Návod k použití SONY STR-DA3400ES

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY STR-DA3400ES. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY STR-DA3400ES bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY STR-DA3400ES.


SONY STR-DA3400ES : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (19189 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY STR-DA3400ES (14820 ko)
   SONY STR-DA3400ES (14911 ko)
   SONY STR-DA3400ES NOTICE (11662 ko)
   SONY STR-DA3400ES annexe 1 (11662 ko)
   SONY STR-DA3400ES DATASHEET (367 ko)
   SONY STR-DA3400ES GUI MENU LIST (802 ko)
   SONY STR-DA3400ES QUICK SETUP GUIDE (4277 ko)
   SONY STR-DA3400ES INSTALLATION GUIDE (2463 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY STR-DA3400ES

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 3-289-137-41(1) Vícekanálový AV receiver Návod k obsluze STR-DA3400ES ©2008 Sony Corporation 3-289-140-21(1) STR-DA3400ES Pehled GUI nabídky © 2008 Sony Corporation 3CZ Video1-2 SAT (Satelitní pijímac) SA-CD/CD (Super Audio CD/CD pehrávac) HDMI1-4 Seznam funkcí BD TV (Televizor) DVD (DVD pehrávac) MD/Tape (MD pehrávac/ kazetový magnetofon) Multi In (Vícekanálový vstup) Phono (Gramofon) List Mode (Rezim seznamu) Input Assign (Piazení vstup)*1 Name Input (Pojmenování vstup) Network Client (Síový klient) Bluetooth iPod Walkman Mobile Phone (Mobilní telefon) Seznam funkcí DMPORT Control (Ovládání pes DMPORT)*1 List Mode (Rezim seznamu)*1 Auto Tuning (Automatické ladní) Preset 1 (Pedvolba 1) Direct Tuning (Pímé ladní) Preset 30 (Pedvolba 30) . . . Seznam funkcí Auto Tuning (Automatické ladní) Direct Tuning (Pímé ladní) Name Input (Pojmenování vstup)*1 4CZ Pehled GUI nabídky Quick Setup (Rychlé nastavení) Enhanced Setup (Podrobnjsí nastavení) Calibration Type (Typ kalibrace) Auto Calibration (Automatická kalibrace) Auto Calibration (Automatická kalibrace)*2 Position (Pozice) [OPTIONS] (Moznosti) EQ Curve (Ekvalizacní kivka)*1 [OPTIONS] (Moznosti) Name Input (Pojmenování vstupu) Impedance (Impedance) Speaker Pattern (Uspoádání reprosoustav) Sur Back Assign (Piazení zadních prostorových reprosoustav) Manual Setup (Manuální nastavení) Level (Úrove) Distance (Vzdálenost) Size (Velikost)*1 Test Tone (Testovací signál) D. Range Comp (Komprese dynamického rozsahu) Distance Unit (Jednotka vzdálenosti) Level (Úrove) Crossover Freq (Dlicí frekvence) Speaker (Reprosoustavy) Surround (Prostorový zvuk) Sound Field (Zvukové pole) Effect Level (Úrove efekt)*1 Sound Field Setup (Nastavení zvukového pole) Enhanced Sur Mode (Rezim zvýraznného prostorového zvuku) EQ (Ekvalizér) Gain (Bass/Treble) (Zesílení - hloubky/výsky) Pehled GUI nabídky 5CZ Audio (Zvuk) Video (Obraz) HDMI (HDMI) System (Systém) A/V Sync (Synchronizace A/V) Dual Mono (Duální mono) Decode Priority (Priorita dekódování) Resolution (Rozlisení) Control for HDMI (Ovládání pes HDMI) Audio Out (Audio výstup) Subwoofer Level (Úrove subwooferu) Screen Saver (Spoic obrazovky) Language (Jazyk) *1 Polozky nabídky zobrazené na obrazovce televizoru se lisí v závislosti na aktuálním nastavení nebo stavu vybrané ikony. *2 Pro moznost Position 1 (Pozice 1) SLEEP DISPLAY GUI MODE GUI MODE (Rezim GUI) M/m/ </, OPTIONS (Moznosti) MENU (Nabídka) 6CZ Pehled GUI nabídky Zobrazení nabídky GUI na obrazovce televizoru GUI MODE (Rezim GUI) MENU (Nabídka) /, M/m M/m /, M / m, Pro pouzití seznamu funkcí OPTIONS (Moznosti) M / m, /, Pehled GUI nabídky 7CZ 8CZ 3-289-139-31(1) STR-DA3400ES Prvodce rychlým nastavením © 2008 Sony Corporation 9CZ Tento prvodce rychlým nastavením popisuje, jak pipojit Super Audio CD pehrávac, DVD pehrávac, Blu-ray pehrávac, satelitní pijímac nebo set-top box, televizor, reprosoustavy a subwoofer tak, abyste si mohli vychutnat vícekanálový prostorový zvuk. Podrobné informace naleznete v návodu k obsluze dodaném s receiverem. 1: Instalace reprosoustav Níze uvedená vyobrazení zobrazují píklad konfigurace 7. 1kanálového systému reprosoustav (sedm reprosoustav a jeden subwoofer). [. . . ] Podrzte stisknuté tlacítko MUSIC (Hudba) a stisknte tlacítko POWER (Napájení). Na displeji se zobrazí zpráva , , S. F. CLEAR" (Smazání zvukových polí) a vsechna zvuková pole se vrátí ke svým výchozím hodnotám. Tipy · Zvuková pole oznacená symbolem DCS pouzívají technologii DCS. · Kdyz je vybráno zvukové pole s oznacením DCS, rozsvítí se v okn displeje indikátor Digital Cinema Sound. Vypnutí prostorového efektu pro MOVIE/MUSIC Vyberte polozku , , 2ch Stereo" (Dvoukanálový stereo zvuk) nebo , , A. F. D. Auto" (Automatický pímý poslech formátu) v nabídce Surround settings (Nastavení prostorového zvuku). 86CZ Poslech prostorových efekt pi nízké hlasitosti (NIGHT MODE) Tato funkce umozuje zachovat prostedí kina i pi nízké úrovni hlasitosti. Tuto funkci je mozno pouzívat s ostatními zvukovými poli. Pi sledování filmu pozd v noci budete dialogy slyset jasn, a to i pi nízké úrovni hlasitosti. 2CH/ A. DIRECT A. F. D. MOVIE SLEEP MUSIC NIGHT MODE GUI MODE INPUT RESOLUTION MODE Rozsíené moznosti nastavení reprosoustav Manuální nastavení reprosoustav Kazdou reprosoustavu mzete nastavit manuáln. Úrovn reprosoustav mzete rovnz nastavit po dokoncení automatické kalibrace. NIGHT MODE (Nocní poslech) Nastavování v nabídce Manual Setup (Manuální nastavení) Rozsíené moznosti nastavení reprosoustav INPUT RESOLUTION MODE SLEEP NIGHT MODE GUI MODE Stisknte tlacítko NIGHT MODE. Funkce NIGHT MODE (Nocní poslech) se aktivuje. Funkce NIGHT MODE (Nocní poslech) se zapíná a vypíná stiskem tlacítka NIGHT MODE. Poznámka Tato funkce nefunguje v následujících pípadech. ­ je vybrán vícekanálový vstup, ­ na vstupu jsou signály Dolby TrueHD se vzorkovací frekvencí vyssí nez 96 kHz, ­ na vstupu jsou signály PCM se vzorkovací frekvencí vyssí nez 96 kHz. 1 2-8 MENU (Nabídka) HOME 1 Opakovaným stiskem tlacítka GUI MODE vyberte moznost , , GUI ON" (GUI zapnuto). V okn displeje receiveru se zobrazí zpráva , , GUI MODE" (Rezim GUI) a na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka GUI. Pokud se nabídka GUI na obrazovce televizoru nezobrazí, stisknte tlacítko MENU. 2 Opakovaným stiskem tlacítka V/v vyberte polozku , , Settings" (Nastavení) a pak stisknte tlacítko nebo b. Na obrazovce televizoru se zobrazí seznam polozek nabídky Settings (Nastavení). pokracování 87CZ 3 Opakovaným stiskem tlacítka V/v vyberte polozku , , Speaker" (Reprosoustavy) a pak stisknte tlacítko nebo b. Opakovaným stiskem tlacítka V/v vyberte , , Manual Setup" (Manuální nastavení) a pak stisknte tlacítko . 4 x Distance (Vzdálenost jednotlivých reprosoustav od poslechového místa) Umozuje nastavit vzdálenost od poslechového místa k jednotlivým reprosoustavám (levá/pravá pední, stedová, levá/pravá prostorová, levá/pravá zadní prostorová a subwoofer). Vzdálenost mzete nastavit v rozsahu od 1, 00 m az 10, 00 m s krokem 0, 01 m. 5 6 7 8 Opakovaným stiskem tlacítka V/v/B/b vyberte reprosoustavu, kterou chcete nastavit. Stisknte tlacítko . Opakovaným stiskem tlacítka B/b vyberte pozadovaný parametr. x Size (Velikost jednotlivých reprosoustav) Umozuje nastavit velikost jednotlivých reprosoustav (levá/pravá pední, stedová, levá/pravá prostorová, levá/pravá zadní prostorová). Polozky nabídky Manual Setup (Manuální nastavení) x Level (Úrove reprosoustavy) Umozuje nastavit úrove jednotlivých reprosoustav (stedové, levé/pravé prostorové, levé/pravé zadní prostorové a subwooferu). Úrove je mozno nastavit v rozsahu od ­20 dB do +10 dB s krokem 0, 5 dB. U levé/pravé pední reprosoustavy mzete nastavit vyvázení na jednotlivých stranách. Úrove levé pední reprosoustavy mzete nastavit v rozsahu od ­10, 0 dB do +10, 0 dB s krokem 0, 5 dB. Rovnz úrove pravé pední reprosoustavy mzete nastavit v rozsahu od ­ 10, 0 dB do +10, 0 dB s krokem 0, 5 dB. 88CZ · LARGE (Velké) Pokud pipojíte velké reprosoustavy, které budou úcinn reprodukovat hluboké frekvence, vyberte moznost , , LARGE" (Velké). Za normálních okolností vyberte moznost , , LARGE" (Velké). · SMALL (Malé) Pokud je zvuk zkreslený nebo pokud pi pouzití vícekanálového prostorového zvuku pociujete nedostatek prostorových efekt, vyberte moznost , , SMALL" (Malé) pro aktivaci obvodu pro pesmrování hlubokých tón a pro výstup hlubokých frekvencí jednotlivých kanál ze subwooferu nebo jiných velkých (, , LARGE") reprosoustav. [. . . ] · Zkontrolujte, zda máte naladnu stanici v pásmu FM FM RDS. · Zjistte si podrobnosti o této rozhlasové stanici a ujistte se, ze skutecn vysílá vámi pozadovanou sluzbu. Pokud ano, mze to znamenat, ze je tato sluzba docasn mimo provoz. pokracování Doplující informace 145CZ Dálkový ovladac Dálkový ovladac nefunguje. · Nasmrujte dálkový ovladac na senzor dálkového ovládání na receiveru. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY STR-DA3400ES

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY STR-DA3400ES bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag