Návod k použití SONY STR-DA3700ES

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY STR-DA3700ES. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY STR-DA3700ES bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY STR-DA3700ES.


SONY STR-DA3700ES : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (6589 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY STR-DA3700ES PŘÍRUČKA PRO RYCHLÉ SPUŠTĚNÍ (1980 ko)
   SONY STR-DA3700ES (9364 ko)
   SONY STR-DA3700ES (7844 ko)
   SONY STR-DA3700ES DATASHEET (211 ko)
   SONY STR-DA3700ES QUICK SETUP GUIDE (982 ko)
   SONY STR-DA3700ES DIMENSIONS DIAGRAM (121 ko)
   SONY STR-DA3700ES QUICK STARTING GUIDE (937 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY STR-DA3700ES

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 4-287-969-11(2) (CZ) Multi Channel AV Receiver (Vícekanálový AV receiver) Návod k obsluze STR-DA3700ES VAROVÁNÍ Abyste snížili riziko vzniku požáru, nezakrývejte ventilační otvory zařízení novinami, ubrusy, záclonami apod. Na zařízení nepokládejte zdroje otevřeného ohně, jako jsou například zapálené svíčky. Neinstalujte přístroj do stísněného prostoru, jako je knihovna nebo vestavěná skříňka. Abyste snížili riziko vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte toto zařízení zdrojům kapající či stříkající vody a nepokládejte na něj předměty naplněné tekutinami, například vázy. [. . . ] Chcete-li získat podrobnější informace, nahlédněte do návodu k obsluze připojeného zařízení. • Nefunguje-li vypnutí celého systému s televizorem jiné značky než Sony, naprogramujte dálkový ovladač pro příslušnou značku televizoru. Ovládání zvuku systému Po provedení jednoduché operace můžete TV zvuk poslouchat přes reprosoustavy připojené k receiveru. Pomocí dálkového ovladače televizoru lze také ovládat hlasitost nebo vypnout zvuk z receiveru. Funkci Ovládání zvuku systému můžete používat následujícím způsobem: • Pokud zapnete receiver během přehrávání zvuku z reproduktorů televizoru, bude TV zvuk přehráván přes reproduktory připojené k receiveru. Pokud receiver vypnete, zvuk bude vycházet z reproduktorů televizoru. • Když změníte hlasitost TV, funkce Ovládání zvuku systému audia zároveň změní hlasitost receiveru. pokračování Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka Když spustíte přehrávání obsahu na zařízení připojeném k receiveru přes HDMI, receiver se rovněž automaticky zapne a přepne na příslušný vstup HDMI. Pokud je položka „Pass Through“ nastavena na „On“ a receiver je v pohotovostním režimu, lze obraz a zvuk přehrávat pouze prostřednictvím televizoru. 71CZ Tuto funkci lze rovněž ovládat pomocí nabídky televizoru. Poznámky • Pokud je funkce „Control for HDMI“ nastavena na „On“, nastaví se položka „Audio Out“ v nabídce HDMI Settings automaticky podle nastavení funkce Ovládání zvuku systému. • Pokud zapnete televizor před zapnutím receiveru, nebude se TV zvuk chvíli přehrávat. Ovládání domácího kina Připojíte-li k receiveru televizor kompatibilní s funkcí Ovládání domácího kina, zobrazí se v připojeném televizoru ikona internetových aplikací. Pomocí dálkového ovladače televizoru lze přepínat vstupy receiveru nebo zvuková pole. Navíc můžete upravit hlasitost středového reproduktoru a subwooferu nebo změnit nastavení funkcí „Sound Optimizer“ (strana 64), „Dual Mono“ (strana 90) a „A/V Sync“ (strana 90). Funkci Ovládání domácího kina je možné používat pouze v televizoru, který má přístup k vysokorychlostnímu připojení k Internetu. Chcete-li získat podrobnější informace, nahlédněte do návodu k obsluze dodávaného s televizorem. Audio Return Channel (ARC) V případě, že je vaše TV kompatibilní s funkcí Audio Return Channel (ARC), je prostřednictvím kabelu HDMI vysílán také digitální audio signál z TV do receiveru. K poslechu zvuku z TV v receiveru tedy není nutné samostatné audio připojení. Chcete-li získat podrobnější informace, nahlédněte do části „Přepínání mezi digitálním a analogovým zvukem“ (strana 73). Výběr scény Tato funkce automaticky vybere optimální kvalitu obrazu a nejvhodnější zvukové pole podle scény, kterou zvolíte v televizoru. Další informace o této operaci naleznete v návodu k obsluze TV. Poznámka V závislosti na TV se zvukové pole nemusí přepnout. Výstup signálu HDMI, i pokud je receiver v pohotovostním režimu (Pass Through) Video a audio signály přiváděné na konektor HDMI IN mohou být odesílány do televizoru připojeného do konektoru HDMI OUT, i pokud je receiver v pohotovostním režimu. Jestliže použijete tuto funkci, když je položka „Control for HDMI“ nastavena na „On“, bude vstup receiveru automaticky přepnut na zařízení, které právě používáte, i v případě, že je receiver v pohotovostním režimu. Pro aktivaci této funkce nastavte položku „Pass Through“ podle následujících kroků. Tabulka závislostí Scéna nastavená na televizoru Cinema Sports Music Animation Photo Game Graphics Zvukové pole HD-D. C. S. Auto 1 2 Z domovské nabídky zvolte položku „Settings“ a poté stiskněte tlačítko . Vyberte položku „HDMI Settings“ a stiskněte tlačítko . 72CZ 3 4 Vyberte položku „Pass Through“ a stiskněte tlačítko . Zvolte požadovaný parametr, poté stiskněte . Parametr On Vysvětlení Pokud je receiver v pohotovostním režimu, budou trvale vystupovat signály HDMI z konektoru HDMI OUT na receiveru. [. . . ] Zvětšete vzdálenost mezi jednotlivými součástmi a pak měření zopakujte. • Používáte-li receiver jako předzesilovač, může se zobrazit jedna nebo druhá zpráva v závislosti na výkonu připojeného zesilovače. Pokud však budete používat receiver beze změn, nedojde k žádným problémům. Pokuste se provést měření v tichém prostředí. Warning 40 Warning 41 Warning 42 Warning 43 NO WARNING Žádná varovná informace. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY STR-DA3700ES

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY STR-DA3700ES bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag