Návod k použití SONY STR-DA5700ES

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY STR-DA5700ES. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY STR-DA5700ES bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY STR-DA5700ES.


SONY STR-DA5700ES : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (8038 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY STR-DA5700ES PŘÍRUČKA PRO RYCHLÉ SPUŠTĚNÍ (2000 ko)
   SONY STR-DA5700ES (10963 ko)
   SONY STR-DA5700ES (9611 ko)
   SONY STR-DA5700ES DATASHEET (208 ko)
   SONY STR-DA5700ES QUICK SETUP GUIDE (1092 ko)
   SONY STR-DA5700ES QUICK STARTING GUIDE (1011 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY STR-DA5700ES

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 4-287-974-11(1) (CZ) Multi Channel AV Receiver (Vícekanálový AV receiver) Návod k obsluze STR-DA5700ES VAROVÁNÍ Abyste snížili riziko vzniku požáru, nezakrývejte ventilační otvory zařízení novinami, ubrusy, záclonami apod. Na zařízení nepokládejte zdroje otevřeného ohně, jako jsou například zapálené svíčky. Neinstalujte přístroj do stísněného prostoru, jako je knihovna nebo vestavěná skříňka. Abyste snížili riziko vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte toto zařízení zdrojům kapající či stříkající vody a nepokládejte na něj předměty naplněné tekutinami, například vázy. [. . . ] • ANALOG Upřednostňují se analogové audio signály vstupující do konektorů AUDIO IN (L/R). Poznámky • Pokud jsou vybrány některé vstupy, zobrazí se na displeji „------“ a nelze vybrat jiné režimy. • Pokud se používá zvukové pole „2ch Analog Direct“ nebo je vybráno nastavení „MULTI IN“, bude režim audio vstupu nastaven na „Analog“. Nelze vybrat jiné režimy. 1 2 Stisknutím tlačítek INPUT SELECTOR na receiveru vyberte požadovaný vstupní zdroj. Stiskněte tlačítko INPUT MODE na receiveru. Vybraný vstupní režim audia se zobrazí na displeji. • AUTO Pokud je provedeno jak digitální, tak i analogové připojení, budou mít prioritu digitální audio signály. Pokud nejsou k dispozici žádné digitální audio signály, budou vybrány analogové audio signály. Je-li vybrán vstup TV, prioritu mají signály zpětného audio kanálu, tj. Pokud není váš televizor kompatibilní s funkcí Audio Return Channel (ARC), budou vybrány digitální optické audio signály. Není-li současně aktivována funkce Control for HDMI na receiveru i televizoru, nebude Audio Return Channel (ARC) fungovat. Přehrávání zvuku/obrazu z jiných vstupů Video anebo audio signály můžete přiřadit jinému vstupnímu konektoru. Příklad: Pokud chcete přivádět na vstup pouze digitální optické audio signály z DVD přehrávače, propojte konektor OPTICAL OUT na DVD přehrávači s konektorem OPTICAL IN 1 na receiveru. Pokud chcete přivádět na vstup video signály z DVD přehrávače, propojte komponentní video výstup na DVD přehrávači s konektorem COMPONENT VIDEO IN 1 nebo COMPONENT VIDEO IN 2 na receiveru. 1 2 Z domovské nabídky zvolte položku „Settings“ a poté stiskněte tlačítko . Vyberte položku „Input Settings“ a stiskněte tlačítko . 80CZ 3 Vyberte položku „Video Input Assign“ nebo „Audio Input Assign“ a poté stiskněte tlačítko . Vyberte audio anebo video signály, které chcete přiřadit k jednotlivým vstupům. Používání ostatních funkcí 4 Poznámky • Pokud v položkách „Video Input Assign“ nebo „Audio Input Assign“ přiřadíte některému z konektorů HDMI IN 1 až IN 6 vstup, bude daný vstupní konektor HDMI přiřazen jak audio vstupu, tak video vstupu. Chcete-li konektoru HDMI IN přiřadit buď pouze video vstup, nebo pouze audio vstup, nejprve přiřaďte pomocí položky „Video Input Assign“ nebo „Audio Input Assign“ vstup některému z konektorů HDMI IN 1 až IN 6. Potom změňte pomocí položky „Video Input Assign“, resp. „Audio Input Assign“ (podle toho, který výstup nechcete danému konektoru HDMI IN přiřadit), přiřazení konektoru HDMI IN na hodnotu „None“. • Nepoužíváte-li k ovládání receiveru grafické uživatelské rozhraní (GUI), můžete přiřazení konektorů HDMI IN změnit pomocí volby „HDMI VIDEO ASSIGN ?“ nebo „HDMI AUDIO ASSIGN ?“ v nabídce „INPUT SETTINGS“ (strana 116). • Jestliže změníte přiřazení konektoru HDMI IN, když je aktivní funkce Control for HDMI, přepněte vstup receiveru na vstup, ke kterému je připojeno zařízení HDMI. V opačném případě nemusí funkce Control for HDMI fungovat. • V případě, že v položkách „Video Input Assign“ i „Audio Input Assign“ přiřadíte konektoru HDMI IN hodnotu „NONE“, nebude možné pro vstup HDMI vybrat žádný vstupní signál. V takovém případě pracuje funkce Control for HDMI pouze v připojeném zařízení, a na receiveru nikoli. [. . . ] Pokud však budete používat receiver beze změn, nedojde k žádným problémům. Pokuste se provést měření v tichém prostředí. Reproduktory však nejsou umístěny ve vhodné poloze k sobě. Nahlédněte do sekce „1: Instalace reproduktorů“ (strana 22) a zkontrolujte relativní polohu reproduktorů. Doplňující informace Code 34 Warning 40 Warning 41 Warning 42 Warning 43 Warning 44 NO WARNING Žádná varovná informace. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY STR-DA5700ES

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY STR-DA5700ES bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag