Návod k použití SONY STR-DG820

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY STR-DG820. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY STR-DG820 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY STR-DG820.


SONY STR-DG820 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2541 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY STR-DG820 (2043 ko)
   SONY STR-DG820 (2012 ko)
   SONY STR-DG820 annexe 1 (1903 ko)
   SONY STR-DG820 DATASHEET (322 ko)
   SONY STR-DG820 QUICK SETUP GUIDE (711 ko)
   SONY STR-DG820 INSTALLATION GUIDE (763 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY STR-DG820

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 3-289-450-42(1) Vícekanálový AV receiver Návod k obsluze STR-DG820 ©2008 Sony Corporation 2CZ 3-289-452-11(1) STR-DG820 Prvodce rychlým nastavením (1) © 2008 Sony Corporation 3CZ Tento Prvodce rychlým nastavením popisuje postup pi pipojování DVD pehrávace, satelitního pijímace nebo set-top boxu, Blu-ray pehrávace, televizoru, reprosoustav a subwooferu tak, abyste si mohli vychutnat vícekanálový prostorový zvuk. Podrobné informace najdete v návodu k obsluze dodaném s receiverem. Na ilustracích v tomto prvodci jsou reprosoustavy oznaceny symboly A az H. A Pední reprosoustava (levá) B Pední reprosoustava (pravá) C Stedová reprosoustava D Prostorová reprosoustava (levá) E Prostorová reprosoustava (pravá) F Zadní prostorová reprosoustava (levá) G Zadní prostorová reprosoustava (pravá) H Subwoofer 1: Instalace reprosoustav Výse uvedený obrázek znázoruje píklad uspoádání 7. 1kanálového systému reprosoustav (sedm reprosoustav a jeden subwoofer). [. . . ] Mjte prosím na pamti, ze umístní reprosoustavy v blizsí vzdálenosti, nez jaká je potebná, zpsobuje prodlevu ve výstupu zvuku z píslusné reprosoustavy. Jinými slovy, reprosoustava bude znít, jako by byla mnohem dál. Nastavením tchto polozek pi poslechu zvuku se casto dosáhne mnohem lepsího prostorového zvuku. (Vzdálenost stedové reprosoustavy) Umozuje nastavení vzdálenosti od vaseho poslechového místa ke stedové reprosoustav. x SL DIST. (Vzdálenost levé prostorové reprosoustavy) x SR DIST. (Vzdálenost pravé prostorové reprosoustavy) Umozuje nastavení vzdálenosti od vaseho poslechového místa k prostorovým reprosoustavám. x SB DIST. (Vzdálenost zadní prostorové reprosoustavy) x SBL DIST. (Vzdálenost levé zadní prostorové reprosoustavy) x SBR DIST. (Vzdálenost pravé zadní prostorové reprosoustavy) Umozuje nastavení vzdálenosti od vaseho poslechového místa k zadním prostorovým reprosoustavám. x SW DIST. (Vzdálenost subwooferu) Umozuje nastavení vzdálenosti od vaseho poslechového místa k subwooferu. Poznámka Závisí na nastavení uspoádání reprosoustav. Nkteré parametry nemusí být k dispozici. 60CZ x DIST. UNIT (Jednotka vzdálenosti) Umozuje vybrat jednotku pro mení nastavovaných vzdáleností. · FEET (Stopy) Vzdálenost se zobrazuje ve stopách. · METER (Metry) Vzdálenost se zobrazuje v metrech. Nastavení prostorového zvuku (nabídka SURROUND) Pomocí nabídky SURROUND mzete vybrat pozadované zvukové pole, které znásobí vás pozitek z poslechu. Vyberte v nabídkách zesilovace polozku , , SURROUND". Podrobné informace o nastavení parametr - viz , , Pohyb v nabídkách" (strana 52) a , , Pehled jednotlivých nabídek" (strana 53). x FRT CROSS (Dlicí frekvence pedních reprosoustav) Umozuje nastavit hloubkovou dlicí frekvenci pedních reprosoustav, které byly v nabídce SPEAKER (Reprosoustavy) nastaveny na , , SMALL" (Malé). Ovládání zesilovace x CNT CROSS (Dlicí frekvence stedové reprosoustavy) Umozuje nastavit hloubkovou dlicí frekvenci stedové reprosoustavy, která byla v nabídce SPEAKER (Reprosoustavy) nastavena na , , SMALL" (Malá). Parametry nabídky SUR (Prostorový zvuk) x S. F. SELECT (Volba zvukového pole) Umozuje vám vybrat pozadované zvukové pole. Podrobné informace - viz , , Poslech prostorového zvuku" (strana 66). Poznámka Receiver umozuje aplikovat na vstup naposledy zvolené zvukové pole na urcitý vstup, jakmile je tento vstup zvolen (funkce Sound Field Link). Pokud napíklad vyberete zvukové pole , , HALL" (Koncertní sí) pro vstup DVD, poté pepnete na jiný vstup a následn zpt na vstup DVD, automaticky se opt aktivuje zvukové pole , , HALL" (Koncertní sí). x SUR CROSS (Dlicí frekvence prostorových reprosoustav) Umozuje nastavit hloubkovou dlicí frekvenci prostorových reprosoustav, které byly v nabídce SPEAKER (Reprosoustavy) nastaveny na , , SMALL". x E. SUR MODE (Rezim vylepseného prostorového zvuku) Umozuje vám vybrat pozadovaný prostorový rezim. Podrobné informace - viz , , Výbr rezimu vylepseného prostorového zvuku" (strana 68). x EFFECT (Úrove efekt) Umozuje upravit , , pítomnost" prostorových efekt pro zvuková pole Cinema Studio EX A/ B/C. 61CZ Nastavení ekvalizéru (nabídka EQ) Pomocí nabídky EQ mzete nastavit kvalitu zvuku (úrove hloubek/výsek) pedních reprosoustav. [. . . ] Podrobné informace o tomto postupu viz návod k obsluze televizoru. Chybové zprávy Dojde-li k poruse funkce, zobrazí se na displeji zpráva. Podle této zprávy mzete posoudit provozní stav systému. Viz následující tabulka, kde je uvedeno mozné esení problému. Pokud jakýkoli problém petrvává, obrate se na nejblizsího prodejce Sony. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY STR-DG820

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY STR-DG820 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag