Návod k použití SONY STR-DE697

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY STR-DE697. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY STR-DE697 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY STR-DE697.


SONY STR-DE697 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (661 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY STR-DE697 (2372 ko)
   SONY STR-DE697 (2110 ko)
   SONY STR-DE697 annexe 2 (2372 ko)
   SONY STR-DE697 annexe 3 (2372 ko)
   SONY STR-DE697 annexe 4 (2372 ko)
   SONY STR-DE697 annexe 5 (387 ko)
   SONY STR-DE697 annexe 1 (1952 ko)
   SONY STR-DE697 QUICK START (204 ko)
   SONY STR-DE697 PRODUCT BROCHURE (2110 ko)
   SONY STR-DE697 HOME THEATER GUIDE (2424 ko)
   SONY STR-DE697 Installation Guide (395 ko)
   SONY STR-DE697 EASY SETUP GUIDE (HOOKUP DIAGRAM) (204 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY STR-DE697

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 4-252-272-31(2) FM Stereo FM/AM receiver Návod k obsluze STR-DE697 ©2004 Sony Corporation VAROVÁNÍ Abyste pedesli moznému pozáru nebo nebezpecí úrazu elektrickým proudem, nevystavujte pístroj desti nebo vlhkosti. Abyste pedesli moznému pozáru, nezakrývejte ventilacní otvory pístroje novinami, ubrusy, závsy, atd. Aby nedoslo k pozáru nebo k úrazu elektrickým proudem, nepokládejte na pístroj nádoby naplnné tekutinou, napíklad vázy. Neinstalujte tento pístroj do stísnného prostoru (napíklad do knihovnicky, vestavné skín a na podobná místa). Nezahazujte baterie do bzného domovního odpadu, ale zlikvidujte je správn jako chemický odpadní materiál. Krom zákazník v Evrop ENERGY STAR® je obchodní znacka registrovaná v USA. [. . . ] Toto je standardní rezim, skvlý pro sledování vtsiny typ film. x PLII MUS (PRO LOGIC II MUSIC) Provádí se dekódování v rezimu Dolby Pro Logic II Music. Toto nastavení je ideální pro normální stereofonní zdroje, jako je napíklad disk CD. x NEO6 CIN (Neo:6 Cinema) Provádí se dekódování v rezimu DTS Neo:6 Cinema. x NEO6 MUS (Neo:6 Music) Provádí se dekódování v rezimu DTS Neo:6 Music. Toto nastavení je ideální pro normální stereofonní zdroje, jako je napíklad disk CD. Pokud máte pipojen subwoofer Pokud má audio signál podobu dvoukanálového stereofonního zvuku nebo pokud zdrojový signál neobsahuje signál LFE, vytváí receiver nízkofrekvencní signál pro výstup do subwooferu. Nízkofrekvencní signál vsak není vytváen, pokud je zvolen formát "Neo:6 Cinema" nebo "Neo:6 Music". x C. ST. EX B (CINEMA STUDIO EX B) DCS Reprodukuje se zvuková charakteristika produkcního filmového studia Sony Pictures Entertainment "Kim Novak Theater". Tento rezim je ideální pro sledování film science-fiction nebo akcních film se spoustou zvukových efekt. pokracování 31CZ x C. ST. EX C(CINEMA STUDIO EX C) DCS Reprodukuje se zvuková charakteristika studia pro nahrávání filmové hudby Sony Pictures Entertainment. Tento rezim je ideální pro sledování muzikál nebo klasických film, kde je ve zvukovém doprovodu hodn hudby. x HALL Reprodukuje akustiku klasického koncertního sálu. x JAZZ (JAZZ CLUB) Reprodukuje akustiku jazzového klubu. x CONCERT (LIVE CONCERT) Reprodukuje akustiku zivého koncertu se 300 místy. Nkolik slov o rezimech CINEMA STUDIO EX Rezimy CINEMA STUDIO EX jsou vhodné pro sledování film na DVD (atd. ), s vícekanálovými prostorovými (surround) efekty. Je mozno reprodukovat zvukovou charakteristiku dabigového studia Sony Pictures Entertainment ve vasem domov. Rezimy CINEMA STUDIO EX sestávají ze tech následujících element. · Virtual Multi Dimension Z jediné dvojice skutecných prostorových (surround) reprosoustav se vytváí 5 sad virtuálních reprosoustav. · Screen Depth Matching Vytváí se dojem, ze zvuk vychází ze stedu obrazovky, podobn jako tomu bývá v kinech. · Cinema Studio Reverberation Reprodukuje se typ ozvny (odrazu), jaký bývá v kinech. Rezimy CINEMA STUDIO EX integrují soucasn vsechny tyto ti elementy. Poznámky Pokud jsou pipojena sluchátka Mzete zvolit pouze následující zvuková pole. x HP 2CH (HEADPHONE 2CH) Zvuk vystupuje ve dvoukanálové form (stereo). Standardní dvoukanálové stereofonní zdroje zcela obcházejí zpracování zvukového pole a vícekanálové prostorové (surround) formáty jsou mixovány do dvou kanál. x HP MULTI (HEADPHONE MULTI) Ze zdíek MULTI CH IN vystupuje analogový signál pedních kanál. x HP THEA (HEADPHONE THEATER) DCS Pi poslechu na sluchátka poskytuje zázitek jako v prostedí kina. Poznámka Pokud pipojíte sluchátka ve chvíli, kdy je zvukové pole aktivní, pepne se systém automaticky do rezimu HEADPHONE 2CH, pokud pouzíváte zvukové pole, zvolené tlacítkem 2CH nebo tlacítkem A. F. D. , nebo do rezimu HEADPHONE THEATER pokud pouzíváte zvukové pole, zvolené tlacítkem MOVIE nebo tlacítkem MUSIC. · Efekty, poskytované virtuálními reprosoustavami mohou zpsobovat zvýsení sumu v pehrávaném signálu. · Pi poslechu zvukových efekt, které vyuzívají virtuální reprosoustavy nebudete moci slyset zádný zvuk, picházející pímo z prostorových (surround) reprosoustav. Pro vypnutí prostorového (surround) efektu Stisknte opakovan tlacítko 2CH pro volbu polozky "2CH ST. " nebo stisknte opakovan tlacítko A. F. D. AUTO". Rady Volba zvukového pole pro filmy Stisknte opakovan tlacítko MUSIC pro volbu pozadovaného zvukového pole. Zvolené zvukové pole se zobrazí na displeji. Zvukové pole Displej HALL JAZZ CLUB LIVE CONCERT HALL JAZZ CONCERT · Receiver umozuje pouzít na vstupu naposledy zvolené zvukové pole, jakmile je tento vstup zvolen (Sound Field Link). Tak napíklad, zvolíte-li rezim HALL pro vstup SA-CD/CD, pak zvolíte odlisný vstup a poté se vrátíte ke vstupu SA-CD/CD, HALL bude tento vstup opt automaticky pouzit. · Formát kódování záznamu na disku DVD mzete identifikovat podle loga na obalu disku. ­ : Disky Dolby Digital ­ Programy, zakódované ve formátu : Dolby Surround ­ Programy, zakódované ve formátu : DTS Digital Surround 32CZ Poznámky · Zvuková pole nefungují pro signály, které mají vyssí vzorkovací frekvenci nez 48 kHz. · Pokud je zvoleno nkteré z následujících zvukových polí, nebude ze subwooferu vycházet zádný zvuk, pokud jsou vsechny reprosoustavy nastaveny na hodnotu "LARGE" v nabídce SET UP. Zvuk vsak bude ze subwooferu vycházet, pokud digitální vstupní signály obsahují signály LFE (Low Frequency Effect), nebo pokud jsou pední, stední nebo prostorové (surround) reprosoustavy nastaveny na hodnotu "SMALL". ­ HALL ­ JAZZ CLUB ­ LIVE CONCERT Volba rezimu dekódování zadního prostorového (surround) kanálu -- SURR BACK DECODING Poslech prostorového (surround) zvuku Tato funkce umozuje zvolit rezim dekódování pro zadní prostorové (surround) signály u vícekanálového vstupního proudu. Po dekódování zadního prostorového (surround) kanálu, zaznamenaného na disku DVD (atd. ) ve formátu Dolby Digital EX, DTS-ES Matrix, DTS-ES Discrete 6. 1, atd. , mzete vychutnat prostorový (surround) zvuk tak, jak byl zamýslen tvrci filmu. Stisknte opakovan tlacítko SURR BACK DECODING pro volbu rezimu dekódování zadního prostorového (surround) kanálu. SB XXXX na displeji se zobrazuje tento symbol Podrobnosti - viz cást viz "Jako zvolit rezim dekódování zadního prostorového (surround) kanálu" na stran 34. Rada Rezim dekódování zadního prostorového (surround) kanálu mzete zvolit polozkou "SB XXXX" v nabídce CUSTOMIZE (strana 38). Poznámka Rezim dekódování zadního prostorového (surround) kanálu mzete zvolit pouze tehdy, pokud je zvolen rezim A. F. D. . pokracování 33CZ Jako zvolit rezim dekódování zadního prostorového (surround) kanálu Pozadovaný rezim dekódování zadního prostorového (surround) kanálu mzete zvolit v souladu se vstupním proudem. Zvolíte-li "SB AUTO" Pokud vstupní proud obsahuje píznak dekódování 6. 1 kanál a), aplikuje se pro dekódování zadního prostorového (surround) signálu píslusný dekodér. Vstupní proud Výstupní kanál Pouzitý dekodér zadního prostorového (surround) signálu Dolby Digital 5. 1 Dolby Digital EXb) DTS 5. 1 DTS-ES Matrix 6. 1c) DTS-ES Discrete 6. 1d) 5. 1e) 6. 1e) 5. 1e) 6. 1e) 6. 1e) -- Maticový dekodér je v souladu s Dolby Digital EX -- Maticový dekodér DTS Diskrétní dekodér DTS Zvolíte-li "SB MTRX" Dekodér Dolby Digital EX je pouzit pro dekódování zadního prostorového (surround) kanálu bez ohledu na píznak dekódování 6. 1 kanála) ve vstupním proudu. [. . . ] Systém RDS nepracuje. * · Zkontrolujte, zda máte naladnu stanici v pásmu FM RDS. · Zvolte stanici v pásmu FM, která má silnjsí signál. Nezobrazují se informace RDS, které pozadujete. * · Zjistte si podrobnosti o této rozhlasové stanici a ujistte se, zda skutecn vysílá vámi pozadovanou sluzbu. Na obrazovce televizoru nebo monitoru není zádný obraz nebo je zobrazen jen nejasn. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY STR-DE697

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY STR-DE697 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag