Návod k použití SONY STR-DA3600ES

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY STR-DA3600ES. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY STR-DA3600ES bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY STR-DA3600ES.


SONY STR-DA3600ES : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (14717 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY STR-DA3600ES (16017 ko)
   SONY STR-DA3600ES annexe 1 (16011 ko)
   SONY STR-DA3600ES annexe 2 (2182 ko)
   SONY STR-DA3600ES DATASHEET (365 ko)
   SONY STR-DA3600ES GUI MENU LIST (213 ko)
   SONY STR-DA3600ES QUICK SETUP GUIDE (2182 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY STR-DA3600ES

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 4-184-698-13(1) Vícekanálový AV receiver Návod k obsluze STR-DA3600ES © 2011 Sony Corporation 4-184-701-11(1) STR-DA3600ES Prvodce rychlým nastavením © 2011 Sony Corporation Tento pr vodce rychlým nastavením popisuje, jak p ipojit Super Audio CD/CD p ehrávaþ, DVD p ehrávaþ, Blu-ray p ehrávaþ, reprosoustavy a subwoofer tak, abyste si mohli vychutnat vícekanálový prostorový zvuk. Podrobné informace najdete v návodu k obsluze dodaném s receiverem. Pokyny a vyobrazení se vztahují k modelu pro USA/Kanadu. 1: Instalace reprosoustav Uvedená vyobrazení znázor ují p íklad kon¿gurace 7. 1kanálového systému reprosoustav (sedm reprosoustav a subwoofer). Viz návod k obsluze dodaný s receiverem a dalí strany tohoto pr vodce. [. . . ] Toto nastavení je ideální pro filmy zakódované ve formátu Dolby Surround. Krom toho je tento rezim schopen reprodukovat zvuk ve formátu 5. 1 kanál (pro sledování dabovaného videa nebo starých film). Provádí se dekódování v rezimu Dolby Pro Logic IIx Movie (Film). Toto nastavení rozsiuje formáty Dolby Pro Logic II Movie (Film) nebo Dolby Digital 5. 1 na diskrétní 7. 1kanálový zvuk vhodný pro filmy. Provádí se dekódování v rezimu Dolby Pro Logic IIz. Toto nastavení umozuje rozsíení 5. 1kanálového zvuku na 7. 1 kanál. Vertikální slozka dodává pocit vtsí pítomnosti a hloubky zvuku. Rezim , , PLIIz Height" popsaný na stran 98 pedstavuje stejné zvukové pole. Pro rezim , , PLIIz Height" mzete provést nastavení úrovn zisku. Podrobné informace - viz cást , , Nabídka Surround (Prostorový zvuk)" (strana 140). Provádí se dekódování v rezimu DTS Neo:6 Cinema (Film). Zdroj zaznamenaný ve dvoukanálovém formátu je dekódován do 7 kanál. PLII Movie (Film) PLIIx Movie (Film) PLIIz Height Neo:6 Cinema (Film) Vypnutí prostorového efektu pro filmy (MOVIE) Stisknte tlacítko 2CH/A. DIRECT (Dvoukanálový zvuk/peklenutí korekcí) nebo A. F. D. (Automatický formát). 100CZ Poznámky · Zvuková pole pro filmy nepracují v následujících pípadech: ­ je vybrán vstup vícekanálového signálu, ­ jsou pijímány signály Dolby TrueHD, DTS-HD nebo lineární PCM se vzorkovací frekvencí vyssí nez 88, 2 kHz. · Rezimy , , PLII Movie" (Film), , , PLIIx Movie" (Film), , , PLIIz Height" a , , Neo:6 Cinema" (Film) rovnz nepracují, pokud je vybrán typ uspoádání reprosoustav 2/0 nebo 2/0. 1. · Pokud nastavíte zvukové pole bhem píjmu signálu DTS 96/24, bude se signál pehrávat pouze se vzorkovací frekvencí 48 kHz. · V závislosti na vybraném typu uspoádání reprosoustav se nemusí rezimy , , PLIIx Movie" (Film) a , , PLIIz Height" zobrazit: ­ rezim , , PLIIx Movie" (Film) je k dispozici, pouze pokud je vybrán typ uspoádání reprosoustav obsahující zadní prostorovou reprosoustavu (reprosoustavy), ­ rezim , , PLIIz Height" je k dispozici, pouze pokud je vybrán typ uspoádání reprosoustav obsahující pední horní reprosoustavy. · V závislosti na zvukovém poli nemusí z nkterých reprosoustav vycházet zvuk. · V závislosti na vybraném zvukovém poli mze docházet k výskytu sumu. Poslech prostorového zvuku pokracování 101CZ Digitální zvukové formáty podporované tímto receiverem Digitální zvukové formáty, které tento receiver dokáze dekódovat, závisí na digitálních vstupních konektorech, do kterých je zaízení pipojeno. Receiver podporuje následující zvukové formáty: Zvukový formát Dolby Digital 5. 1 Maximální pocet kanál Propojení zaízení pro pehrávání a receiveru COAXIAL/OPTICAL a HDMI a Dolby Digital EX 6. 1 a a Dolby Digital Plus a) 7. 1 × a Dolby TrueHD a) 7. 1 × a DTS 5. 1 a a DTS-ES 6. 1 a a DTS 96/24 5. 1 a a DTS-HD High Resolution Audio a) 7. 1 × a DTS-HD Master Audio a) b) 7. 1 × a Vícekanálový lineární PCM formát a) a) Pokud 7. 1 × a zaízení pro pehrávání nepodporuje daný formát, budou audio signály vystupovat v jiném formátu. Podrobné informace - viz návod k obsluze zaízení pro pehrávání. b) Signály se vzorkovací frekvencí vyssí nez 176, 4 kHz jsou pehrávány s frekvencí 96 kHz nebo 88, 2 kHz. 102CZ Pouzívání síové funkce Poznámky k síové funkci receiveru · Mzete pehrávat obsah (hudbu, fotografie a videa), který je ulozen na DLNA kompatibilním zaízení (DLNA CERTIFIEDTM Products) s logem DLNA uvedeným na zaízení (strana 104). · Receiver mzete pouzívat jako zaízení typu UPnP Media Renderer (zaízení pro pehrávání multimediálního obsahu) ve vasí domácí síti. [. . . ] Odstrate pedmt zakrývající horní panel receiveru a opt zapnte napájení. Dalsí zprávy - viz cásti , , Seznam zpráv zobrazovaných po provedení mení pomocí automatické kalibrace" (strana 71), , , Seznam zpráv adaptéru DIGITAL MEDIA PORT" (strana 82) a , , Seznam zpráv" (strana 95). Vymazání pamti Referencní cásti pro vymazání pamti receiveru Pro vymazání Vsech nastavení ulozených v pamti Multifunkcního dálkového ovladace Viz strana 62 strana 177 Vymazání pamti jednoduchého dálkového ovladace Po vyjmutí baterií nepouzívejte dálkový ovladac nkolik minut. pokracování 185CZ Informace zákaznické podpory Nejnovjsí informace týkající se receiveru najdete na níze uvedených webových stránkách. Pro zákazníky v USA a Kanad: http://www. sony. com/essupport Pro zákazníky v Evrop: http://support. sony-europe. com/quickjump/ STR Technické údaje ZVUKOVÝ VÝKON VÝSTUPNÍ VÝKON A CELKOVÉ HARMONICKÉ ZKRESLENÍ: Pi zátzi 8 ohm, oba kanály buzeny, frekvencní rozsah 20 ­ 20 000 Hz, minimální jmenovitý výkon RMS 120 W na kanál, s celkovým harmonickým zkreslením mén nez 0, 09 % v rozsahu od 250 mW po jmenovitý výkon. Cást zesilovace VÝSTUPNÍ VÝKON Jmenovitý výstupní výkon ve stereo rezimu 1) 2) (8 ohm, 20 Hz ­ 20 kHz, celkové harmonické zkreslení 0, 09 %) 3): (8 ohm, 1 kHz, celkové harmonické zkreslení 0, 09 %) 4): 100 W + 100 W Referencní výstupní výkon ve stereo rezimu (4 ohmy, 20 Hz ­ 20 kHz, celkové harmonické zkreslení 0, 15%) 3): (4 ohmy, 1 kHz, celkové harmonické zkreslení 0, 15%) 4): 85 W + 85 W Referencní výstupní výkon (8 ohm, 1 kHz, celkové harmonické zkreslení 0, 7 %) PEDNÍ KANÁLY 2): 110 W + 110 W STEDOVÝ KANÁL 2): 110 W PROSTOROVÉ KANÁLY 2): 110 W + 110 W ZADNÍ PROSTOROVÉ KANÁLY 2): 110 W + 110 W 186CZ Referencní výstupní výkon (4 ohmy, 1 kHz, celkové harmonické zkreslení 0, 7 %) PEDNÍ KANÁLY 2): 100 W + 100 W STEDOVÝ KANÁL 2): 100 W PROSTOROVÉ KANÁLY 2): 100 W + 100 W ZADNÍ PROSTOROVÉ KANÁLY 2): 100 W + 100 W 1) Vstupy (digitální) BD, DVD, SA-CD/CD (koaxiální) Impedance: 75 ohm Odstup signál/sum (S/N): 96 dB (A, 20 kHz LPF) Odstup signál/sum (S/N): 96 dB (A, 20 kHz LPF) VIDEO 1/2, TV, MD/ TAPE (optické) Výstupy MD/TAPE (REC OUT), Naptí: 150 mV VIDEO 1, ZONE 2, Impedance: 1 kiloohm ZONE 3 (AUDIO OUT) FRONT L/R, CENTER, Naptí: 2 V Impedance: 1 kiloohm SURROUND L/R, SURROUND BACK L/ R, FRONT HIGH L/R, SUBWOOFER Doplující informace 2) 3) 4) V závislosti na nastavení zvukového pole a na zdroji nemusí být k dispozici zádný zvukový výstup. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY STR-DA3600ES

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY STR-DA3600ES bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag