Návod k použití SONY STR-DH130

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY STR-DH130. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY STR-DH130 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY STR-DH130.


SONY STR-DH130 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3498 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY STR-DH130 PŘÍRUČKA PRO RYCHLÉ SPUŠTĚNÍ (637 ko)
   SONY STR-DH130 (1802 ko)
   SONY STR-DH130 DATASHEET (170 ko)
   SONY STR-DH130 QUICK SETUP GUIDE (1240 ko)
   SONY STR-DH130 QUICK STARTING GUIDE (1240 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY STR-DH130

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] filename[D:\DTP\@_SONY\STR-DH130\Print\4294473111(CZ-SK)\CZSK01COV_STR-DH130-U2. fm] masterpage:Right CZSK01COV_STR-DH130-U2. fm Page 1 Friday, March 9, 2012 2:49 PM 4-294-472-11(1) (CZ-SK) FM Stereo FM/AM Receiver Návod k obsluze Návod na použitie CZ SK STR-DH130 [STR-DH130] [4-294-472-11(1) (CZ-SK)] D:\DTP\@_SONY\STR-DH130\Print\4294473111(CZ-SK)\CZ02REG_STR-DH130-U2. fm4-294-472-11(1) masterpage: Left CZ01COV_STR-DH130-U2. book Page 2 Friday, March 9, 2012 2:42 PM VAROVÁNÍ Abyste snížili riziko vzniku požáru a zásahu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti nebo vlhkosti. Abyste snížili riziko vzniku požáru, nezakrývejte ventilační otvory zařízení novinami, ubrusy, záclonami apod. Na zařízení nepokládejte zdroje otevřeného ohně, jako jsou například zapálené svíčky. Neinstalujte přístroj do stísněného prostoru, jako je knihovna nebo vestavěná skříňka. Abyste snížili riziko vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte toto zařízení zdrojům kapající či stříkající vody a nepokládejte na něj předměty naplněné tekutinami, například vázy. [. . . ] Zabráňte kvapkaniu a špliechaniu na zariadenie a neklaďte naň predmety naplnené vodou, napríklad vázy, aby ste predišli požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom. Keďže sa zariadenie odpája od elektrickej siete pomocou hlavnej zástrčky, pripojte ho k ľahko prístupnej sieťovej zásuvke. Ak spozorujete nezvyčajné fungovanie zariadenia, okamžite odpojte hlavnú zástrčku od sieťovej zásuvky. Batérie ani zariadenie s vloženými batériami nevystavujte nadmernej teplote, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a podobne. Hoci je zariadenie vypnuté, nie je odpojené od elektrickej siete, kým je pripojené k sieťovej zásuvke. Nadmerný akustický tlak v slúchadlách a náhlavných slúchadlách môže spôsobiť stratu sluchu. Tento symbol upozorňuje používateľa na horúci povrch, ktorý môže byť horúci pri dotyku počas bežnej prevádzky. Informácie pre zákazníkov v Spojených štátoch amerických Záznam majiteľa Číslo modelu a sériové čísla sa nachádzajú na zadnej strane zariadenia. Tieto čísla vpíšte na vyhradené riadky nižšie. Uveďte ich, kedykoľvek sa v súvislosti s týmto produktom obrátite na predajcu produktov spoločnosti Sony. Sériové číslo Číslo modelu Tento symbol upozorňuje používateľa na výskyt neizolovaného „nebezpečného napätia“ vo vnútri zariadenia, ktoré môže byť dostatočne veľké, aby osobám spôsobilo úraz elektrickým prúdom. Tento symbol upozorňuje používateľa na dôležité pokyny týkajúce sa prevádzky a údržby (servisu) zariadenia uvedené v dokumentoch dodaných so zariadením. Dôležité bezpečnostné pokyny 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Prečítajte si tieto pokyny. 8) Zariadenie neinštalujte v blízkosti tepelných zdrojov, napríklad radiátorov, teplotných regulátorov, sporákov ani iných zariadení (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo. 9) Neupravujte bezpečnostné prvky polarizovanej ani uzemňovacej zástrčky. Polarizovaná zástrčka má dva konektory, z ktorých je jeden hrubší než druhý. Uzemňovacia zástrčka má dva konektory a tretí uzemňovací kolík. Širší konektor a tretí kolík plnia bezpečnostnú funkciu. Ak dodaná zástrčka nevyhovuje zásuvke, požiadajte príslušného elektrikára o výmenu zastaranej zásuvky. 10) Na napájací kábel nestúpajte ani ho nestláčajte, a to najmä v oblasti zástrčky, objímky a výstupu zo zariadenia. 11) Používajte len prípojky alebo príslušenstvo určené výrobcom. 2SK STR-DH130 4-294-472-11(1) (SK) D:\DTP\@_SONY\STR-DH130\Print\4294473111(CZ-SK)\SK02REG_STR-DH130-U2. fm masterpage: Right SK01COV_STR-DH130-U2. book Page 3 Friday, March 9, 2012 2:43 PM 12) Používajte len vozík, podstavec, stojan, konzolu alebo stolík určený výrobcom alebo predávaný so zariadením. Pri použití vozíka buďte opatrní, aby pri pohybe vozíka, na ktorom je zariadenie položené, nedošlo k úrazu v dôsledku jeho prevrátenia. UPOZORNENIE Upozorňujeme vás, že akýmikoľvek zmenami alebo úpravami, ktoré nie sú výslovne uvedené v tejto príručke, sa zbavujete právomoci používať toto zariadenie. Kábel reproduktorov by mal byť pripojený k zariadeniu a reproduktorom podľa nasledujúcich pokynov, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom. 2) Odizolujte časť kábla reproduktorov v dĺžke 10 až 15 mm. [. . . ] • Pri automatickom ladení je signál staníc príliš slabý. • Skontrolujte, či ste správne nastavili krok ladenia (pri priamom ladení staníc v pásme AM) (str. • V pamäti nie sú uložené žiadne stanice alebo sa vymazali (ak rádio ladíte vyhľadávaním uložených staníc). • Opakovaným stláčaním tlačidla DISPLAY zobrazte na displeji frekvenciu. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY STR-DH130

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY STR-DH130 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag