Návod k použití SONY STR-DE698

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY STR-DE698. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY STR-DE698 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY STR-DE698.


SONY STR-DE698 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (936 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY STR-DE698 (2195 ko)
   SONY STR-DE698 annexe 1 (2396 ko)
   SONY STR-DE698 annexe 2 (2396 ko)
   SONY STR-DE698 DATASHEET (385 ko)
   SONY STR-DE698 QUICK START (224 ko)
   SONY STR-DE698 EASY SETUP GUIDE (223 ko)
   SONY STR-DE698 Installation Guide (224 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY STR-DE698

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 2-560-571-13(1) FM Stereo FM/AM receiver Nvod k obsluze Zznam pro majitele Model a vrobn csla jsou uvedena na zadnm panelu pstroje. Tato csla pouzijte, kdykoliv se budete v souvislosti s tmto vrobkem obracet na svho prodejce Sony. Cslo modelu Vrobn cslo STR-DE698 2005 Sony Corporation VAROVN Abyste pedesli moznmu pozru nebo nebezpec razu elektrickm proudem, nevystavujte pstroj desti nebo vlhkosti. Abyste pedesli moznmu pozru, nezakrvejte ventilacn otvory pstroje novinami, ubrusy, zvsy, atd. Aby nedoslo k pozru nebo razu elektrickm proudem, nepokldejte na pstroj ndoby naplnn tekutinou, napklad vzy. [. . . ] Virtual Multi Dimension Z jedin dvojice skutecnch prostorovch (surround) reprosoustav se vytv 5 sad virtulnch reprosoustav. Screen Depth Matching Vytv se dojem, ze zvuk vychz ze stedu obrazovky, podobn jako tomu bv v kinech. Cinema Studio Reverberation Reprodukuje se typ ozvny (odrazu), jak bv v kinech. Rezimy CINEMA STUDIO EX integruj soucasn vsechny tyto ti elementy. Poznmky Volba zvukovho pole pro filmy Stisknte opakovan tlactko MOVIE pro volbu pozadovanho zvukovho pole. Zvolen zvukov pole se zobraz na displeji. Zvukov pole Displej CINEMA STUDIO EX A DC S CINEMA STUDIO EX B DC S CINEMA STUDIO EX C DC S C. ST. EX A C. ST. EX B C. ST. EX C Nkolik slov o rezimu DCS (Digital Cinema Sound) Zvukov pole oznacen symbolem DCS pouzvaj technologii DCS. Rezim DCS pedstavuje nzev pro prostorovou (surround) technologii pro domc kino, vyvinutou spolecnost Sony. Rezim DCS pouzv technologii DSP (Digital Signal Processor) pro reprodukovn zvukov charakteristiky skutecnho sthacho filmovho studia v Hollywoodu. Pi domc reprodukci rezim DCS vytv mohutn efekt kina, kter napodobuje umleckou kombinaci a akci tak, jak byla zamslena rezisrem filmu. x C. ST. EX A (CINEMA STUDIO EX A) DCS Reprodukuje se zvukov charakteristika produkcnho filmovho studia Sony Pictures Entertainment , , Cary Grant Theater". Toto je standardn rezim, skvl pro sledovn vtsiny typ film. Efekty, poskytovan virtulnmi reprosoustavami mohou zpsobovat zvsen sumu v pehrvanm signlu. Pi poslechu zvukovch pol, kter vyuzvaj virtuln reprosoustavy, nebudete moci slyset zdn zvuk, pichzejc pmo z prostorovch (surround) reprosoustav. x C. ST. EX B (CINEMA STUDIO EX B) DCS Reprodukuje se zvukov charakteristika produkcnho filmovho studia Sony Pictures Entertainment , , Kim Novak Theater". Tento rezim je ideln pro sledovn film science-fiction nebo akcnch film se spoustou zvukovch efekt. 38CZ Volba zvukovho pole pro hudbu Stisknte opakovan tlactko MUSIC pro volbu pozadovanho zvukovho pole. Rady Zvolen zvukov pole se zobraz na displeji. Zvukov pole Displej HALL JAZZ CLUB LIVE CONCERT HALL JAZZ CONCERT x HALL Reprodukuje akustiku klasickho koncertnho slu. Receiver umozuje pouzt na vstupu naposledy zvolen zvukov pole, jakmile je tento vstup zvolen (Sound Field Link). Tak napklad, zvolte-li rezim HALL pro vstup SA-CD/CD, pak zvolte odlisn vstup a pot se vrtte ke vstupu SA-CD/CD, HALL bude tento vstup opt automaticky pouzit. Formt kdovn zznamu na disku DVD mzete identifikovat podle loga na obalu disku. : Disky Dolby Digital Programy, zakdovan ve formtu : Dolby Surround Programy, zakdovan ve formtu : DTS Digital Surround Poznmky Vychutnn prostorovho zvuku x JAZZ (JAZZ CLUB) Reprodukuje akustiku jazzovho klubu. x CONCERT (LIVE CONCERT) Reprodukuje akustiku ziv koncertn sn s 300 msty. Pokud jsou pipojena sluchtka Mzete zvolit pouze nsledujc zvukov pole. x HP 2CH (HEADPHONE 2CH) Zvuk vystupuje ve dvoukanlov form (stereo). Standardn dvoukanlov stereofonn zdroje zcela obchzej zpracovn zvukovho pole a vcekanlov prostorov (surround) formty jsou mixovny do dvou kanl. Zvukov pole nefunguj pro signly, kter maj vyss vzorkovac frekvenci nez 48 kHz. Pokud je zvoleno nkter z nsledujcch zvukovch pol, nebude ze subwooferu vychzet zdn zvuk, pokud jsou vsechny reprosoustavy nastaveny na hodnotu , , LARGE" v nabdce SET UP. Zvuk vsak bude ze subwooferu vychzet, pokud digitln vstupn signly obsahuj signly LFE (Low Frequency Effect), nebo pokud jsou pedn, stedn nebo prostorov (surround) reprosoustavy nastaveny na hodnotu , , SMALL". HALL JAZZ CLUB LIVE CONCERT x HP MULTI (HEADPHONE MULTI) Ze zdek MULTI CH IN vystupuje analogov signl pednch kanl. x HP THEA (HEADPHONE THEATER) DC S Pi poslechu na sluchtka poskytuje zzitek jako v prosted kina. Poznmka Pokud pipojte sluchtka ve chvli, kdy je zvukov pole aktivn, pepne se systm automaticky do rezimu HEADPHONE 2CH, pokud pouzvte zvukov pole, zvolen tlactkem 2CH nebo tlactkem A. F. D. nebo do rezimu HEADPHONE THEATER pokud pouzvte zvukov pole, zvolen tlactkem MOVIE nebo tlactkem MUSIC. Pro vypnut prostorovho (surround) efektu Stisknte opakovan tlactko 2CH pro volbu polozky , , 2CH ST. " nebo stisknte opakovan tlactko A. F. D. AUTO". 39CZ Volba rezimu dekdovn zadnho prostorovho (surround) kanlu -- SURR BACK DECODING Tato funkce umozuje zvolit rezim dekdovn pro zadn prostorov (surround) signly u vcekanlovho vstupnho proudu. Po dekdovn zadnho prostorovho (surround) kanlu, zaznamenanho na disku DVD (atd. ) ve formtu Dolby Digital EX, DTS-ES Matrix, DTS-ES Discrete 6. 1, atd. , si mzete vychutnvat prostorov (surround) zvuk tak, jak byl zamslen tvrci filmu. Stisknte opakovan tlactko SURR BACK DECODING pro volbu rezimu dekdovn zadnho prostorovho (surround) kanlu. Na displeji se zobraz , , SB XXXX". Podrobnosti - viz cst viz , , Jako zvolit rezim dekdovn zadnho prostorovho (surround) kanlu" na stran 41. Rada Rezim dekdovn zadnho prostorovho (surround) kanlu mzete zvolit polozkou , , SB XXXX" v nabdce CUSTOMIZE (strana 45). Poznmka Rezim dekdovn zadnho prostorovho (surround) kanlu je mozno zvolit pouze tehdy, pokud je zvolen rezim A. F. D. krom rezimu Dolby Pro Logic IIx (strana 36). 40CZ Jako zvolit rezim dekdovn zadnho prostorovho (surround) kanlu Pozadovan rezim dekdovn zadnho prostorovho (surround) kanlu mzete zvolit v souladu se vstupnm proudem. Zvolte-li , , SB AUTO" Pokud vstupn proud obsahuje pznak dekdovn 6. 1 kanl a), aplikuje se pro dekdovn zadnho prostorovho (surround) signlu pslusn dekodr. Vstupn proud Vstupn kanl Pouzit dekodr zadnho prostorovho (surround) signlu Vychutnn prostorovho zvuku Dolby Digital 5. 1 Dolby Digital EXb) DTS 5. 1 DTS-ES Matrix 6. 1c) DTS-ES Discrete 6. 1d) Dolby Digital EXb) 5. 1e) 6. 1 5. 1e) 6. 1e) 6. 1e) 7. 1 -- Maticov dekodr je v souladu s formtem Dolby Digital EX -- Maticov dekodr DTS Diskrtn dekodr DTS Maticov dekodr je v souladu s formtem Dolby Pro Logic IIx Zvolte-li , , SB ON" Pro dekdovn zadnho prostorovho (surround) signlu bez ohledu na pznak dekdovn 6. 1 kanla), se pouzije Dolby Digital EX, kdyz je vstupn kanl 6. 1 a Dolby Digital EX nebo Dolby Pro Logic IIx, kdyz je vstupn kanl 7. 1. Vstupn proud Vstupn kanl Pouzit dekodr zadnho prostorovho (surround) signlu Dolby Digital 5. 1 Dolby Digital EXb) DTS 5. 1 DTS-ES Matrix 6. 1c) DTS-ES Discrete 6. 1d) Dolby Digital 5. 1 Dolby Digital EXb) 6. 1 6. 1 6. 1e) 6. 1e) 6. 1e) 7. 1 7. 1 Maticov dekodr je v souladu s formtem Dolby Digital EX Maticov dekodr je v souladu s formtem Dolby Digital EX Maticov dekodr je v souladu s formtem Dolby Digital EX Maticov dekodr je v souladu s formtem Dolby Digital EX Maticov dekodr je v souladu s formtem Dolby Digital EX Maticov dekodr je v souladu s formtem Dolby Pro Logic IIx Maticov dekodr je v souladu s formtem Dolby Pro Logic IIx Zvolte-li , , SB OFF" Dekdovn zadnho prostorovho (surround) signlu se neprovd. a) b) c) d) e) Pznak dekdovn 6. 1 kanl pedstavuje informaci, zaznamenanou v software, napklad na disku DVD. [. . . ] Pokud jsou baterie v dlkovm ovladaci slab, vymte ob baterie v dlkovm ovladaci za nov. Zkontrolujte, zda je povelov rezim receiveru a dlkovho ovladace stejn. Pokud je povelov rezim receiveru a dlkovho ovladace rzn, nelze receiver pomoc dlkovho ovladace ovldat. Chcete-li pepnout povelov rezim receiveru, stisknte ?/1 pro vypnut napjen. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY STR-DE698

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY STR-DE698 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag