Návod k použití SONY STR-DH800

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY STR-DH800. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY STR-DH800 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY STR-DH800.


SONY STR-DH800 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (5472 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY STR-DH800 (2102 ko)
   SONY STR-DH800 annexe 1 (1959 ko)
   SONY STR-DH800 annexe 2 (4276 ko)
   SONY STR-DH800 annexe 3 (765 ko)
   SONY STR-DH800 annexe 4 (743 ko)
   SONY STR-DH800 DATASHEET (433 ko)
   SONY STR-DH800 QUICK GUIDE (766 ko)
   SONY STR-DH800 QUICK SETUP GUIDE (751 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY STR-DH800

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 4-131-723-41(1) Vícekanálový AV receiver Návod k obsluze STR-DH800 © 2009 Sony Corporation 4-131-725-21(1) STR-DH800 Prvodce rychlým nastavením (1) 1: Instalace reprosoustav 2CZ 2: Pipojení reprosoustav ANTENNA AM IN 4 IN 3 HDMI IN 2 IN 1 OUT EZW-T100 ASSIGNABLE (INPUT ONLY) IN 3 IN 2 IN 1 MONITOR OUT TV DMPORT DC5V 0. 7A MAX IN DIGITAL (ASSIGNABLE) DVD IN Y SAT IN BD IN PB/ CB VIDEO IN VIDEO IN VIDEO OUT VIDEO IN OPTICAL VIDEO OUT OPTICAL COAXIAL CENTER R SURROUND L PR/ CR COMPONENT VIDEO ASSIGNABLE (INPUT ONLY) OUT IN IN AUDIO IN AUDIO IN AUDIO OUT AUDIO IN MONITOR SURROUND BACK/ BI-AMP/ FRONT B FRONT A R L R L L AUDIO OUT R SA-CD/CD/CD-R TV SAT BD VIDEO 1 SUBWOOFER SPEAKERS FRONT A R L A ANTENNA AM IN 4 IN 3 HDMI IN 2 IN 1 OUT EZW-T100 ASSIGNABLE (INPUT ONLY) IN 3 IN 2 IN 1 MONITOR OUT TV DMPORT DC5V 0. 7A MAX IN DIGITAL (ASSIGNABLE) DVD IN Y SAT IN BD IN PB/ CB VIDEO IN VIDEO IN VIDEO OUT VIDEO IN OPTICAL VIDEO OUT OPTICAL COAXIAL CENTER R SURROUND L PR/ CR COMPONENT VIDEO ASSIGNABLE (INPUT ONLY) OUT IN IN AUDIO IN AUDIO IN AUDIO OUT AUDIO IN MONITOR SURROUND BACK/ BI-AMP/ FRONT B FRONT A R L R L L AUDIO OUT R SA-CD/CD/CD-R TV SAT BD VIDEO 1 SUBWOOFER SPEAKERS A CENTER 3CZ ANTENNA AM IN 4 IN 3 HDMI IN 2 IN 1 OUT EZW-T100 ASSIGNABLE (INPUT ONLY) IN 3 IN 2 IN 1 MONITOR OUT TV DMPORT DC5V 0. 7A MAX IN DIGITAL (ASSIGNABLE) DVD IN Y SAT IN BD IN PB/ CB VIDEO IN VIDEO IN VIDEO OUT VIDEO IN OPTICAL VIDEO OUT OPTICAL COAXIAL CENTER R SURROUND L PR/ CR COMPONENT VIDEO ASSIGNABLE (INPUT ONLY) OUT IN IN AUDIO IN AUDIO IN AUDIO OUT AUDIO IN MONITOR SURROUND BACK/ BI-AMP/ FRONT B FRONT A R L R L L AUDIO OUT R SA-CD/CD/CD-R TV SAT BD VIDEO 1 SUBWOOFER SPEAKERS R SURROUND L A ANTENNA AM IN 4 IN 3 HDMI IN 2 IN 1 OUT EZW-T100 ASSIGNABLE (INPUT ONLY) IN 3 IN 2 IN 1 MONITOR OUT TV DMPORT DC5V 0. 7A MAX IN DIGITAL (ASSIGNABLE) DVD IN Y SAT IN BD IN PB/ CB VIDEO IN VIDEO IN VIDEO OUT VIDEO IN OPTICAL VIDEO OUT OPTICAL COAXIAL CENTER R SURROUND L PR/ CR COMPONENT VIDEO ASSIGNABLE (INPUT ONLY) OUT IN IN AUDIO IN AUDIO IN AUDIO OUT AUDIO IN MONITOR SURROUND BACK/ BI-AMP/ FRONT B FRONT A R L R L L AUDIO OUT R SA-CD/CD/CD-R TV SAT BD VIDEO 1 SUBWOOFER SPEAKERS CENTER SURROUND BACK/ BI-AMP/ FRONT B R L SPEAKERS 4CZ ANTENNA AM IN 4 IN 3 HDMI IN 2 IN 1 OUT EZW-T100 ASSIGNABLE (INPUT ONLY) IN 3 IN 2 IN 1 MONITOR OUT TV DMPORT DC5V 0. 7A MAX IN DIGITAL (ASSIGNABLE) DVD IN Y SAT IN BD IN PB/ CB VIDEO IN VIDEO IN VIDEO OUT VIDEO IN OPTICAL VIDEO OUT OPTICAL COAXIAL CENTER R SURROUND L PR/ CR COMPONENT VIDEO ASSIGNABLE (INPUT ONLY) OUT IN IN AUDIO IN AUDIO IN AUDIO OUT AUDIO IN MONITOR SURROUND BACK/ BI-AMP/ FRONT B FRONT A R L R L L AUDIO OUT R SA-CD/CD/CD-R TV SAT BD VIDEO 1 SUBWOOFER SPEAKERS AUDIO OUT SUBWOOFER 5CZ 3: Pipojení ostatních zaízení Video zaízení Satelitní pijímac nebo set-top box OUTPUT DVD pehrávac OUTPUT Blu-ray pehrávac OUTPUT ANTENNA AM IN 4 IN 3 HDMI IN 2 IN 1 OUT EZW-T100 ASSIGNABLE (INPUT ONLY) IN 3 IN 2 IN 1 MONITOR OUT TV DMPORT DC5V 0. 7A MAX IN DIGITAL (ASSIGNABLE) DVD IN Y SAT IN BD IN PB/ CB VIDEO IN VIDEO IN VIDEO OUT VIDEO IN OPTICAL VIDEO OUT OPTICAL COAXIAL CENTER R SURROUND L PR/ CR COMPONENT VIDEO ASSIGNABLE (INPUT ONLY) OUT IN IN AUDIO IN AUDIO IN AUDIO OUT AUDIO IN MONITOR SURROUND BACK/ BI-AMP/ FRONT B FRONT A R L R L L AUDIO OUT R SA-CD/CD/CD-R TV SAT BD VIDEO 1 SUBWOOFER SPEAKERS C ANTENNA AM IN 4 IN 3 C HDMI IN 2 C IN 1 OUT EZW-T100 ASSIGNABLE (INPUT ONLY) IN 3 IN 2 IN 1 MONITOR OUT TV DMPORT DC5V 0. 7A MAX IN DIGITAL (ASSIGNABLE) DVD IN Y SAT IN BD IN D PB/ CB VIDEO IN VIDEO IN VIDEO OUT VIDEO IN OPTICAL VIDEO OUT OPTICAL C R COAXIAL CENTER SURROUND L PR/ CR COMPONENT VIDEO ASSIGNABLE (INPUT ONLY) OUT IN IN AUDIO IN AUDIO IN AUDIO OUT AUDIO IN MONITOR SURROUND BACK/ BI-AMP/ FRONT B FRONT A R L R L L AUDIO OUT R SA-CD/CD/CD-R TV SAT BD VIDEO 1 SUBWOOFER SPEAKERS OUTPUT DIGITAL OPTICAL INPUT Televizor Kabely pouzité pro pipojení (nejsou soucástí píslusenství) C Kabel HDMI D Optický digitální kabel 6CZ 5: Automatická kalibrace nastavení reprosoustav MASTER VOLUME ?/1 TONE SPEAKERS INPUT SELECTOR Micí mikrofon (soucást píslusenství) TUNING MODE TUNING MEMORY/ ENTER 2CH/ A. DIRECT A. F. D. MOVIE MUSIC DISPLAY DIMMER MUTING AUTO CAL MIC VIDEO VIDEO 2 IN L AUDIO R TONE MODE INPUT MODE PHONES AUTO CAL MIC 7CZ THEATRE RM SET UP AV ?/1 SYSTEM STANDBY ?/1 SHIFT TV AMP 1 VIDEO 1 2 VIDEO 2 3 BD 4 DVD 5 SAT 6 TV 7 SA-CD/ CD 8 TUNER 9 DMPORT Tlacítka vstup -/-HDMI1 0/10 HDMI2 ENT/MEM HDMI3 CLEAR/>10 HDMI4 2CH/ A. DIRECT AUTO CAL DISPLAY A. F. D. INPUT MODE MOVIE SLEEP MUSIC NIGHT MODE AMP MENU AUTO CAL O RETURN/ EXIT HOME MENU TOOLS/ OPTIONS 8CZ Tento Prvodce rychlým nastavením popisuje postup pi pipojování DVD pehrávace, satelitního pijímace nebo set-top boxu, Blu-ray pehrávace, televizoru, reprosoustav a subwooferu tak, abyste si mohli vychutnat vícekanálový prostorový zvuk. Podrobné informace - viz návod k obsluze dodaný s receiverem. Na obrázcích v tomto prvodci jsou reprosoustavy oznaceny písmeny A az H. A Pední reprosoustava (levá) B Pední reprosoustava (pravá) C Stedová reprosoustava D Prostorová reprosoustava (levá) E Prostorová reprosoustava (pravá) F Zadní prostorová reprosoustava (levá) G Zadní prostorová reprosoustava (pravá) H Subwoofer 1: Instalace reprosoustav Níze uvedená vyobrazení znázorují píklad konfigurace 7. 1kanálového systému reprosoustav (sedm reprosoustav a subwoofer). Viz návod k obsluze dodaný s receiverem. 2: Pipojení reprosoustav Pipojení reprosoustav provete podle jejich poctu a druhu. [. . . ] Poznámka Receiver umozuje pouzít pro vstup naposledy zvolené zvukové pole, jakmile je tento vstup znovu vybrán (Sound Field Link). Pokud napíklad vyberete zvukové pole , , HALL" (Koncertní sál) pro vstup SA-CD/CD, potom pepnete na jiný vstup a následn se vrátíte ke vstupu SA-CD/CD, znovu se automaticky pouzije zvukové pole , , HALL" (Koncertní sál). x FRT CROSS (Dlicí frekvence pedních reprosoustav) Mzete nastavit dlicí frekvenci bas pedních reprosoustav, které byly v nabídce SPEAKER (Reprosoustavy) nastaveny na hodnotu , , SMALL" (Malé). x E. SUR MODE (Rezim vylepseného prostorového zvuku) Mzete vybrat pozadovaný prostorový rezim. Podrobné informace - viz , , Výbr rezimu vylepseného prostorového zvuku" (strana 61). x CNT CROSS (Dlicí frekvence stedové reprosoustavy) Mzete nastavit dlicí frekvenci bas stedové reprosoustavy, která byla v nabídce SPEAKER (Reprosoustavy) nastavena na hodnotu , , SMALL" (Malá). x EFFECT (Úrove efekt) Mzete nastavit , , intenzitu" prostorových efekt pro zvuková pole Cinema Studio EX A/ B/C. x SUR CROSS (Dlicí frekvence prostorových reprosoustav) Mzete nastavit dlicí frekvenci bas prostorových reprosoustav, které byly v nabídce SPEAKER (Reprosoustavy) nastaveny na hodnotu , , SMALL" (Malé). 53CZ Nastavení ekvalizéru (nabídka EQ) Nabídku EQ (Ekvalizér) mzete pouzít pro nastavení tonální kvality zvuku (úrovn hloubek/výsek) pedních reprosoustav. V nabídkách zesilovace vyberte nabídku , , EQ" (Ekvalizér). Podrobné informace o nastavování polozek - viz , , Pohyb v nabídkách" (strana 44) a , , Pehled nabídek" (strana 45). Nastavení rádia (nabídka TUNER) Nabídku TUNER (Rádio) mzete pouzít pro nastavení rezimu píjmu stanic v pásmu FM a pojmenování stanic na pedvolbách. V nabídkách zesilovace vyberte nabídku , , TUNER" (Rádio). Podrobné informace o nastavování polozek - viz , , Pohyb v nabídkách" (strana 44) a , , Pehled nabídek" (strana 45). Polozky nabídky EQ (Ekvalizér) x BASS (Úrove hloubek pedních reprosoustav)* x TREBLE (Úrove výsek pedních reprosoustav)* * Úrove hloubek a výsek pedních reprosoustav mzete rovnz nastavit pomocí ovladace TONE MODE (Rezim zvuku) a tlacítek TONE +/­ (Zvuk) na receiveru (strana 6). Polozky nabídky TUNER (Rádio) x FM MODE (Rezim píjmu stanic v pásmu FM) · STEREO Pokud rozhlasová stanice vysílá v rezimu stereo, bude receiver dekódovat signál jako stereofonní signál. · MONO Receiver bude dekódovat signál jako monofonní signál bez ohledu na to, jaký signál je vysílán. Poznámka Tato funkce nepracuje v následujících pípadech: ­ jsou pijímány signály Dolby TrueHD se vzorkovací frekvencí vyssí nez 96 kHz, ­ jsou pijímány signály PCM se vzorkovací frekvencí vyssí nez 96 kHz. x NAME IN (Zadání názvu) Mzete zadat názvy pro stanice na pedvolbách. Podrobné informace - viz , , Pojmenování stanic na pedvolbách" (strana 70). 54CZ Nastavení zvuku (nabídka AUDIO) Nabídku AUDIO (Zvuk) mzete pouzít pro nastavení zvuku podle vasich pozadavk. V nabídkách zesilovace vyberte nabídku , , AUDIO" (Zvuk). Podrobné informace o nastavování polozek - viz , , Pohyb v nabídkách" (strana 44) a , , Pehled nabídek" (strana 45). x DEC. (Priorita dekódování vstupního digitálního audio signálu) Mzete urcit vstupní rezim pro vstup digitálního signálu do konektor HDMI IN (Vstup HDMI). AUTO (Automaticky) Automatické pepínání vstupního rezimu mezi formáty DTS, Dolby Digital a PCM. PCM (PCM) Signály PCM vystupují z pipojeného pehrávace. Aby nedocházelo k perusení pi spustní pehrávání, nastavte tuto polozku na hodnotu , , DEC. Jsou-li pijímány signály v jakémkoliv jiném formátu nez PCM, nastavte tuto polozku na hodnotu , , DEC. PRIO. " (Priorita dekódování vstupního digitálního audio signálu) nastavena na hodnotu , , DEC. PCM" (PCM), mze být zvuk na úplném zacátku první skladby v závislosti na pehrávaném CD perusován. Ovládání zesilovace Polozky nabídky AUDIO (Zvuk) x A. V. (Synchronizace audio a video výstupu) Mzete nastavit zpozdní výstupu zvuku tak, aby byl minimalizován casový odstup mezi výstupem zvuku a zobrazením obrazu. Nastavení mzete provádt v rozsahu 0 ms az 300 ms s krokem 10 ms. Poznámky · Tato polozka je uzitecná, pokud pouzíváte velký LCD nebo plazmový televizor nebo projektor. · Tato polozka nepracuje, pokud je vybrán rezim ANALOG DIRECT (Peklenutí korekcí) (strana 65). x A. [. . . ] · Nasmrujte dálkový ovladac na senzor dálkového ovládání na receiveru. · Odstrate pípadné pekázky, které jsou mezi dálkovým ovladacem a receiverem. · Pokud jsou baterie v dálkovém ovladaci slabé, vymte ob baterie za nové. · Ujistte se, ze jste na dálkovém ovladaci vybrali správný vstup. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY STR-DH800

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY STR-DH800 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag