Návod k použití SONY STR-DG710

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY STR-DG710. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY STR-DG710 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY STR-DG710.


SONY STR-DG710 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1677 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY STR-DG710 (1412 ko)
   SONY STR-DG710 annexe 1 (1636 ko)
   SONY STR-DG710 annexe 2 (1636 ko)
   SONY STR-DG710 annexe 3 (377 ko)
   SONY STR-DG710 DATASHEET (365 ko)
   SONY STR-DG710 QUICK SETUP (379 ko)
   SONY STR-DG710 PRODUCT BROCHURE (419 ko)
   SONY STR-DG710 Installation Guide (500 ko)
   SONY STR-DG710 HDMI CONTROL GUIDE (137 ko)
   SONY STR-DG710 QUICK SET UP GUIDE (405 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY STR-DG710

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 2-898-637-31(1) Vícekanálový AV receiver Návod k obsluze STR-DG710 ©2007 Sony Corporation 3-095-413-21(1) STR-DG710 Prvodce rychlým nastavením ©2007 Sony Corporation 1: Instalace reprosoustav Tento Prvodce rychlým nastavením popisuje postup pi pipojování DVD pehrávace, satelitního tuneru nebo set-top boxu, televizoru, reprosoustav a subwooferu, po jehoz provedení si budete moci vychutnávat vícekanálový prostorový zvuk. Podrobné informace naleznete v návodu k obsluze dodaném s receiverem. Na ilustracích v tomto prvodci jsou reprosoustavy oznaceny symboly A az G. A Pední reprosoustava (levá) B Pední reprosoustava (pravá) C Stedová reprosoustava D Prostorová reprosoustava (levá) E Prostorová reprosoustava (pravá) F Zadní prostorová reprosoustava G Subwoofer Výse uvedené ilustrace znázorují píklad uspoádání 6. 1kanálového systému reprosoustav (sest reprosoustav a jeden subwoofer). [. . . ] · DUAL S (Vedlejsí) Bude reprodukován zvuk vedlejsího jazyka. · DUAL M+S (Hlavní + Vedlejsí) Bude reprodukován smísený zvuk obsahující hlavní i vedlejsí jazyk. Nastavení obrazu (nabídka VIDEO) Pomocí nabídky VIDEO mzete vstupu DMPORT piadit kompozitní video vstup a pojmenovat vstupy. Podrobné informace o nastavení parametr - viz , , Navigace prostednictvím nabídek" (strana 35) a , , Pehled jednotlivých nabídek" (strana 36). Ovládání zesilovace x A. V. Y (Ano) (Doba zpozdní: 68 ms) Audio výstup bude zpozdn, aby se minimalizovala casová prodleva mezi audio výstupem a zobrazením obrazu. N (Ne) (Doba zpozdní: 0 ms) Audio výstup nebude mít zádnou prodlevu. Poznámky · Tento parametr je uzitecný tehdy, kdyz pouzíváte velký LCD ci plazmový televizor nebo projektor. · Tento parametr je platný pouze tehdy, kdyz pouzíváte zvukové pole vybrané pomocí tlacítek 2CH nebo A. F. D. · Tento parametr není platný, jestlize: ­ jsou na vstupu signály PCM 96 kHz, DTS 96/24 nebo DTS 2048, ­ receiver provádí dekódování DTS-ES Matrix 6. 1, ­ je vybrána funkce ANALOG DIRECT (Pímý poslech analogového zvuku). Parametry nabídky VIDEO (Obraz) x DMPORT V. (Piazení video signálu vstupu DIGITAL MEDIA PORT) Umozuje ke vstupu DMPORT piadit kompozitní video vstup tak, abyste mohli sledovat obraz na obrazovce televizoru. Podrobné informace - viz , , Sledování obrazu z komponenty pipojené prostednictvím konektoru DMPORT" (strana 63). x AUDIO (HDMI AUDIO) Umozuje nastavit HDMI audio výstup z komponenty pro pehrávání pipojené k receiveru prostednictvím HDMI. · AMP (Zesilovac) Audio signály HDMI z komponenty pro pehrávání vystupují pouze z reprosoustav pipojených k receiveru. Vícekanálový zvuk lze pehrávat v takové podob, v jaké existuje. Poznámka Audio signály nevystupují z reproduktor televizoru. x D. ASSIGN (Piazení digitálního audio vstupu) Umozuje piadit digitální audio vstup jinému vstupnímu zdroji. Podrobné informace - viz , , Poslech digitálního zvuku z jiných vstup (DIGITAL ASSIGN)" (strana 64). x NAME IN (Pojmenování vstup) Tato funkce umozuje pojmenovat vstupy. Podrobné informace - viz , , Pojmenování vstup" (strana 65). pokracování 43CZ · TV+AMP (Televizor + Zesilovac) Zvuk vystupuje z reproduktor televizoru a reprosoustav pipojených k receiveru. Poznámky · Kvalita zvuku z komponenty pro pehrávání je závislá na kvalit zvuku televizoru (nap. Kdyz je televizor vybaven stereo reproduktory, je zvukový výstup z receiveru rovnz stereofonní (jako ten z televizoru), a to i tehdy, kdyz pehráváte vícekanálový zdroj. · Kdyz pipojíte receiver k video komponent (projektor atd. ), nemusí z receiveru vystupovat zvuk. V takovém pípad vyberte moznost , , AMP". Nastavení systému (nabídka SYSTEM) Pomocí nabídky SYSTEM mzete nastavit velikost a vzdálenost reprosoustav pipojených k tomuto systému. V nabídkách zesilovace vyberte polozku , , 7-SYSTEM". Podrobné informace o nastavení parametr - viz , , Navigace prostednictvím nabídek" (strana 35) a , , Pehled jednotlivých nabídek" (strana 36). x CONTROL (ízení HDMI) Umozuje zapnout nebo vypnout funkci pro ízení HDMI (HDMI CONTROL). [. . . ] Nezobrazují se informace RDS, které pozadujete. * · Zjistte si podrobnosti o této rozhlasové stanici a ujistte se, zda skutecn vysílá vámi pozadovanou sluzbu. Pokud ano, mze to znamenat, ze je tato sluzba docasn mimo provoz. DEC. ERROR (Chyba dekódování) Zobrazuje se tehdy, kdyz je pijímán signál, který receiver nedokáze dekódovat (nap. PROTECT (Ochrana) Výstup z reprosoustav je nepravidelný. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY STR-DG710

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY STR-DG710 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag