Návod k použití SONY STR-DG700

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY STR-DG700. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY STR-DG700 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY STR-DG700.


SONY STR-DG700 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1843 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY STR-DG700 (3231 ko)
   SONY STR-DG700 Installation Guide (403 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY STR-DG700

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 2-680-065-11 (2) Vícekanálový AV receiver Návod k obsluze STR-DG700 ©2006 Sony Corporation 2-680-133-01(1) Prvodce rychlým nastavením Tento Prvodce rychlým nastavením popisuje postup pi pipojení DVD pehrávace, televizoru, reprosoustav a subwooferu, které vám umozní dopát si zázitek z vícekanálového prostorového zvuku. Podrobné informace naleznete v návodu k obsluze dodaném s receiverem. Na ilustracích v tomto prvodci jsou reprosoustavy oznaceny symboly A az G. A B C D Pední reprosoustava (levá, L) Pední reprosoustava (pravá, R) Stední reprosoustava Prostorová reprosoustava (levá, L) E Prostorová reprosoustava (pravá, R) F Zadní prostorová reprosoustava G Subwoofer 1: Instalace reprosoustav Výse uvedené ilustrace znázorují píklad uspoádání 6. 1 kanálového systému reprosoustav (sest reprosoustav a jeden subwoofer). [. . . ] AUTO" (automatické dekódování) pi vstupu signálu z digitálních audio zdíek (pro CD atd. ) dojde po spustní pehrávání k perusení, nastavte hodnotu , , DEC. PCM". Parametry menu TUNER x FM MODE (Rezim píjmu stanic v pásmu FM) · FM AUTO Jestlize rozhlasová stanice vysílá stereofonní poady, bude tento receiver dekódovat její signál jako stereofonní signál. · FM MONO Tento receiver bude dekódovat signál rozhlasového vysílace jako monofonní signál, bez ohledu na to, jaký signál je ve skutecnosti vysílán. x NAME IN (Pojmenování pedvoleb stanic) Tato funkce umozuje zadávání názv pedvoleb stanic. Podrobné informace viz , , Pojmenování stanic na pedvolbách" (strana 62). pokracování 45CZ x DUAL (Volba jazyka digitálního vysílání) Tato funkce umozuje zvolit jazyk, který chcete poslouchat pi digitálním vysílání. Tato funkce je k dispozici pouze pro zdroje ve formátu Dolby Digital. · DUAL M/S (Main/Sub) (Hlavní/Vedlejsí) Zvuk hlavního jazyka bude reprodukován z levé pední reprosoustavy a z pravé pední reprosoustavy bude soucasn reprodukován zvuk vedlejsího jazyka. · DUAL M (Main) (Hlavní) Bude reprodukován zvuk hlavního jazyka. · DUAL S (Sub) (Vedlejsí) Bude reprodukován zvuk vedlejsího jazyka. · DUAL M+S (Main + Sub) (Hlavní + Vedlejsí) Bude reprodukován smísený zvuk obsahující hlavní i vedlejsí jazyk. Nastavení vstup video signálu (menu VIDEO) Menu VIDEO mzete pouzívat k piazení vstupu komponentního video signálu jinému vstupu a k pojmenování vstup. Podrobné informace o nastavení parametr viz , , Navigace prostednictvím menu" (strana 38) a , , Pehled jednotlivých menu" (strana 39). Parametry menu VIDEO x COMP. (Piazení komponentního video signálu) Umozuje piazení vstupu komponentního video signálu na jiný vstup. Podrobné informace viz , , Sledování komponentního obrazu z dalsích vstup (COMPONENT VIDEO ASSIGN)" na stran 65. x A. V. (Synchronizace A/V) Umozuje zpozdit audio výstup tak, aby byl minimalizován casový odstup mezi audio výstupem a vizuálním zobrazením. Lze provádt nastavení v rozsahu od 0 (0 ms) do 20 (200 ms) s krokem 1 (10 ms). x HDMI A. (piazení HDMI) Umozuje piazení vstupu HDMI na jiný vstup. Podrobnosti viz cást , , Sledování HDMI obrazu z jiných vstup (HDMI ASSIGN)" (strana 66). x NAME IN (Pojmenování vstup) Tato funkce umozuje zadávání názv pro zvolené vstupy. Podrobné informace viz , , Pojmenování vstup" (strana 67). x NAME IN (Pojmenování vstup) Tato funkce umozuje zadávání názv pro zvolené vstupy. Podrobné informace viz , , Pojmenování vstup" (strana 67). 46CZ Nastavení systému (menu SYSTEM) Menu SYSTEM mzete pouzívat pro nastavení velikosti a vzdálenosti reprosoustav, pipojených k tomuto systému. Podrobné informace o nastavení parametr viz , , Navigace prostednictvím menu" (strana 38) a , , Pehled jednotlivých menu" (strana 39). Pokud jsou pední reprosoustavy nastaveny na , , SMALL" (Malé), budou stední, prostorové a zadní prostorové reprosoustavy rovnz automaticky nastaveny na hodnotu , , SMALL" (pokud nebyly pedem nastaveny na hodnotu , , NO" (Ne)). x CNT SPK (Stední reprosoustava) · LARGE Pokud pipojíte velkou reprosoustavu, která bude úcinn reprodukovat hluboké frekvence, zvolte nastavení , , LARGE" (Velká). Pokud jsou vsak pední reprosoustavy nastaveny na , , SMALL" (Malé), nebude mozno stední reprosoustavu nastavit na hodnotu , , LARGE" (Velká). · SMALL Pokud je zvuk zkreslený, nebo pokud pi pouzití vícekanálového zvuku pociujete nedostatek prostorového efektu, zvolte moznost , , SMALL" (Malé) pro aktivaci obvodu pro pesmrování hlubokých tón a pro výstup hlubokých tón stedního kanálu z pedních reprosoustav (pokud je nastavena hodnota , , LARGE" (Velké)) nebo ze subwooferu. · NO Pokud nemáte pipojenu stední reprosoustavu, zvolte nastavení , , NO" (Ne). [. . . ] · Na pedvolbách nejsou ulozeny zádné stanice nebo doslo ke smazání stanic z pedvoleb (pi ladní prostednictvím funkce vyhledávání stanic na pedvolbách). · Opakovan stisknte tlacítko DISPLAY na receiveru tak, aby se na displeji zobrazil údaj o frekvenci. Systém RDS nefunguje. * · Zkontrolujte, zda máte naladnu stanici v pásmu FM, která vysílá signál RDS. Doplující informace pokracování 79CZ Dálkový ovladac Dálkový ovladac nefunguje. · Nasmrujte dálkový ovladac na senzor dálkového ovládání na receiveru. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY STR-DG700

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY STR-DG700 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag