Návod k použití SONY STR-DB798

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY STR-DB798. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY STR-DB798 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY STR-DB798.


SONY STR-DB798 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2497 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY STR-DB798 (2216 ko)
   SONY STR-DB798 annexe 1 (373 ko)
   SONY STR-DB798 Installation Guide (221 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY STR-DB798

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 2-598-516-12(1) FM Stereo FM/AM receiver Návod k obsluze STR-DB798 ©2005 Sony Corporation STR-DB798 Prvodce snadným nastavením Tento prvodce snadným nastavením popisuje zpsob pipojení DVD pehrávace, televizoru, reprosoustav a subwooferu tak, abyste si mohli vychutnávat vícekanálový prostorový zvuk z DVD pehrávace. Podrobné informace najdete v návodu k obsluze, který je dodáván k receiveru. Nastavení pi pouzití DVD pehrávace nebo , , Play Station 2" Kdyz pipojíte DVD pehrávac nebo , , Play Station 2", provete u kazdé komponenty následující nastavení. DVD pehrávac* 1 Na nastavovacím displeji vyberte , , AUDIO SETUP". 2 Nastavte , , AUDIO DRC" na , , WIDE RANGE" 3 Nastavte , , DIGITAL OUT" na , , ON". 5 Nastavte , , DTS" na , , ON". * Výse uvedená nastavení jsou ukázkovým píkladem pro DVD pehrávace Sony. , , Play Station 2"* 1 Na nastavovacím displeji vyberte , , AUDIO SETTING". [. . . ] Maticový dekodér je v souladu s formátem Dolby Pro Logic IIx. Maticový dekodér je v souladu s formátem Dolby Pro Logic IIx. Zvolíte-li "SB OFF" Dekódování zadního prostorového (surround) signálu se neprovádí. a) b) c) d) e) Píznak dekódování 6. 1 kanál pedstavuje informaci zaznamenanou v software, napíklad na disku DVD. Disk DVD Dolby Digital, který obsahuje píznak Surround EX. Webová stránka spolecnosti Dolby Corporation vám mze pomoci pi rozpoznání film Surround EX. Software zakódovaný s píznakem oznacujícím, ze jsou k dispozici jak signály Surround EX, tak signály 5. 1 kanál. Software zakódovaný jednak se signály 5. 1 kanál, tak s rozsíeným proudem, urceným pro návrat tchto signál do diskrétních 6. 1 kanál. Diskrétní 6. 1 kanály pedstavují specifické signály u disku DVD, které se nepouzívají v kinech. Pokud jsou pipojeny dv zadní prostorové (surround) reprosoustavy, bude zvuk vystupovat ve formátu 7. 1 kanál. Poznámka V rezimu Dolby Digital EX nemusí ze zadní prostorové (surround) reprosoustavy vycházet zádný zvuk. Nkteré disky nejsou opateny píznakem Dolby Digital EX, pestoze je na jejich obalu uvedeno logo Dolby Digital EX. V takovém pípad zvolte moznost "SB ON". 36CZ Rozsíené moznosti nastavení parametr Piazení komponentního video vstupu -- COMPONENT VIDEO INPUT ASSIGN Komponentní video vstup mzete piadit jinému obrazovému vstupu. Pepínání vstupního rezimu audio pro digitální komponenty -- INPUT MODE Vstupní rezim audio je mozno pepínat u komponent, které jsou vybaveny digitálními vstupními konektory audio. Rozsíené moznosti nastavení parametr 1 2 3 4 5 1 2 Opakovan stisknte tlacítko MAIN MENU pro volbu polozky "CUSTOM". Otocením MENU vyberte komponentní video vstup, který chcete piadit. Otocením ­/+ vyberte obrazový vstup, ke kterému chcete piadit konektory komponentního video vstupu vybrané v kroku 4. Otocením INPUT SELECTOR vyberte vstup. Opakovan stisknte tlacítko INPUT MODE pro volbu vstupního rezimu audio. Zvolený vstupní rezim audio se zobrazí na displeji. Vstupní rezimy audio x AUTO IN (AUTO 2CH) Pokud je provedeno jak digitální, tak analogové zapojení, budou mít prioritu digitální signály. Pokud nejsou k dispozici digitální signály, bude zvolen analogový vstup. Vstup, který je mozno piadit, se rzní v závislosti na jednotlivých komponentních video vstupech. Podrobnosti - viz cást "Volitelné obrazové vstupy pro kazdý komponentní video vstup". x COAX IN (COAX FIXED) Specifikuje vstup digitálních audio signál na vstupní konektor DIGITAL COAXIAL. Volitelné obrazové vstupy pro kazdý komponentní video vstup Výchozí nastavení je podtrzeno. (Piaditelné Displej komponentní video vstupy) Volitelné obrazové vstupy (DVD) x OPT IN (OPT FIXED) Specifikuje vstup digitálních audio signál na vstupní konektory DIGITAL OPTICAL. x ANALOG (ANALOG FIXED) Specifikuje vstup analogových audio signál na vstupní konektory AUDIO IN (L/R). Poznámky VIDEO 1 VIDEO 2 VIDEO 3 DVD (TV/SAT) DVD- VD1 DVD- VD2 DVD- VD3 DVD- DVD TV - VD1 TV - VD2 TV - VD3 TV - TV · Pokud jsou na vstupu signály s vyssí vzorkovací frekvencí nez 48 kHz, není mozno pouzívat ekvalizér a zvukové pole. · Nkteré vstupní rezimy audio mohou být v závislosti na vstupu zobrazeny nevýrazn. To znamená, ze zvolený vstup je nedostupný. VIDEO 1 VIDEO 2 VIDEO 3 TV/SAT Poznámka Obrazový vstup není mozno piadit více nez jednomu komponentnímu video vstupu. 37CZ x Pizpsobení zvukových polí Prostednictvím nabídky LEVEL mzete pizpsobit zvuková pole tak, aby vyhovovala vasí konkrétní poslechové situaci. Poznámka k zobrazovaným polozkám L R BAL. L/R XXX (Vyvázení pedních reprosoustav) Výchozí nastavení: 0 (BALANCE) Nastavení stranového vyvázení mezi levou a pravou pední reprosoustavou. R (+1 az +16) v 33 krocích. Polozky, které je mozno nastavovat v jednotlivých nabídkách se mohou rznit v závislosti na zvukovém poli. To znamená, ze zvolený parametr je bu nedostupný, nebo je jeho hodnota pevná a nemnitelná. x CTR XXX. X dB (Vyvázení stední reprosoustavy) x SUR. L. XXX. X dB (Úrove levé prostorové (surround) reprosoustavy) x SUR. R. XXX. X dB (Úrove pravé prostorové (surround) reprosoustavy) x SB XXX. X dB (Úrove zadní prostorové (surround) reprosoustavy)* x SBL XXX. X dB (Úrove (levé) zadní prostorové (surround) reprosoustavy)** x SBR XXX. X dB (Úrove (pravé) zadní prostorové (surround) reprosoustavy)** x S. W. [. . . ] Kazdým stiskem ?/1 se povelový rezim pepne mezi "C. MODE. AV2" a "C. MODE. AV1". (Výchozí nastavení je "C. MODE. AV2". ) Pepnutí povelového rezimu dálkového ovladace - viz "Volba povelového rezimu dálkového ovladace" na stran 53 · Ujistte se, zda jste na dálkovém ovladaci zvolili správný vstup. · Pedtím, nez budete moci pouzívat tlacítka pro ovládání audio/video zaízení, musíte piadit tlacítkm AUX a MULTI CH komponentu. Podrobnosti - viz cást "Programování dálkového ovladace" na stran 53. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY STR-DB798

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY STR-DB798 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag