Návod k použití SONY STR-DA3500ES

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY STR-DA3500ES. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY STR-DA3500ES bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY STR-DA3500ES.


SONY STR-DA3500ES : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (21167 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY STR-DA3500ES (14809 ko)
   SONY STR-DA3500ES annexe 1 (17428 ko)
   SONY STR-DA3500ES annexe 2 (3572 ko)
   SONY STR-DA3500ES DATASHEET (387 ko)
   SONY STR-DA3500ES QUICK SETUP GUIDE (3581 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY STR-DA3500ES

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 4-144-907-41(1) Vícekanálový AV receiver Návod k obsluze STR-DA3500ES © 2009 Sony Corporation 4-144-910-31(1) STR-DA3500ES Prvodce rychlým nastavením © 2009 Sony Corporation 3CZ Tento prvodce rychlým nastavením popisuje, jak pipojit Super Audio CD pehrávac, DVD pehrávac, Blu-ray pehrávac, satelitní pijímac nebo set-top box, televizor, reprosoustavy a subwoofer tak, abyste si mohli vychutnat vícekanálový prostorový zvuk. Podrobné informace viz návod k obsluze dodaný s receiverem. 1. Instalace reprosoustav Uvedená vyobrazení zobrazují píklad konfigurace 7. 1kanálového systému reprosoustav (sedm reprosoustav a subwoofer). Reprosoustavy jsou v tomto prvodci oznaceny písmeny A az H. A Pední reprosoustava (levá) B Pední reprosoustava (pravá) C Stedová reprosoustava D Prostorová reprosoustava (levá) E Prostorová reprosoustava (pravá) F Zadní prostorová reprosoustava (levá) G Zadní prostorová reprosoustava (pravá) H Subwoofer 4CZ Prvodce rychlým nastavením 2 2. [. . . ] · Pokud jsou pední reprosoustavy nastaveny na , , SMALL" (Malé), budou stedová, prostorové a zadní prostorové reprosoustavy rovnz automaticky nastaveny na , , SMALL" (Malé). · Pokud nepouzíváte subwoofer, nastaví se pední reprosoustavy automaticky na , , LARGE" (Velké). Nastavování v polozce Speaker Pattern (Uspoádání reprosoustav) GUI MODE , V/v/B/b Rozsíené moznosti nastavení reprosoustav MENU 1 Rady · Nastavení , , LARGE" (Velké) a , , SMALL" (Malé) pro jednotlivé reprosoustavy urcuje, zda bude vestavný zvukový procesor oezávat basový signál z tohoto kanálu. Pokud je z kanálu oezán basový signál, odesle obvod pro pesmrování hlubokých tón odpovídající basové frekvence do subwooferu nebo do jiných velkých (, , LARGE") reprosoustav. Protoze vsak hluboké tóny mají urcitou smrovost, je nejlepsí, nebudete-li je oezávat (pokud je to mozné). Z tohoto dvodu mzete i malé reprosoustavy nastavit na , , LARGE" (Velké), pokud chcete, aby z nich vystupovaly basové frekvence. Na druhé stran, pokud pouzíváte velkou reprosoustavu, ale nepejete-li si, aby z této reprosoustavy vystupovaly basové frekvence, vyberte moznost , , SMALL (Malé). Pokud je celková výstupní úrove zvuku nizsí, nez jakou pozadujete, nastavte vsechny reprosoustavy na , , LARGE" (Velké). Pokud zvuk neobsahuje dostatek basových frekvencí, mzete pro zdraznní jejich úrovn pouzít ekvalizér. Opakovaným stisknutím tlacítka GUI MODE (Rezim GUI) vyberte moznost , , GUI ON" (Rezim GUI zapnutý). Na obrazovce televizoru se zobrazí GUI nabídka. Pokud se GUI nabídka na obrazovce televizoru nezobrazí, stisknte tlacítko MENU (Nabídka). 2 Opakovaným stisknutím tlacítek V/v vyberte nabídku , , Settings" (Nastavení) a stisknte tlacítko nebo b. Na obrazovce televizoru se zobrazí seznam nabídky Settings (Nastavení). 3 Opakovaným stisknutím tlacítek V/v vyberte nabídku , , Speaker" (Reprosoustavy) a stisknte tlacítko nebo b. pokracování 89CZ 4 Opakovaným stisknutím tlacítek V/v vyberte polozku , , Speaker Pattern" (Uspoádání reprosoustav) a stisknte tlacítko . V polozce , , Speaker Pattern" (Uspoádání reprosoustav) vyberte takovou moznost, která odpovídá pouzívanému systému reprosoustav. Uspoádání reprosoustav není nutno vybírat po provedení automatické kalibrace. 2 Opakovaným stisknutím tlacítek V/v vyberte nabídku , , Settings" (Nastavení) a stisknte tlacítko nebo b. Na obrazovce televizoru se zobrazí seznam nabídky Settings (Nastavení). 3 Opakovaným stisknutím tlacítek V/v vyberte nabídku , , Speaker" (Reprosoustavy) a stisknte tlacítko nebo b. Opakovaným stisknutím tlacítek V/v vyberte polozku , , Test Tone" (Testovací signál) a stisknte tlacítko . 5 Opakovaným stisknutím tlacítek V/v vyberte pozadované uspoádání reprosoustav. 4 Nastavování v polozce Test Tone (Testovací signál) 5 Opakovaným stisknutím tlacítek B/b vyberte typ testovacího signálu a stisknte tlacítko . Opakovaným stisknutím tlacítek V/v vyberte reprosoustavu, kterou chcete nastavit a stisknte tlacítko . Z jednotlivých reprosoustav zacne postupn vycházet testovací signál. GUI MODE , V/v/B/b 6 MENU 1 Opakovaným stisknutím tlacítka GUI MODE (Rezim GUI) vyberte moznost , , GUI ON" (Rezim GUI zapnutý). Na obrazovce televizoru se zobrazí GUI nabídka. Pokud se GUI nabídka na obrazovce televizoru nezobrazí, stisknte tlacítko MENU (Nabídka). 7 Opakovaným stisknutím tlacítek V/v provete nastavení a stisknte tlacítko . Rady · Pro nastavení úrovn vsech reprosoustav soucasn pouzijte tlacítko MASTER VOL +/ ­ (Celková hlasitost). · V prbhu nastavování se na displeji zobrazuje nastavená hodnota. 90CZ Pokud z reprosoustav nevychází testovací signál · Reproduktorové kabely mozná nejsou pipojeny pevn. Zkontrolujte, zda jsou kabely pevn pipojeny a zda je nelze odpojit jemným zatáhnutím. · Reproduktorové kabely mohou být zkratované. x Phase Audio (Fáze zvuku) · OFF · L/C, C/R, L/R, R/SL, R/SR, SR/SL, SR/SBR, SBR/SBL, SR/SB, SBL/SL, SB/SL, SL/L, L/SR Umozuje aktivovat výstup dvoukanálového zvuku pedních kanál (namísto testovacího signálu) postupn ze sousedních reprosoustav. Podle nastaveného uspoádání reprosoustav nemusí být nkteré moznosti zobrazeny. Pokud testovací signál vychází z jiné reprosoustavy, nez která je zobrazena na obrazovce Není správn nastaveno uspoádání reprosoustav pro pipojenou reprosoustavu. Zajistte, aby pipojení reprosoustav odpovídalo nastavenému uspoádání reprosoustav. Ostatní polozky nabídky Speaker (Reprosoustavy) x Sur Back Assign (Piazení zadních prostorových reprosoustav) (nastavení zadních prostorových reprosoustav) · OFF (Vypnuto) Pokud nejsou pipojeny zadní prostorové reprosoustavy, vyberte moznost , , OFF" (Vypnuto). · BI-AMP Pokud u pedních reprosoustav pouzijete zapojení bi-amp, vyberte moznost , , BIAMP". · ZONE2 Pokud pouzíváte zadní prostorové reprosoustavy v zón 2, vyberte moznost , , ZONE2" (Zóna 2). Pi výbru moznosti , , ZONE2" (Zóna 2) je vstup do konektor SUR BACK (Zadní prostorové reprosoustavy), které jsou soucástí konektor MULTI CHANNEL INPUT (Vícekanálový vstup), neplatný. Poznámka Pokud chcete zmnit pipojení z konfigurace bi-amp nebo z pipojení zóny 2 na pipojení zadních prostorových reprosoustav, nastavte polozku , , Sur Back Assign" (Piazení zadních prostorových reprosoustav) na , , OFF" (Vypnuto) a potom pipojte k receiveru zadní prostorové reprosoustavy. [. . . ] · Ujistte se, ze je správn nastaven krok ladní (pi ladní stanic v pásmu AM prostednictvím pímého ladní). · Na pedvolbách nejsou ulozeny zádné stanice nebo doslo k vymazání stanic z pedvoleb (pi výbru stanic na pedvolbách). · Stisknte tlacítko DISPLAY (Zobrazení), aby se na displeji zobrazila frekvence stanice. · Nasmrujte dálkový ovladac na senzor dálkového ovládání na receiveru. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY STR-DA3500ES

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY STR-DA3500ES bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag