Návod k použití SONY STR-DA5400ES

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY STR-DA5400ES. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY STR-DA5400ES bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY STR-DA5400ES.


SONY STR-DA5400ES : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (16996 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY STR-DA5400ES (24339 ko)
   SONY STR-DA5400ES annexe 1 (24339 ko)
   SONY STR-DA5400ES DATASHEET (414 ko)
   SONY STR-DA5400ES GUI MENU LIST (334 ko)
   SONY STR-DA5400ES QUICK START GUIDE (2533 ko)
   SONY STR-DA5400ES INSTALLATION GUIDE (2533 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY STR-DA5400ES

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 3-875-810-11(1) Vícekanálový AV receiver Návod k obsluze STR-DA5400ES ©2008 Sony Corporation 3-875-811-11(1) STR-DA5400ES Prvodce rychlým nastavením © 2008 Sony Corporation Vytistno v Ceské republice 1: Instalace reprosoustav Tento prvodce rychlým nastavením popisuje, jak pipojit Super Audio CD/CD pehrávac, DVD pehrávac, pehrávac Blu-ray disk, reprosoustavy a subwoofer tak, abyste si mohli vychutnat vícekanálový prostorový zvuk. Podrobné informace naleznete v návodu k obsluze dodaném s receiverem. Pro vysvtlení pokyn se na ilustracích pouzívá model pro USA/Kanadu. 1: Instalace reprosoustav Výse uvedená vyobrazení zobrazují píklad konfigurace 7. 1kanálového systému reprosoustav (sedm reprosoustav a subwoofer). Viz návod k obsluze dodaný s receiverem a dalsí strany tohoto prvodce. Reprosoustavy jsou v tomto prvodci oznaceny písmeny az . Levá pední reprosoustava Pravá pední reprosoustava Centrální reprosoustava Levá prostorová reprosoustava Pravá prostorová reprosoustava Levá zadní prostorová reprosoustava* Pravá zadní prostorová reprosoustava* Subwoofer * Zadní prostorové reprosoustavy (levá/pravá) umozují provoz v zón 2. [. . . ] Podrobnosti o umístní antény naleznete v pokynech dodávaných s pístrojem SiriusConnect Home tuner. Zkontrolujte také, ze síový adaptér dodávaný s pístrojem SiriusConnect Home tuner je pipojen do zásuvky. Kanál, který se pokousíte naladit, je neplatný z dvodu zmny vysílání nebo nejsou dobré podmínky píjmu. -- -- Acquiring Signal Nejsou dobré podmínky píjmu. Ladní Call 888-539SIRI Check Sirius Tuner Nepedplatili jste si vybraný kanál. Není správn pipojen SiriusConnect Home tuner. Invalid Channel Zadali jste nesprávné císlo kanálu. Locked Channel Subscription Updated Updating Channels xx% Completed (xx pedstavuje celé císlo) Firmware Updating ­­­­­ Vybraný kanál je uzamknut. Byly aktualizovány informace o pedplatném. Byly aktualizovány informace o kanálu. -- Bylo aktualizováno firmware pístroje SiriusConnect Home tuner. Kanál neobsahuje textové informace. -- To nepedstavuje chybu. Textové informace se nemusí zobrazovat v závislosti na podmínkách systému, napíklad hned po pijetí kanálu. Seznam zpráv XM Radio Zobrazená zpráva Check Antenna Vysvtlení Opatení XM anténa není pipojena k pístroji Zkontrolujte, zda je XM anténa bezpecn XM Mini-Tuner Dock nebo je poskozen pipojena k pístroji XM Mini-Tuner Dock, kabel XM antény. Vymte XM anténu, pokud je kabel poskozen. pokracování 93CZ Zobrazená zpráva Vysvtlení Opatení CH Unauthorized Vybrali jste XM kanál, který je blokován Podívejte se do nejnovjsího prvodce kanály na nebo jej nelze pijímat v rámci vaseho www. xmradio. com s aktuálním seznamem kanál. Pro informace o píjmu tohoto kanálu navstivte www. xmradio. com nebo kontaktujte XM Satellite Radio na císle 1-800-967-2346. No Signal XM Mini-Tuner nepijímá satelitní signál XM. Nco mze blokovat výhled XM antény na satelity nebo není anténa dobe zamena. Zkontrolujte, co antén pekází, a zmte pozici XM antény pro získání lepsího píjmu signálu. Pouzijte volbu Antenna Aiming pro optimalizaci pozice antény (strana 88). Podívejte se do pokyn dodávaných s pístrojem XM Mini-Tuner a Home Dock pro informace o instalaci antény. Tato zpráva by mla bhem nkolika sekund zmizet pi dobrých signálových podmínkách. Vidíte-li tuto zprávu casto, pemístte XM anténu pro lepsí píjem signálu. Pouzijte volbu Antenna Aiming pro optimalizaci pozice antény (strana 88). Loading XM Mini-Tuner získává informace o zvuku nebo programu ze satelitního signálu XM. Tato zpráva se mze také objevit pi slabých podmínkách píjmu XM signálu. Vezmte na vdomí, ze pi zobrazení této zprávy nemusí receiver reagovat na nkterá tlacítka. Vybrali jste XM kanál, který práv nevysílá. [. . . ] · Pi pouzívání funkce Ovládání pes HDMI není mozné ovládat pipojený komponent pomocí dálkového ovladace televizoru. ­ V závislosti na pipojeném komponentu a televizoru mozná bude poteba provést jejich nastavení. Postupujte podle návod k obsluze dodávaných s pístroji. ­ Zmte vstup receiveru na vstup HDMI, který je pouzit pro pipojení zaízení. Doplující informace Dálkový ovladac Dálkový ovladac nepracuje. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY STR-DA5400ES

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY STR-DA5400ES bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag