Návod k použití SONY STR-DH700

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY STR-DH700. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY STR-DH700 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY STR-DH700.


SONY STR-DH700 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3078 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY STR-DH700 (1751 ko)
   SONY STR-DH700 annexe 2 (1755 ko)
   SONY STR-DH700 annexe 3 (1870 ko)
   SONY STR-DH700 annexe 1 (372 ko)
   SONY STR-DH700 DATASHEET (442 ko)
   SONY STR-DH700 QUICK SETUP GUIDE (355 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY STR-DH700

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 4-129-783-41(1) Vícekanálový AV receiver Návod k obsluze STR-DH700 © 2009 Sony Corporation 4-129-785-21(1) STR-DH700 Prvodce rychlým nastavením Sony Corporation © 2009 Tento prvodce rychlým nastavením popisuje, jak pipojit DVD pehrávac, satelitní pijímac nebo set-top box, Blu-ray pehrávac, televizor, reprosoustavy a subwoofer tak, abyste si mohli vychutnat vícekanálový prostorový zvuk. Podrobné informace viz návod k obsluze dodaný s receiverem. Na obrázcích v tomto prvodci jsou reprosoustavy oznaceny písmeny A az H. A Pední reprosoustava (levá) B Pední reprosoustava (pravá) C Stedová reprosoustava D Prostorová reprosoustava (levá) E Prostorová reprosoustava (pravá) F Zadní prostorová reprosoustava (levá) G Zadní prostorová reprosoustava (pravá) H Subwoofer 1: Instalace reprosoustav Níze uvedená vyobrazení znázorují píklad konfigurace 7. 1kanálového systému reprosoustav (sedm reprosoustav a jeden subwoofer). Viz návod k obsluze dodaný s receiverem. 2: Pipojení reprosoustav Pipojení reprosoustav provete podle jejich poctu a druhu. Poznámky k reproduktorovým kabelm · Pouzijte reproduktorové kabely, které jsou vhodné pro danou síku místnosti. [. . . ] pokracování x SB SPK (Zadní prostorové reprosoustavy) Pokud jsou prostorové reprosoustavy nastaveny na hodnotu , , NO" (Ne), budou zadní prostorové reprosoustavy rovnz automaticky nastaveny na hodnotu , , NO" (Ne) a toto nastavení nebude mozné zmnit. · NO (Ne) Pokud není pipojena zadní prostorová reprosoustava, vyberte moznost , , NO" (Ne). · SINGLE (Jedna) Pipojujete-li pouze jednu zadní prostorovou reprosoustavu, vyberte moznost , , SINGLE" (Jedna). Zvuk bude reprodukován jako maximáln 6. 1kanálový. · DUAL (Dv) Pipojujete-li dv zadní prostorové reprosoustavy, vyberte moznost , , DUAL" (Dv). Zvuk bude reprodukován jako maximáln 7. 1kanálový. Rada Nastavení , , LARGE" (Velké) a , , SMALL" (Malé) pro jednotlivé reprosoustavy urcuje, zda bude interní zvukový procesor oezávat hlubokotónový signál z píslusného kanálu. Pokud jsou z kanálu oezány hloubky, odesle obvod pro pesmrování hlubokých tón odpovídající hluboké frekvence do subwooferu nebo do jiných reprosoustav nastavených na hodnotu , , LARGE" (Velké). 61CZ x FRT DIST. (Vzdálenost pedních reprosoustav) Mzete nastavit vzdálenost od vaseho poslechového místa k pedním reprosoustavám (A). Nejsou-li ob pední reprosoustavy umístny ve stejné vzdálenosti od vaseho poslechového místa, nastavte vzdálenost blizsí reprosoustavy. x SB DIST. (Vzdálenost zadní prostorové reprosoustavy)a) x SBL DIST. (Vzdálenost levé zadní prostorové reprosoustavy)b) x SBR DIST. (Vzdálenost pravé zadní prostorové reprosoustavy)b) Mzete nastavit vzdálenost od vaseho poslechového místa k zadním prostorovým reprosoustavám. a) Pi pouzití pouze jedné zadní prostorové reprosoustavy Tuto polozku mzete vybrat pouze tehdy, jsou-li zadní prostorové reprosoustavy nastaveny na hodnotu , , SINGLE" (Jedna) v nabídce SYSTEM (Systém). b) Tuto polozku mzete vybrat pouze tehdy, jsou-li zadní prostorové reprosoustavy nastaveny na hodnotu , , DUAL" (Dv) v nabídce SYSTEM (Systém). Rada Pi pouzití dvou zadních prostorových reprosoustav (úhel B by ml být stejný) x CNT DIST. (Vzdálenost stedové reprosoustavy) Mzete nastavit vzdálenost od vaseho poslechového místa ke stedové reprosoustav. x SL DIST. (Vzdálenost levé prostorové reprosoustavy) x SR DIST. (Vzdálenost pravé prostorové reprosoustavy) Mzete nastavit vzdálenost od vaseho poslechového místa k prostorovým reprosoustavám. 62CZ Pro dosazení lepsího prostorového zvuku je teba, aby byla vzdálenost mezi stedovou reprosoustavou a poslechovým místem B nejvýse o 1, 5 metru kratsí nez vzdálenost mezi poslechovým místem a pední reprosoustavou A. Umístte reprosoustavy tak, aby vzdálenost B v následujícím schématu byla maximáln o 1, 5 metru kratsí nez vzdálenost A. Píklad: Pokud je vzdálenost A 6 metr, mla by být vzdálenost B 4, 5 metru nebo více. Rovnz vzdálenost mezi prostorovými/zadními prostorovými reprosoustavami a poslechovým místem C mze být nejvýse o 4, 5 metru kratsí nez vzdálenost mezi poslechovým místem a pedními reprosoustavami A. Umístte reprosoustavy tak, aby vzdálenost C v následujícím schématu byla maximáln o 4, 5 metru kratsí nez vzdálenost A. [. . . ] · Na pedvolbách nejsou ulozeny zádné stanice nebo doslo k vymazání stanic z pedvoleb (pi výbru stanic na pedvolbách). · Opakovan stisknte tlacítko DISPLAY (Zobrazení) na receiveru tak, aby se na displeji zobrazila frekvence. Dálkový ovladac nepracuje. · Nasmrujte dálkový ovladac na senzor dálkového ovládání na receiveru. · Odstrate pípadné pekázky, které jsou mezi dálkovým ovladacem a receiverem. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY STR-DH700

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY STR-DH700 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag