Návod k použití SONY STR-DG720

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY STR-DG720. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY STR-DG720 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY STR-DG720.


SONY STR-DG720 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4392 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY STR-DG720 (1867 ko)
   SONY STR-DG720 (1841 ko)
   SONY STR-DG720 annexe 1 (1489 ko)
   SONY STR-DG720 DATASHEET (338 ko)
   SONY STR-DG720 QUICK SETUP GUIDE (391 ko)
   SONY STR-DG720 INSTALLATION GUIDE (377 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY STR-DG720

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 3-283-372-41(1) Vícekanálový AV receiver Návod k obsluze STR-DG720 ©2008 Sony Corporation STR-DG720 Prvodce rychlým nastavením 1: Instalace reprosoustav Tento Prvodce rychlým nastavením popisuje postup pi pipojování DVD pehrávace, satelitního pijímace nebo set-top boxu, Blu-ray pehrávace, televizoru, reprosoustav a subwooferu tak, abyste si mohli vychutnat vícekanálový prostorový zvuk. Podrobné informace - viz návod k obsluze dodaný s receiverem. Na obrázcích v tomto prvodci jsou reprosoustavy oznaceny písmeny az . Pední reprosoustava (levá) Pední reprosoustava (pravá) Stedová reprosoustava Prostorová reprosoustava (levá) Prostorová reprosoustava (pravá) Zadní prostorová reprosoustava (levá) Zadní prostorová reprosoustava (pravá) Subwoofer 1: Instalace reprosoustav Výse uvedený obrázek znázoruje píklad uspoádání 7. 1kanálového systému reprosoustav (sedm reprosoustav a jeden subwoofer). Viz návod k obsluze dodaný s receiverem. má být pipojen ke kladnému (+) nebo zápornému (­) konektoru, mzete si být vzdy jisti, ze kabel pipojíte správn, tedy bez zámny polarity. [. . . ] Tato funkce je k dispozici pouze u zdroj ve formátu Dolby Digital. · DUAL M/S (Hlavní/vedlejsí) Zvuk hlavního jazyka bude reprodukován z levé pední reprosoustavy a z pravé pední reprosoustavy bude soucasn reprodukován zvuk vedlejsího jazyka. · DUAL M (Hlavní) Bude reprodukován zvuk hlavního jazyka. · DUAL S (Vedlejsí) Bude reprodukován zvuk vedlejsího jazyka. · DUAL M+S (Hlavní a vedlejsí) Bude reprodukován smísený zvuk obsahující hlavní i vedlejsí jazyk. Ovládání zesilovace Polozky nabídky AUDIO (Audio signál) x DEC. (Priorita dekódování vstupního audio signálu) Umozuje urcit vstupní rezim pro vstup digitálního signálu na konektorech DIGITAL IN (Digitální vstup) a HDMI IN (Vstup HDMI). PCM Pokud jsou vybrány signály z konektoru DIGITAL IN (Digitální vstup), mají prioritu signály PCM (aby nedocházelo k perusování po spustní pehrávání). Jsou-li vsak pijímány jiné signály, mze v závislosti na formátu dojít k tomu, ze nebude reprodukován zvuk. Pokud jsou vybrány signály z konektoru HDMI IN (Vstup HDMI), jsou na výstup odesílány pouze signály PCM z pipojeného pehrávace. Pokud jsou pijímány signály v jakémkoliv jiném formátu, nastavte tuto polozku na hodnotu , , DEC. AUTO Automaticky pepíná vstupní rezim mezi DTS, Dolby Digital nebo PCM. x A. V. N (Ne) (Doba zpozdní: 0 ms) Audio výstup nebude mít zádnou prodlevu. Y (Ano) (Doba zpozdní: 60 ms) Audio výstup bude zpozdn, aby se minimalizovala casová prodleva mezi výstupem zvuku a zobrazením obrazu. Poznámky · Tato polozka je uzitecná tehdy, pokud pouzíváte velký LCD ci plazmový televizor nebo projektor. · Tato polozka je platná pouze tehdy, pokud pouzijete zvukové pole vybrané pomocí tlacítek 2CH (Dvoukanálový zvuk) nebo A. F. D. · Tato polozka není platná, pokud: ­ jsou na vstupu signály se vzorkovací frekvencí vyssí nez 48 kHz. ­ jsou pijímány vícekanálové signály ve formátu lineární PCM prostednictvím konektoru HDMI IN (Vstup HDMI). ­ je vybrána funkce ANALOG DIRECT (Pímý poslech analogového zvuku). Poznámka Pokud pi nastavení na hodnotu , , DEC. AUTO" (Automatické dekódování) a vstupu signál z digitálních audio konektor (pro CD atd. ) dojde po spustní pehrávání k jeho perusení, nastavte hodnotu , , DEC. ASSIGN (Piazení digitálního audio vstupu) Umozuje piadit digitální audio vstup jinému vstupnímu zdroji. Podrobné informace - viz , , Poslech digitálního zvuku z jiných vstup (DIGITAL ASSIGN) (Piazení digitálního audio vstupu)" (strana 68). x NAME IN (Pojmenování vstup) Umozuje piadit názvy vybraným vstupm. Podrobné informace - viz , , Pojmenování vstup" (strana 71). 45CZ Nastavení video signálu Nabídka VIDEO (Video signál) Pomocí nabídky VIDEO (Video signál) mzete provádt rzná nastavení týkající se konektoru HDMI a pojmenovat vstupy. [. . . ] · Odstrate pípadné pekázky, které jsou v cest mezi dálkovým ovladacem a receiverem. · Pokud jsou baterie v dálkovém ovladaci slabé, vymte ob baterie za nové. · Ujistte se, ze jste na dálkovém ovladaci vybrali správný vstup. AM Uzemovací vodic (není soucástí píslusenství) K uzemnní Není mozno naladit zádné rozhlasové stanice. · Zajistte, aby byly antény pevn pipojeny. Nasmrujte antény a pokud je to nutné, pipojte externí anténu. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY STR-DG720

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY STR-DG720 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag