Návod k použití SONY STR-DN1020

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY STR-DN1020. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY STR-DN1020 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY STR-DN1020.


SONY STR-DN1020 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (9352 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY STR-DN1020 REFERENCE GUIDE (273 ko)
   SONY STR-DN1020 QUICK START GUIDE (1291 ko)
   SONY STR-DN1020 (10667 ko)
   SONY STR-DN1020 (10682 ko)
   SONY STR-DN1020 DATASHEET (194 ko)
   SONY STR-DN1020 GUI MENU LIST (544 ko)
   SONY STR-DN1020 QUICK START GUIDE (1499 ko)
   SONY STR-DN1020 QUICK SETUP GUIDE (2208 ko)
   SONY STR-DN1020 DOCK FOR IPOD/IPHONE (702 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY STR-DN1020

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 4-282-218-11(1) (CZ) Vícekanálový pijímac AV Návod k obsluze STR-DN1020 ©2011 Sony Corporation VAROVÁNÍ Abyste snízili riziko vzniku pozáru a zásahu elektrickým proudem, nevystavujte tento pístroj desti nebo vlhkosti. Abyste snízili riziko pozáru, nepikrývejte vtrací otvor pístroje novinami, ubrusy, závsy atd. Nepokládejte na pístroj otevené zdroje ohn, jako jsou zapálené svícky. Abyste snízili riziko vzniku pozáru a zásahu elektrickým proudem, nevystavujte tento pístroj zdrojm kapání a stíkání a nepokládejte na nj pedmty naplnné tekutinami, jako jsou vázy. Neinstalujte pístroj do stísnného prostoru, jako je knihovna nebo vestavná skíka. [. . . ] Stisknte opakovan tlacítko . />. Tipy · Kdyz vyberete slozku (jako napíklad slozku umlce, slozku zánru apod. ) a stisknete tlacítko N, receiver pehraje vsechny polozky ve vybrané slozce. · Receiver obnoví pehrávání poslední vybrané polozky, kdyz se funkce zmní na Domácí sí, dokud se receiver nevypne. Kdyz je , , Network Standby" nastaveno na , , On", obnoví se pehrávání poslední vybrané polozky, i kdyz jste receiver vypnuli. Zastavit pehrávání Stisknte tlacítko x. Pejít na zacátek aktuální stopy, pedchozí/ dalsí stopu Optovn vybrat polozku, kterou chcete pehrát Poznámky · Stopy, které na receiveru nelze pehrát, se také zobrazí na obrazovce TV. · Nad názvem stopy, kterou nelze na receiveru pehrát, se zobrazí symbol , , !" a tato stopa se pi pehrávání peskocí. · Pokud síový kabel vytáhnete ze zásuvky, neobnoví se pehrávání poslední vybrané polozky. · Procházení slozky, která obsahuje velké mnozství audio obsahu, receiveru mze njakou dobu trvat. V takovém pípad pouzijte vyhledávání podle klícového slova (strana 80). Stisknte opakovan RETURN/EXIT O, dokud se nezobrazí adresá, který hledáte. Nebo stisknte TOOLS/ OPTIONS, vyberte , , Server List" a poté vyberte pozadovanou polozku. Chcete-li se vrátit na zobrazení pehrávání, stisknte TOOLS/OPTIONS a vyberte , , Now Playing". Pi výbru obsahu na serveru stisknte SHIFT, poté ALPHABET SEARCH a zadejte klícové slovo (strana 80). Pokud neprobíhá pehrávání, stisknte TOOLS/OPTIONS. Zvolte pozadovaný server a poté stisknte tlacítko . Stisknte SHIFT a poté opakovan stisknte REPEAT, dokud se na obrazovce TV nezobrazí nebo . Vyhledat pozadovanou polozku podle klícového slova Zmnit server Kontrola ochrany autorských práv Tento receiver nepehrává soubory WMA s ochranou autorských práv DRM. Pokud na tomto receiveru nelze pehrát njaký soubor WMA, zkontrolujte vlastnictví tohoto souboru na svém pocítaci a zjistte, zda se na nj nevztahuje ochrana autorských práv DRM. Otevete slozku nebo svazek, ve kterém je soubor WMA ulozen, klepnte na soubor pravým tlacítkem a poté se zobrazí okno [Vlastnosti]. Pokud je v tomto okn karta [Licence], na tento soubor se vztahuje ochrana autorských práv DRM a na tomto receiveru jej nelze pehrát. Zvolit opakované pehrávání Zvolit pehrávání v Stisknte SHIFT a poté náhodném poadí opakovan stisknte SHUFFLE, dokud se na obrazovce TV nezobrazí , , SHUF". * V pípad nkterých typ server nebo stop se mze stát, ze pokud bude vybrána funkce Home Network, pehrávání nebude mozné pozastavit. 74CZ Poslech internetových rádií Pomocí tohoto receiveru mzete poslouchat rádia, která jsou k dispozici na internetu (funkce Music Service). Chcete-li tuto funkci pouzít, reciever musí být pipojen k síti a sí musí být pipojena k internetu. Chcete-li získat podrobnjsí informace, nahlédnte do sekce , , 6: Pipojení do sít" (strana 33) . Na níze uvedené webové stránce naleznete dalsí informace ohledn sluzeb internetových rádií: http://www. sony. net/audio/ musicservices Následující kroky popisují výbr sluzby nabízené pes internet, v tomto pípad internetového rádia , , vTuner". 1 2 3 Stisknte MENU. Na TV obrazovce se zobrazí nabídka. Zvolte , , Music" a poté stisknte nebo b. Zvolte , , MUSIC SERVICES" a stisknte . Na obrazovce TV se zobrazí poskytovatel sluzby. [. . . ] Tato licencní smlouva vás opravuje k pouzívání SOFTWARU SONY výhradn pro osobní úcely. POPIS POZADAVK, ZÁKAZ, PRÁV A OMEZENÍ Omezení. SOFTWARE SONY jako celek ani jako cást nesmíte kopírovat, pozmovat, dekompilovat, rozkládat nebo na nm provádt reverzní inzenýrství. Jeho soucásti ci komponenty nesmjí být oddlovány. SOFTWARE SONY smí být pouzíván výhradn s jediným PRODUKTEM. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY STR-DN1020

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY STR-DN1020 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag