Návod k použití SONY STR-DB795

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY STR-DB795. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY STR-DB795 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY STR-DB795.


SONY STR-DB795 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1979 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY STR-DB795 (1109 ko)
   SONY STR-DB795 annexe 1 (440 ko)
   SONY STR-DB795 Installation Guide (418 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY STR-DB795

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 2-148-931-11(1) FM Stereo FM/AM Receiver Návod k obsluze STR-DB795 ©2004 Sony Corporation VAROVÁNÍ Abyste pedesli moznému pozáru nebo nebezpecí úrazu elektrickým proudem, nevystavujte pístroj desti ani vlhkosti. Abyste pedesli vzniku ohn, nezakrývejte vtrací otvory na pístroji novinami, ubrusy na stl, závsy, záclonami a podobn. Na pístroj nikdy nepokládejte zapálené svícky. Aby nedoslo k pozáru nebo k úrazu elektrickým proudem, nepokládejte na pístroj nádoby naplnné tekutinou, napíklad vázy. Neinstalujte tento pístroj do stísnného prostoru (napíklad do knihovnicky, vestavné skín a na podobná místa). [. . . ] Podrobnosti o nastavování polozek viz strana 40. Resetování zvukových polí na výchozí hodnoty 1 2 Stisknte tlacítko ?/1 pro vypnutí pístroje. Podrzte stisknuté tlacítko 2CH, a stisknte tlacítko ?/1. Výchozí nastavení: 0 dB Tento parametr je mozno nastavit v rozsahu od ­20 dB do +10 dB s krokem 0, 5 dB. x MULTI CH IN S. W. XXX dB (Úrove vícekanálového subwooferu) Na displeji se zobrazí "SF. CLR. " a vsechna zvuková pole se vrátí ke svým výchozím hodnotám. Výchozí nastavení: 0 dB Tato funkce umozuje zvýsit úrove parametru MULTI CH IN kanálu subwooferu o +10 dB. Toto nastavení mze být nezbytné pi pipojení DVD pehrávace ke zdíkám MULTI CH IN. Úrove subwooferu z DVD pehrávac je o 10 dB nizsí, nez u pehrávac Super Audio CD. * Pouze zadní prostorová (surround) reprosoustava je nastavena na hodnotu "SINGLE" v menu SP SETUP . ** Pouze zadní prostorová (surround) reprosoustava je nastavena na hodnotu "DUAL" v menu SP SETUP . x EFCT. XXX (Úrove efektu) Výchozí nastavení: STD Tento parametr umozuje nastavení velikosti prostorového (surround) efektu. Poznámka Pokud je zvoleno nkteré z následujících zvukových polí, nebude ze subwooferu vycházet zádný zvuk, pokud jsou vsechny reprosoustavy nastaveny na hodnotu "LARGE" v menu SP SETUP. Zvuk vsak bude ze subwooferu vycházet, pokud digitální vstupní signály obsahují signály LFE (Low Frequency Effect), 36CZ Nastavení ekvalizéru Pomocí menu EQ mzete nastavit tonální kvalitu zvuku (hloubky, výsky) pro kazdou reprosoustavu. Bass (hloubky) Úrove (dB) Frekvence (Hz) Frekvence (Hz) Treble (výsky) Rozsíené moznosti nastavení Pomocí menu CUSTOMIZE mzete pizpsobit nastavení receiveru Pomocí menu CUSTOMIZE mzete nastavovat rzné parametry receiveru. 1 2 3 4 Rozsíené moznosti nastavení parametr 1 2 3 Stisknte opakovan tlacítko MAIN MENU pro volbu polozky "CUSTOM". Otocte ovladacem MENU pro volbu parametru. Spuste pehrávání zdroje, zakódovaného s vícekanálovými prostorovými (surround) efekty (DVD, atd. ). Stisknte opakovan tlacítko MAIN MENU pro volbu polozky "EQ". Otocte ovladacem MENU pro volbu parametru. Podrobnosti - viz "Parametry menu CUSTOMIZE". Otocte ovladacem ­/+ pro nastavení zvoleného parametru. Zopakujte kroky 2 a 3 pro nastavení dalsích parametr. Podrobnosti - viz níze uvedená cást viz "Parametry menu EQ". Parametry menu CUSTOMIZE Výchozí nastavení je podtrzeno. x MENU (Rozsíené moznosti menu) 4 5 Poslouchejte zvuk a otocte ovladacem ­/+ pro nastavení zvoleného parametru. Zopakujte kroky 3 a 4 pro nastavení dalsích parametr. Poznámka Pokud systém dekóduje signály PCM 96 kHz nebo kdyz je pouzito dekódování DTS 96/24, DTS-ES Matrix nebo DTS Neo:6, není mozné nastavovat ekvalizér. · MENU EXP. Zobrazí se rozsiující parametry pro menu SP SETUP a LEVEL, a je mozno je upravovat. Podrobnosti o nastavení kazdé polozky naleznete na stranách 17, 35 a následujících. · MENU STD Rozsíené parametry se nezobrazují. x DTS 96/24 96 XXXX (DTS rezim dekódování 96/24) Parametry menu EQ x EQ Výchozí nastavení: OFF Zvolte moznost "ON" pro aktivaci ekvalizéru. R BASS XXX. X dB xL (Úrove hloubek pední reprosoustavy) · 96 AUTO Pokud je na vstupu signál DTS 96/24, bude pehráván se vzorkovacími frekvencemi 96 kHz. · 96 OFF I pokud je na vstupu signál DTS96/24 , bude pehráván se vzorkovacími frekvencemi 48 kHz. Poznámky x TREB. XXX. X dB (Úrove výsek pední reprosoustavy) L R Výchozí nastavení: 0 dB Tento parametr je mozno nastavit v rozsahu od ­10 dB do +10 dB s krokem 1 dB. · Tento parametr je platný pouze v rezimu A. F. D. U ostatních zvukových polí je tento parametr vzdy nastaven na hodnotu "96 OFF". · Dekódování DTS 96/24 je platné pouze v rezimu A. F. D. [. . . ] * Pouze modely s kódem oblasti CEL, CEK. K uzemnní Není mozno naladit zádné rozhlasové stanice. Nasmrujte antény a v pípad poteby pipojte k receiveru venkovní anténu. · Signál stanic je pílis slabý (pi naladní prostednictvím automatického ladní). · Ujistte se, zda je správn nastaven krok (interval) ladní (pi ladní stanic v pásmu AM prostednictvím pímého ladní). [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY STR-DB795

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY STR-DB795 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag