní optimálního výkonu telefonu a zarucení toho, ze vystavení lidského organizmu vysokofrekvencnímu záení nepekrocí hodnoty stanovené v píslusných normách, zaízení vzdy pouzívejte jen v obvyklé poloze. Pi telefonování se zbytecn nedotýkejte oblasti antény ani ji nedrzte. Kontakt s oblastí antény mze zhorsit kvalitu hovoru a zpsobit, ze zaízení bude pracovat na vyssí hladin výkonu, nez je nezbytné. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY STR-DN2010

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY STR-DN2010 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag