Návod k použití SONY STR-DH100

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY STR-DH100. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY STR-DH100 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY STR-DH100.


SONY STR-DH100 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (747 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY STR-DH100 (599 ko)
   SONY STR-DH100 annexe 3 (566 ko)
   SONY STR-DH100 annexe 2 (599 ko)
   SONY STR-DH100 annexe 1 (482 ko)
   SONY STR-DH100 DATASHEET (321 ko)
   SONY STR-DH100 QUICK SETUP GUIDE (482 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY STR-DH100

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 4-129-741-12(1) FM stereo FM/AM receiver Návod k obsluze STR-DH100 © 2009 Sony Corporation 4-129-742-11(1) STR-DH100 Prvodce rychlým nastavením Sony Corporation © 2009 Tento prvodce rychlým nastavením popisuje, jak pipojit Blu-ray pehrávac, DVD pehrávac, videorekordér a reprosoustavy k receiveru. Podrobné informace - viz návod k obsluze dodaný s receiverem. 1: Instalace reprosoustav Píklad uspoádání systému reprosoustav Levá reprosoustava Pravá reprosoustava 2: Pipojení reprosoustav Poznámky k reproduktorovým kabelm · Pouzijte reproduktorové kabely, které jsou vhodné pro danou síku místnosti. · Pi pipojování kabelu ke kladné (+) nebo záporné (­) svorce se orientujte podle barvy nebo oznacení reproduktorového kabelu. Tak si mzete být vzdy jisti, ze je kabel pipojen správn, tedy bez zámny polarity. [. . . ] pipojený do konektoru SA-CD/CD Vestavný tuner Pehrávání zvuku ze zaízení pipojeného k receiveru TV ?/1 SLEEP TV INPUT AV ?/1 ?/1 SYSTEM STANDBY Pehrávání VIDEO BD/DVD SAT MD/TAPE SA-CD/CD TUNER DMPORT Tlacítka vstup BASS TREBLE BD/DVD MENU 1 4 7 >10/ 2 5 8 0/10 3 DISC SKIP SA-CD/CD [SA-CD/CD] TUNER [pásmo FM nebo AM] AMP MENU MUTING 6 9 D. TUNING - MEMORY AMP MENU ENTER TOOLS/ OPTIONS MUTING TV VOL MASTER VOL CLEAR DISPLAY DMPORT [DMPORT] Adaptér DIGITAL MEDIA PORT pipojený do konektoru DMPORT , V/v/B/b RETURN/EXIT MASTER VOL +/­ MENU/HOME 2 3 Zapnte zaízení a spuste pehrávání. Stisknutím tlacítka MASTER VOL +/­ (Celková hlasitost) nastavte hlasitost. Mzete rovnz pouzít ovladac MASTER VOLUME (Celková hlasitost) na receiveru. 1 Stisknutím tlacítka vstupu vyberte pozadované zaízení. Mzete rovnz pouzít ovladac INPUT SELECTOR (Volic vstup) na receiveru. Vybraný vstup se zobrazí na displeji. Rady · Úrove hlasitosti se mní podle rychlosti otácení ovladace MASTER VOLUME (Celková hlasitost) na receiveru. Pro rychlé snízení nebo zvýsení úrovn hlasitosti: otácejte ovladacem rychle. Pro jemné nastavení hlasitosti: otácejte ovladacem pomalu. · Úrove hlasitosti se mní podle délky intervalu stisknutí tlacítek MASTER VOL +/­ (Celková hlasitost) na dálkovém ovladaci. Pro rychlé snízení nebo zvýsení úrovn hlasitosti: stisknte tlacítko a podrzte jej stisknuté. Pro jemné nastavení hlasitosti: stisknte tlacítko a ihned jej uvolnte. 23CZ Zabránní poskození vasich reprosoustav Ped vypnutím receiveru nezapomete snízit úrove hlasitosti. Pokud udláte chybu Opakovan stisknte nkteré z tlacítek B/ b, az zacne blikat znak, který chcete zmnit a potom opakovaným stisknutím tlacítek V/v vyberte správný znak. Rady · Stisknutím tlacítek V/v mzete vybrat typ znak: Abecední znaky (velká písmena) t Císlice t Symboly · Pro vlození mezery stisknte tlacítko b, aniz byste vybrali jakýkoliv znak. Aktivace funkce vypnutí zvuku Stisknte tlacítko MUTING (Vypnutí zvuku). Funkce vypnutí zvuku bude zrusena, pokud provedete nkterý z následujících úkon: · Znovu stisknete tlacítko MUTING (Vypnutí zvuku). · Vypnete receiver. 5 Stisknte tlacítko Zadaný název bude ulozen. . Pojmenování vstup Vstupy je mozno oznacit názvem v délce az 8 znak a tento název zobrazit na displeji receiveru. Tento postup je vhodný pro oznacení konektor názvy pipojených zaízení. 1 Stisknutím tlacítka vstupu vyberte vstup, pro který chcete vytvoit indexový název. Mzete rovnz pouzít ovladac INPUT SELECTOR (Volic vstup) na receiveru. 2 Stisknte tlacítko AMP MENU (Nabídka zesilovace). Na displeji se zobrazí nápis , , BALANCE" (Vyvázení). 3 Opakovaným stisknutím tlacítek V/v vyberte polozku , , NAME IN" (Zadání názvu) a stisknte tlacítko nebo b. Kurzor zacne blikat a mzete vybrat znak. 4 Stisknutím tlacítek V/v vyberte znak a potom stisknutím tlacítek B/b posute kurzor na následující pozici. 24CZ Pehrávání zvuku ze zaízení pipojeného k adaptéru DIGITAL MEDIA PORT Rozhraní DIGITAL MEDIA PORT (DMPORT) umozuje prostednictvím adaptéru DIGITAL MEDIA PORT pehrávat zvuk z penosného zdroje zvuku nebo pocítace. Dostupné adaptéry DIGITAL MEDIA PORT se lisí podle oblasti. Podrobné informace o pipojení adaptéru DIGITAL MEDIA PORT - viz , , Pipojení audio zaízení" (strana 18). Poznámky · Nepipojujte jiný adaptér nez DIGITAL MEDIA PORT. · Ped pipojováním kabel odpojte síový kabel. · Nepipojujte ani neodpojujte adaptér DIGITAL MEDIA PORT, pokud je receiver zapnutý. · V závislosti na adaptéru DIGITAL MEDIA PORT nemusí být výstup obrazu mozný. · Podle typu adaptéru DIGITAL MEDIA PORT mzete ovládat pipojené zaízení dálkovým ovladacem. Podrobné informace o pouzití tlacítek dálkového ovladace - viz strana 13. · Ujistte se, ze jste provedli video pipojení z adaptéru DIGITAL MEDIA PORT k televizoru (strana 18). Pehrávání 1 2 Stisknte tlacítko DMPORT. Pro výbr vstupu , , DMPORT" mzete rovnz pouzít ovladac INPUT SELECTOR (Volic vstup) na receiveru. Spuste pehrávání na pipojeném zaízení. Zvuk je pehráván prostednictvím receiveru a obraz se zobrazí na televizoru. Podrobné informace - viz návod k obsluze dodaný s adaptérem DIGITAL MEDIA PORT. 25CZ Ovládání zesilovace Pehled polozek nabídky x BALANCE (Vyvázení) Mzete provést nastavení vyvázení mezi levou a pravou reprosoustavou. [. . . ] · Na pedvolbách nejsou ulozeny zádné stanice nebo doslo k vymazání stanic z pedvoleb (pi výbru stanic na pedvolbách). · Opakovan stisknte tlacítko DISPLAY (Zobrazení) na receiveru tak, aby se na displeji zobrazila frekvence. Systém RDS nepracuje. * · Zkontrolujte, zda je naladna RDS stanice v pásmu FM. · Vyberte stanici v pásmu FM, která má silnjsí signál. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY STR-DH100

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY STR-DH100 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag