Návod k použití SONY STR-DH720

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY STR-DH720. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY STR-DH720 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY STR-DH720.


SONY STR-DH720 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (5392 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY STR-DH720 QUICK START GUIDE (1277 ko)
   SONY STR-DH720 (6210 ko)
   SONY STR-DH720 DATASHEET (185 ko)
   SONY STR-DH720 GUI MENU LIST (523 ko)
   SONY STR-DH720 QUICK START GUIDE (1957 ko)
   SONY STR-DH720 QUICK SETUP GUIDE (1964 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY STR-DH720

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 4-262-412-11(3) (CZ) Vícekanálový pijímac AV Návod k obsluze STR-DH720 ©2011 Sony Corporation VAROVÁNÍ Abyste snízili riziko vzniku pozáru a zásahu elektrickým proudem, nevystavujte tento pístroj desti nebo vlhkosti. Abyste snízili riziko pozáru, nepikrývejte vtrací otvor pístroje novinami, ubrusy, závsy atd. Nepokládejte na pístroj otevené zdroje ohn, jako jsou zapálené svícky. Abyste snízili riziko vzniku pozáru a zásahu elektrickým proudem, nevystavujte tento pístroj zdrojm kapání a stíkání a nepokládejte na nj pedmty naplnné tekutinami, jako jsou vázy. Neinstalujte pístroj do stísnného prostoru, jako je knihovna nebo vestavná skíka. [. . . ] Zmte soucasnou stupnici ladní AM na 9 kHz (nebo 10 kHz). Pro resetování stupnice na 10 kHz (nebo 9 kHz) opakujte výse uvedený postup. Poznámka Kdyz zmníte stupnici ladní, budou vsechny pednastavené stanice smazány. Tip Zmte smr obloukové antény pro optimální píjem pi ladní stanice AM. 3 Stisknte . Nemzete-li naladit stanici Zobrazí se , , ­ ­ ­ . ­ ­ MHz" a obrazovka se vrátí na soucasnou frekvenci. Pokud stále nemzete naladit stanici, frekvence se mozná ve vasí oblasti nepouzívá. Pednastavení stanic rádia FM/AM (Preset Tuning) Mzete ulozit az 30 FM a 30 AM stanic jako své oblíbené. Zmna stupnice ladní AM (Pouze u model pro USA a Kanadu) Pomocí tlacítek na receiveru mzete mnit stupnici ladní AM buto na 9 kHz, nebo 10 kHz. ?/1 V/v/B/b, TOOLS/ OPTIONS 1 Nalate stanici, kterou chcete pednastavit, pomocí Auto Tuning (strana 49) nebo Direct Tuning (strana 49). Stisknte TOOLS/OPTIONS. Zobrazí se nabídka voleb. 2 TUNING MODE 3 4 1 Stisknte tlacítko ?/1 pro vypnutí receiveru. Zvolte , , Memory", poté stisknte nebo b. Vyberte císlo pednastavené stanice a stisknte . Stanice se ulozí jako zvolené pednastavené císlo. 50CZ 5 Opakujte kroky 1 az 4 pro ulození dalsích stanic. Stanice mzete ukládat následovn: · Pásmo AM: AM 1 az AM 30 · Pásmo FM: FM 1 az FM 30 Píjem vysílání RDS (pouze evropský model) Tento receiver vám umozuje pouzívat systém rozhlasových dat (RDS), který umozuje rozhlasovým stanicím odesílat dalsí informace spolu s bzným programovým signálem. Receiver nabízí pohodlné funkce RDS, jako je zobrazení jména programové sluzby. RDS je k dispozici pouze pro stanice FM. * * Ne vsechny stanice poskytují sluzbu RDS a také neposkytují stejné sluzby. Neznáte-li sluzby RDS ve vasí oblasti a chcete získat podrobnjsí informace, zkontrolujte si své místní rozhlasové stanice. Ladní pednastavených stanic 1 2 Zvolte , , FM FM" nebo , , AM AM" z nabídky, poté stisknte nebo b. Vyberte pednastavenou stanici, kterou pozadujete. Císla pednastavení 1 az 30 jsou k dispozici. Operace tuneru Jednoduse vyberte stanici v pásmu FM. Pojmenování pednastavených stanic (Name Input) 1 2 3 4 Na obrazovce , , FM FM" nebo , , AM AM" vyberte pednastavené císlo, které chcete pojmenovat. Stisknte TOOLS/OPTIONS. Zobrazí se nabídka voleb. Kdyz naladíte stanici, která poskytuje sluzby RDS, rozsvítí se , , RDS" a na obrazovce TV a zobrazovacím panelu se objeví název programové sluzby. * Nepijímáte-li vysílání RDS, název programové sluzby se neobjeví. Poznámky · RDS nemusí správn fungovat, nevysílá-li naladná stanice signál RDS nebo je signál slabý. · Nkterá písmena, která mohou být zobrazena na obrazovce TV, nemohou být zobrazena na zobrazovacím panelu. Zvolte , , Name Input", poté stisknte nebo b. Stisknte opakovan tlacítko V/v pro výbr znaku, poté stisknte b. Mzete posunout pozici vstupu zpt a vped stisknutím tlacítka B/b. Tip Kdyz je zobrazen název programové sluzby, mzete ovit frekvenci opakovaným stisknutím tlacítka DISPLAY (strana 74). 5 Zopakujte krok 4 pro vlození znak jeden po druhém, poté stisknte . Název, který jste vlozili, je registrovaný, 51CZ x A. DIRECT (Analog Direct) Pouzití zvuku surround Výbr zvukového pole Tento receiver dokáze vytvoit vícekanálový zvuk surround. Mzete zvolit jedno z optimalizovaných zvukových polí ze pedprogramovaných zvukových polí receiveru. Mzete pepnout audio zvoleného vstupu na dvoukanálový analogový vstup. Tato funkce vám umozní poslouchat vysoce kvalitní analogové zdroje. Pi pouzití této funkce lze mnit pouze hlasitost a úrove pedních reproduktor. DIRECT", kdyz máte vybráno BD/DVD, GAME a USB jako vstup. Rezim Auto Format Direct (A. F. D. ) SOUND FIELD +/­ Rezim Auto Format Direct (A. F. D. ) vám umozuje poslouchat hi-fi zvuk a zvolit rezim dekódování pro poslech dvoukanálového stereo zvuku jako vícekanálového zvuku. Stisknte opakovan tlacítko SOUND FIELD +/­ pro výbr pozadovaného zvukového pole. Mzete také pouzít tlacítka 2CH/A. DIRECT, A. F. D. , MOVIE/HD-D. C. S. Auto) Produkuje zvuk tak, jak byl nahraný, bez pidání jakýchkoliv efekt surround. Ale u model pro USA a Kanadu tvoí tento receiver nízkofrekvencní signál pro výstup do subwooferu, kdyz neexistují zádné signály LFE. Rezim dvoukanálového zvuku Mzete zmnit výstupní zvuk na 2kanálový nezávisle na nahrávacích formátech softwaru, který pouzíváte, pipojeném pehrávacím zaízení nebo nastavení zvukového pole receiveru. x MULTI ST. (Multi stereo) Ze vsech reproduktor vystupují dvoukanálové signály (levý a pravý). Zvuk ale nemusí z nkterých reproduktor vycházet, a to v závislosti na nastavení reproduktor. x 2CH ST. (2kanálové stereo) Z receiveru vystupuje zvuk pouze z levého a pravého reproduktoru. Standardní dvoukanálové stereo zdroje kompletn bypassují zpracování zvukového pole a vícekanálové formáty surround jsou smíchány do 2 kanál. Rezim filmu Mzete jednoduse vyuzít výhod zvuku surround zvolením jednoho z pedprogramovaných zvukových polí receiveru. [. . . ] · Namite dálkové ovládání na cidlo dálkového ovládání na receiveru. · Odstrate vsechny pekázky na cest mezi dálkovým ovládáním a receiverem. · Vymte vsechny baterie v dálkovém ovládání za nové, pokud jsou jiz skoro vybité. · Ujistte se, ze jste na dálkovém ovládání vybrali správný vstup. Ostatní Ovládání funkce HDMI nefunguje. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY STR-DH720

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY STR-DH720 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag