Návod k použití SONY STR-DG510

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY STR-DG510. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY STR-DG510 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY STR-DG510.


SONY STR-DG510 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1548 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY STR-DG510 (326 ko)
   SONY STR-DG510 (1248 ko)
   SONY STR-DG510 annexe 2 (1267 ko)
   SONY STR-DG510 annexe 1 (1293 ko)
   SONY STR-DG510 annexe 3 (1267 ko)
   SONY STR-DG510 DATASHEET (347 ko)
   SONY STR-DG510 QUICK SETUP (326 ko)
   SONY STR-DG510 PRODUCT BROCHURE (370 ko)
   SONY STR-DG510 QUICK SETUP GUIDE (324 ko)
   SONY STR-DG510 Installation Guide (453 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY STR-DG510

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 2-898-429-11(1) Vícekanálový AV receiver Návod k obsluze Záznam pro majitele Model a výrobní císla jsou uvedena na zadním panelu pístroje. Výrobní císlo si poznamenejte do níze uvedeného prostoru. Tato císla pouzijte, kdykoliv se budete v souvislosti s tímto výrobkem obracet na svého prodejce Sony. Výrobní císlo Císlo modelu STR-DG510 ©2007 Sony Corporation 2-894-570-01(1) STR-DG510 Prvodce rychlým nastavením ©2007 Sony Corporation 1: Instalace reprosoustav Tento Prvodce rychlým nastavením popisuje postup pi pipojování DVD pehrávace, satelitního tuneru nebo set-top boxu, televizoru, reprosoustav a subwooferu tak, po jehoz provedení si budete moci vychutnávat vícekanálový prostorový zvuk. [. . . ] STD (Standardní komprese) Dynamický rozsah je komprimován tak, jak to zamýslel zvukový technik. komprese) Dynamický rozsah je výrazn komprimován. Rada Komprese dynamického rozsahu umozuje komprimování dynamického rozsahu zvukového doprovodu, a to v závislosti na informaci o dynamickém rozsahu, obsazené v signálu Dolby Digital. STD" pedstavuje standardní nastavení, které vsak zpsobuje pouze mírnou kompresi. Tím se znacn zkomprimuje dynamický rozsah, coz umozní sledovat filmy i pozd v noci pi nízké hlasitosti. Na rozdíl od analogových omezovac jsou úrovn pedem dány, picemz poskytují velmi pirozenou kompresi. Ovládání zesilovace Parametry nabídky LEVEL (Úrove) x T. TONE (Testovací signál) Pi poslechu testovacího signálu z vaseho poslechového místa vám umozuje nastavovat úrovn a vyvázení reprosoustav. Podrobné informace - viz , , 8: Nastavení úrovní a vyvázení reprosoustav (TEST TONE)" (strana 31). x FRT BAL (Vyvázení pedních reprosoustav) Umozuje nastavovat vyvázení mezi levou a pravou pední reprosoustavou. x CNT LVL (Úrove stedové reprosoustavy) x SL LVL (Úrove levé prostorové reprosoustavy) x SR LVL (Úrove pravé prostorové reprosoustavy) x SW LVL (Úrove subwooferu) 39CZ Nastavení tónových korekcí (nabídka TONE) Pomocí nabídky TONE mzete pizpsobit tonální kvalitu (úrove hloubek/výsek) pedních reprosoustav. Tato nastavení budou aplikována na vsechna zvuková pole. Podrobné informace o nastavení parametr - viz , , Navigace prostednictvím nabídek" (strana 36) a , , Pehled jednotlivých nabídek" (strana 37). Nastavení prostorového zvuku (nabídka SUR) Pomocí nabídky SUR mzete vybrat pozadované zvukové pole, které znásobí vás pozitek z poslechu. Podrobné informace o nastavení parametr - viz , , Navigace prostednictvím nabídek" (strana 36) a , , Pehled jednotlivých nabídek" (strana 37). Parametry nabídky TONE (Tónové korekce) x BASS LVL (Úrove hloubek pedních reprosoustav) x TRE LVL (Úrove výsek pedních reprosoustav) Parametry nabídky SUR (Prostorový zvuk) x S. F. SELCT (Volba zvukového pole) Umozuje vám vybrat pozadované zvukové pole. Podrobné informace - viz , , Poslech prostorového zvuku" (strana 46). Poznámka Receiver umozuje aplikovat na vstup naposledy zvolené zvukové pole, jakmile je tento vstup zvolen (funkce Sound Field Link). Pokud napíklad vyberete zvukové pole , , HALL" pro vstup SA-CD/CD, poté pepnete na jiný vstup a následn zpt na vstup SA-CD/CD, nastavení zvukového pole , , HALL" se opt automaticky aplikuje. x EFFECT (Úrove prostorových efekt) Umozuje upravovat , , existenci" prostorových efekt pro zvuková pole vybraná pomocí tlacítek MOVIE nebo MUSIC a pro zvukové pole , , HP THEA". STD (Standardní efekty) Prostorový efekt má standardní úrove. efekty) Prostorový efekt je maximální. 40CZ Nastavení tuneru (nabídka TUNER) Pomocí nabídky TUNER mzete nastavit rezim píjmu stanic v pásmu FM a pojmenovat stanice na pedvolbách. Podrobné informace o nastavení parametr - viz , , Navigace prostednictvím nabídek" (strana 36) a , , Pehled jednotlivých nabídek" (strana 37). Nastavení zvukových vstup a výstup (nabídka AUDIO) Pomocí nabídky AUDIO mzete nastavit zvuk tak, aby vyhovoval vasim pozadavkm. Podrobné informace o nastavení parametr - viz , , Navigace prostednictvím nabídek" (strana 36) a , , Pehled jednotlivých nabídek" (strana 37). Ovládání zesilovace Parametry nabídky TUNER x FM MODE (Rezim píjmu stanic v pásmu FM) · FM AUTO Jestlize rozhlasová strana vysílá stereofonní poady, bude tento receiver dekódovat její signál jako stereofonní signál. · FM MONO Tento receiver bude dekódovat signál rozhlasového vysílace jako monofonní signál, bez ohledu na to, jaký signál je ve skutecnosti vysílán. Parametry nabídky AUDIO x DEC. (Priorita dekódování digitálního audio vstupu) Tento parametr umozuje urcit vstupní rezim pro vstup digitálního signálu na konektorech DIGITAL IN. dekódování) Automaticky pepíná vstupní rezim mezi DTS, Dolby Digital nebo PCM. [. . . ] 66CZ Chybové zprávy Dojde-li k poruse funkce, zobrazí se na displeji zpráva. Podle této zprávy mzete posoudit provozní stav receiveru. Viz následující tabulka, kde je uvedeno mozné esení problému. Pokud jakýkoli problém petrvává, obrate se na svého nejblizsího prodejce Sony. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY STR-DG510

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY STR-DG510 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag