Návod k použití SONY STR-DH520

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY STR-DH520. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY STR-DH520 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY STR-DH520.


SONY STR-DH520 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3134 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY STR-DH520 QUICK START GUIDE (1135 ko)
   SONY STR-DH520 (3988 ko)
   SONY STR-DH520 (3991 ko)
   SONY STR-DH520 DATASHEET (186 ko)
   SONY STR-DH520 QUICK START GUIDE (1786 ko)
   SONY STR-DH520 QUICK SETUP GUIDE (1377 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY STR-DH520

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 4-263-361-11(1) (CZ) Vícekanálový pijímac AV Návod k obsluze STR-DH520 ©2011 Sony Corporation VAROVÁNÍ Abyste snízili riziko vzniku pozáru a zásahu elektrickým proudem, nevystavujte tento pístroj desti nebo vlhkosti. Abyste snízili riziko vzniku pozáru, nezakrývejte ventilacní otvory zaízení novinami, ubrusy, záclonami apod. Na zaízení nepokládejte zdroje oteveného ohn, jako jsou napíklad zapálené svícky. Neinstalujte pístroj do uzaveného prostoru, jako je knihovna nebo vestavná skíka. Abyste snízili riziko vzniku pozáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte toto zaízení zdrojm kapání nebo stíkání a nepokládejte na nj pedmty naplnné tekutinami, jako jsou vázy. [. . . ] Pokud stále nemzete naladit stanici, frekvence se mozná ve vasí oblasti nepouzívá. 40CZ Pednastavení stanic rádia FM/AM Mzete ulozit az 30 FM a 30 AM stanic jako své oblíbené jako pednastavení stanice. 4 Podrzte tlacítko SHIFT a poté numerickými tlacítky zadejte císlo pedvolby. Císlo pednastavené stanice mzete vybrat rovnz stiskem PRESET + nebo PRESET ­. 5 Tlacítka císlic TUNER ENT/MEM Stisknte . Stanice se ulozí jako zvolené pednastavené císlo. 6 Opakujte kroky 1 az 5 pro ulození dalsích stanic. Operace tuneru Ladní pednastavených stanic AMP MENU , V/v/B/b 1 2 Opakovaným stisknutím tlacítka TUNER vyberte pásmo FM nebo AM. Opakovaným stisknutím tlacítka PRESET + or PRESET ­ vyberte pedvolenou stanici. Pokazdé, kdyz stisknete tlacítko, mzete následovn vybrat pednastavenou stanici: 1 2 3 30 4 29 5 28 . . . 27 PRESET +/­ SHIFT 1 Opakovaným stisknutím tlacítka TUNER vyberte pásmo FM nebo AM. Mzete také pouzít INPUT SELECTOR na receiveru. Rovnz mzete podrzet tlacítko SHIFT a potom stisknout numerická tlacítka, címz zadáte pednastavenou stanici. Chcete-li ladit do výbru, stisknte . Pouzití ovládacích tlacítek na receiveru. 1 Otocením INPUT SELECTOR vyberte pásmo FM nebo AM. 2 Nalate stanici, kterou chcete pednastavit pomocí Automatic Tuning (strana 39) nebo Direct Tuning (strana 40). Podrzte tlacítko SHIFT a poté stisknte ENT/MEM. Mzete také pouzít MEMORY/ENTER na receiveru. 2 Opakovaným stisknutím tlacítka TUNING MODE vyberte , , PRESET". 3 Stiskem tlacítka TUNING + nebo TUNING ­ vyberte pozadovanou pedvolenou stanici. 3 41CZ Pojmenování pednastavených stanic Píjem vysílání RDS (pouze modely pro Evropu, Austrálii a Tchaj-wan) Tento receiver vám umozuje pouzívat systém rozhlasových dat (RDS), který umozuje rozhlasovým stanicím odesílat dalsí informace spolu s bzným programovým signálem. Receiver nabízí pohodlné funkce RDS, jako je zobrazení jména programové sluzby. RDS je k dispozici pouze pro stanice FM. * * Ne vsechny rozhlasové stanice v pásmu FM poskytují sluzby systému RDS, ani neposkytují stejné typy sluzeb. Neznáte-li sluzby RDS ve vasí oblasti, pro získání podrobností zkontrolujte své místní rozhlasové stanice 1 Opakovaným stisknutím tlacítka TUNER vyberte pásmo FM nebo AM. Mzete také pouzít INPUT SELECTOR na receiveru. 2 3 4 5 6 Late do pednastavené stanice, u níz chcete vytvoit jméno indexu pro (strana 41). Opakovaným stiskem tlacítka V/v vyberte polozku , , TUNER", poté stisknte nebo b. Opakovaným stisknutím tlacítka V/v vyberte polozku , , NAME IN", poté stisknte nebo b. Kurzor zabliká a vy mzete zadat znak. Stisknutím tlacítka V/v provete výbr znaku, potom stiskem B/b pesute vstupní pozici dozadu nebo dopedu. K pojmenování této stanice mzete vyuzít az 8 znak. Písmena (velká písmena) t Císla t Symboly ·Chcete-li zadat prázdnou mezeru, stisknte b bez zadání znaku. Stací vybrat stanici v pásmu FM pomocí funkcí Direct Tuning (strana 40), Automatic Tuning (strana 39) nebo Tuning with Preset Station (strana 41). Kdyz naladíte stanici, která poskytuje sluzby RDS, rozsvítí se , , RDS" a na zobrazovacím panelu se objeví název programové sluzby. Poznámka RDS nemusí správn fungovat, nevysílá-li naladná stanice signál RDS nebo signál je slabý. Tip Kdyz je zobrazen název programové sluzby, mzete ovit frekvenci opakovaným stisknutím tlacítka DISPLAY (strana 37). Pokud jste udlali chybu Stisknte B/b, dokud znak, který chcete zmnit, nezacne blikat, potom stiskem V/v vyberte správný znak. 7 Stisknte . Název, který jste vlozili, je registrovaný, Poznámka (pouze modely pro Evropu, Austrálii a Tchaj-wan) Kdyz pojmenujete stanici RDS (Radio Data System) a tuto stanici naladíte, zobrazí se místo vámi zadaného názvu jméno programové sluzby. 42CZ Poznámka Poslech prostorového zvuku Nemzete zvolit , , A. DIRECT", kdyz máte vybráno BD/DVD a GAME jako vstup. Výbr zvukového pole Tento receiver dokáze vytvoit vícekanálový prostorový zvuk. Mzete zvolit jedno z optimalizovaných zvukových polí ze pedprogramovaných zvukových polí receiveru. Rezim Auto Format Direct (A. F. D. ) Rezim Auto Format Direct (A. F. D. ) vám umozuje poslouchat hi-fi zvuk a zvolit rezim dekódování pro poslech 2kanálového stereo zvuku jako vícekanálového zvuku. x A. F. D. Auto) SOUND FIELD +/­ Stisknte opakovan tlacítko SOUND FIELD +/­ pro výbr pozadovaného zvukového pole. Mzete také pouzít tlacítka 2CH/A. DIRECT, A. F. D. , MOVIE/HD-D. C. S. nebo MUSIC na receiveru. Produkuje zvuk tak, jak byl nahraný, bez pidání jakýchkoliv efekt surround. Ale u model pro USA a Kanadu tvoí tento receiver nízkofrekvencní signál pro výstup do subwooferu, kdyz neexistují zádné signály LFE. Poslech prostorového zvuku x MULTI ST. (Multi stereo) Ze vsech reproduktor vystupují dvoukanálové signály (levý a pravý). Zvuk ale nemusí z nkterých reproduktor vycházet, a to v závislosti na nastavení reproduktor. Rezim 2kanálového zvuku Mzete zmnit výstupní zvuk na 2kanálový nezávisle na nahrávacích formátech software, který pouzíváte, pipojeném pehrávacím zaízení nebo nastavení zvukového pole receiveru. Rezim filmu Mzete jednoduse vyuzít výhod prostorového zvuku zvolením jednoho z pedprogramovaných zvukových polí receiveru. Pinesou do vaseho domova vzrusující a výkonný zvuk pi sledování film. x 2CH ST. (2kanálové stereo) Z receiveru vystupuje zvuk pouze z levého a pravého reproduktoru. Standardní 2kanálové stereo zdroje kompletn bypassují zpracování zvukového pole a vícekanálové prostorové formáty jsou smíchány do 2kanálu s výjimkou signálu LFE. x A. [. . . ] Kontaktujte rozhlasovou stanici a zjistte, zda skutecn poskytuje pozadovanou sluzbu. Tuner Píjem FM vysílání je slabý. · Pozijte 75ohmový koaxiální kabel (není soucástí dodávky) pro pipojení receiveru k vnjsí antén FM, jak je zobrazeno níze. Vnjsí anténa pro píjem FM *Pouze modely pro Evropu, Austrálii a Tchaj-wan. Dálkový ovladac Dalsí informace Pijímac Dálkové ovládání nefunguje. · Namite dálkové ovládání na cidlo dálkového ovládání na receiveru. · Odstrate vsechny pekázky na cest mezi dálkovým ovládáním a receiverem. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY STR-DH520

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY STR-DH520 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag