Návod k použití SONY STR-DA3200ES

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY STR-DA3200ES. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY STR-DA3200ES bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY STR-DA3200ES.


SONY STR-DA3200ES : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (7726 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY STR-DA3200ES (7644 ko)
   SONY STR-DA3200ES annexe 2 (16178 ko)
   SONY STR-DA3200ES annexe 1 (16178 ko)
   SONY STR-DA3200ES DATASHEET (494 ko)
   SONY STR-DA3200ES QUICK SETUP (2313 ko)
   SONY STR-DA3200ES service manual (19048 ko)
   SONY STR-DA3200ES PRODUCT BROCHURE (2646 ko)
   SONY STR-DA3200ES QUICK SETUP GUIDE (2313 ko)
   SONY STR-DA3200ES Installation Guide (2313 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY STR-DA3200ES

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 2-681-806-13(1) Vícekanálový AV receiver Návod k obsluze STR-DA3200ES ©2006 Sony Corporation 2-681-807-12(1) Prvodce rychlým nastavením STR-DA3200ES Sony Corporation © 2006 1: Instalace reprosoustav 2: Pipojení reprosoustav Kabel reprosoustav (není pilozen) 1CZ Kabel reprosoustav (není pilozen) Kabel reprosoustav (není pilozen) Kabel reprosoustav (není pilozen) 2CZ Kabel reprosoustav (není pilozen) 10 mm 3CZ 3: Pipojení ostatních zaízení Super Audio CD pehrávac Super Audio CD pehrávac VSTUP VÍCEKANÁLOVÉHO SIGNÁLU VSTUP VÍCEKANÁLOVÉHO SIGNÁLU Audio kabel (není pilozen) Video zaízení VSTUP HDMI Televizor Kabel HDMI (není pilozen) VSTUP HDMI 1 Komponentní video kabel (není pilozen) VÝSTUP HDMI DVD pehrávac VÝSTUP HDMI PRO TV / MONITOR Kabel HDMI (není pilozen) 4CZ Tento prvodce rychlým nastavením popisuje, jak pipojit Super Audio CD / CD pehrávac, DVD pehrávac, televizor, reprosoustavy a subwoofer tak, abyste si mohli vychutnat vícekanálový prostorový zvuk. Podrobnjsí informace naleznete v návodu k obsluze dodaném s receiverem. Reprosoustavy jsou v tomto prvodci oznaceny písmeny A az H. A Levá pední reprosoustava B Pravá pední reprosoustava C Stedová reprosoustava D Levá prostorová reprosoustava E Pravá prostorová reprosoustava F Levá zadní prostorová reprosoustava* G Pravá zadní prostorová reprosoustava* H Sub woofer 1: Instalace reprosoustav Výse uvedená vyobrazení zobrazují píklad konfigurace 7. 1kanálového systému reprosoustav (sedm reprosoustav a jeden subwoofer). Viz návod k obsluze dodávaný s receiverem a dalsí stránky tohoto prvodce. * Zadní prostorové reprosoustavy (levá / pravá) podporují funkci , , ZONE 2 (Místnost 2)". [. . . ] Podrobnjsí informace o nastavování polozek - viz , , Pohyb v nabídkách" (str. 57). 7. 1 kanál Maticový dekodér v souladu s formátem Dolby Digital EX. 6. 1 kanál Maticový dekodér v souladu s formátem Dolby Digital EX. Ovládání zesilovace , , [PLIIx MV]" 7. 1 kanál Filmový dekodér v souladu s formátem Dolby Pro Logic IIx. 6. 1 kanál Maticový dekodér v souladu s formátem Dolby Digital EX. , , [PLIIx MS]" 7. 1 kanál Hudební dekodér v souladu s formátem Dolby Pro Logic IIx. 6. 1 kanál Hudební dekodér v souladu s formátem Dolby Pro Logic IIx. Polozky nabídky , , Tuner Settings (Nastavení radiopijímace)" x , , FM MODE (Rezim FM)" (Rezim píjmu stanic v pásmu FM) · , , STEREO (Stereo)" Pokud stanice radiopijímace vysílá v rezimu stereo, bude tento receiver dekódovat její signál jako stereo signál. · , , MONO (Mono)" Tento receiver bude dekódovat signál stanice radiopijímace jako mono signál bez ohledu na to, jaký signál je ve skutecnosti vysílán. Poznámky · Pokud je vybráno zvukové pole pro film, pouzije se maticové dekódování v souladu s formátem Dolby Digital EX, a to bez ohledu na nastavený rezim dekódování zadního prostorového kanálu. · Pokud za následujících podmínek vyberete moznost , , Dolby PLIIx MS" a je nastaven 6. 1kanálový systém reprosoustav, pouzije se maticové dekódování v souladu s formátem Dolby Digital EX nebo pokud je nastaven 7. 1kanálový systém reprosoustav, pouzije se filmové dekódování v souladu s formátem Pro Logic IIx: ­ Na vstupu je signál Dolby Digital Surround EX. ­ Polozka , , SB DECODING (Dekódování zadního prostorového kanálu)" je nastavena na hodnotu , , AUTO (Automaticky)". x , , NAME IN?(Vlozit název?)" (Názvy stanic ulozených na pedvolbách) Tato funkce umozuje zadávání názv stanic ulozených na pedvolbách. 91). 65CZ Poznámka Nastavení zvuku nabídka , , Audio Settings (Nastavení audio signálu)" V nabídce , , Audio Settings (Nastavení audio signálu)" mzete provádt nastavení zvukových vstup a výstup podle svých pozadavk. V hlavní nabídce vyberte , , Audio Settings (Nastavení audio signálu)". Podrobnjsí informace o nastavování polozek - viz , , Pohyb v nabídkách" (str. 57). Pokud pi nastavení na hodnotu , , AUTO (Automaticky)" a vstupu signálu z digitálních audio konektor (pro CD atd. ) dojde k perusení pi spustní pehrávání, vyberte hodnotu , , PCM". x , , DUAL MONO (Duální mono)" (Výbr jazyka digitálního vysílání) Tato funkce umozuje vybrat jazyk, který chcete poslouchat pi digitálním vysílání. Tato funkce je k dispozici pouze pro zdroje ve formátu Dolby Digital. · , , MAIN/SUB (Hlavní/vedlejsí)" Zvuk hlavního jazyka bude reprodukován z levé pední reprosoustavy a zvuk druhého jazyka bude soucasn reprodukován z pravé pední reprosoustavy. · , , MAIN (Hlavní)" Bude reprodukován zvuk hlavního jazyka. · , , SUB (Vedlejsí)" Bude reprodukován zvuk vedlejsího jazyka. · , , MAIN+SUB (Hlavní+vedlejsí)" Bude reprodukován smísený zvuk obsahující hlavní i vedlejsí jazyk. Polozky nabídky , , Audio Settings (Nastavení audio signálu)" x , , DEC. PRIORITY (Priorita dekodéru)" (Priorita pi dekódování vstupního digitálního audio signálu) Tato funkce umozuje urcit vstupní rezim pro vstupní digitální signál do konektor , , DIGITAL IN (Digitální vstup)" a , , HDMI IN (Vstup HDMI)". · , , AUTO (Automaticky)" Automatické pepínání vstupního rezimu mezi DTS, Dolby Digital nebo PCM · , , PCM" Pokud jsou vybrány signály z konektoru , , DIGITAL IN (Digitální vstup)", je signálm PCM poskytována priorita (aby se pedeslo perusení pi spustní pehrávání). Pokud jsou vsak pijímány jiné signály, mze v závislosti na formátu dojít k tomu, ze nebude reprodukován zvuk. [. . . ] · Vyberte stanici v pásmu FM, která má silnjsí signál. Nezobrazují se informace RDS, které pozadujete. * · Zjistte si podrobnosti o této stanici a ujistte se, zda skutecn vysílá vámi pozadovanou sluzbu. Pokud ano, mze to znamenat, ze je tato sluzba docasn mimo provoz. Chybové zprávy Dojde-li k výskytu chybné funkce, zobrazí se na displeji kód sestávající ze dvou císlic a zprávy. Podle této zprávy mzete posoudit provozní stav receiveru. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY STR-DA3200ES

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY STR-DA3200ES bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag