Návod k použití SONY STR-DA2400ES

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY STR-DA2400ES. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY STR-DA2400ES bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY STR-DA2400ES.


SONY STR-DA2400ES : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (16506 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY STR-DA2400ES (10398 ko)
   SONY STR-DA2400ES annexe 1 (10306 ko)
   SONY STR-DA2400ES annexe 2 (12531 ko)
   SONY STR-DA2400ES DATASHEET (418 ko)
   SONY STR-DA2400ES GUI MENU LIST (271 ko)
   SONY STR-DA2400ES QUICK SETUP GUIDE (2795 ko)
   SONY STR-DA2400ES INSTALLATION GUIDE (2606 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY STR-DA2400ES

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 3-289-204-41(1) Vícekanálový AV receiver Návod k obsluze STR-DA2400ES ©2008 Sony Corporation 2CZ 3-293-878-11(1) STR-DA2400ES Pehled GUI nabídky © 2008 Sony Corporation 3CZ VIDEO 1 TV Seznam funkcí VIDEO 2 MD/TAPE BD SA-CD/CD DVD PHONO SAT MULTI IN Input Assign (Piazení vstup)*1 Name Input (Zadání názvu) Network Client (Síový klient) iPod Walkman Bluetooth Mobile phone (Bluetooth mobilní telefon) Function List (Seznam funkcí) DMPORT Control (Nastavení DMPORT)*1 List Mode (Rezim seznamu)*1 Auto Tuning (Automatické ladní) Direct Tuning (Pímé ladní) Pedvolba 1 . . . Pedvolba 30 Function List (Seznam funkcí) Auto Tuning (Automatické ladní) Direct Tuning (Pímé ladní) Name Input (Zadání názvu)*1 4CZ Pehled GUI nabídky Auto Calibration (Automatická kalibrace) Auto Calibration Start (Spustní automatické kalibrace)*2 Auto Calibration Type (Typ automatické kalibrace) Position (Pozice) Name Input (Zadání názvu) Speaker Impedance (Impedance reprosoustav) Speaker Pattern (Us poádání reprosoustav) BI-AMP Speaker (Zapojení bi-amp) Manual Setup (Rucní nastavení) Crossover Freq (Dlicí frekvence) Test Tone (Testovací signál) D. Range Comp (Komprese dynamického rozsahu) Distance Unit (Jednotky vzdálenosti) Sound Field Setup (Nastavení zvukového pole) Enhanced Sur Mode (Rezim zvýraznného prostorového zvuku) Gain (Bass/Treble) (Zisk - hloubky/výsky) A/V Sync (A/V synchronizace) Dual Mono (Duální mono) Decode Priority (Priorita dekódování) Resolution (Rozlisení) Control for HDMI (Ovládání pes HDMI) Audio Out (Audio výstup) SW Level (Úrove subwooferu) Speaker (Reprosoustavy) Level (Úrove) Distance (Vzdálenost) Size (Velikost)*1 Test Tone (Testovací signál) Phase Noise (Fázový sum) Phase Audio (Fáze zvuku) Sound Field (Zvukové pole) Effect Level (Úrove efektu)*1 Surround (Prostorový zvuk) EQ (Ekvalizér) *1 Polozky nabídky zobrazené na obrazovce televizoru se lisí v závislosti na aktuálním nastavení nebo stavu vybrané ikony. *2 Pro moznost Position 1 (Pozice 1). Audio (Zvuk) Pehled GUI nabídky 5CZ Video (Obraz) HDMI SLEEP DISPLAY GUI MODE GUI MODE (Rezim GUI) OPTIONS (Moznosti) MENU (Nabídka) M/m/ </, Zobrazení GUI nabídky na obrazovce televizoru GUI MODE (Rezim GUI), MENU (Nabídka), /, M/m M/m /, M / m, Pouzití seznamu funkcí OPTIONS (Moznosti) M / m, 6CZ Pehled GUI nabídky 3-289-206-21(1) STR-DA2400ES Prvodce rychlým nastavením © 2008 Sony Corporation 7CZ Tento prvodce rychlým nastavením popisuje, jak pipojit Super Audio CD pehrávac, DVD pehrávac, Blu-ray pehrávac, satelitní pijímac nebo set-top box, televizor, reprosoustavy a subwoofer tak, abyste si mohli vychutnat vícekanálový prostorový zvuk. Podrobné informace naleznete v návodu k obsluze dodaném s receiverem. 1: Instalace reprosoustav Uvedená vyobrazení zobrazují píklad konfigurace 7. 1kanálového systému reprosoustav (sedm reprosoustav a subwoofer). [. . . ] Tato zvuková pole nabízí vzrusující a mohutný zvuk jako v kin nebo koncertních síních a penásejí jej az do vaseho domova. Zvukové pole Zvukové pole Zvukový efekt pro [zobrazení na obrazovce televizoru] Movie Cinema Studio EX A DCS [Cinema St EX A] Cinema Studio EX B DCS [Cinema St EX B] Reprodukuje se zvuková charakteristika produkcního filmového studia Sony Pictures Entertainment , , Cary Grant Theater". Toto je standardní rezim, výborný pro sledování vtsiny typ film. Reprodukuje se zvuková charakteristika produkcního filmového studia Sony Pictures Entertainment , , Kim Novak Theater". Tento rezim je ideální pro sledování vdeckofantastických film nebo akcních film se spoustou zvukových efekt. Reprodukuje se zvuková charakteristika studia pro nahrávání filmové hudby Sony Pictures Entertainment. Tento rezim je ideální pro sledování muzikál nebo klasických film, u kterých je ve zvukovém doprovodu orchestrální hudba. Poslech prostorového zvuku Cinema Studio EX C DCS [Cinema St EX C] V. Multi Dimension Z jediné dvojice skutecných prostorových reprosoustav se DCS[V. Multi Dimension] vytváí velké mnozství virtuálních reprosoustav. Music Hall [Hall] Jazz Club [Jazz Club] Reprodukuje akustiku klasické koncertní sín. Reprodukuje akustiku jazzového klubu. Live Concert [Live Concert] Reprodukuje akustiku zivé koncertní sín s 300 místy. Stadium [Stadium] Sports [Sports] Portable Audio Enhancer [Portable Audio] Headphonea) Headphone (2ch) [HP (2CH)] Reprodukuje dojem velkého oteveného stadionu. Reprodukuje dojem vysílání sportovního penosu. Reprodukuje cistý obohacený zvuk z penosného audio zaízení. Tento rezim je ideální pro poslech MP3 a dalsích formát s komprimovanou hudbou. Tento rezim se vybere automaticky pi pouzití sluchátek, pokud je vybrán rezim , , 2ch Stereo" (Dvoukanálové stereo) nebo rezim A. F. D. Standardní dvoukanálové stereofonní zdroje zcela obcházejí zpracování zvukového pole a vícekanálové prostorové formáty jsou slucovány do dvou kanál (krom signál LFE). Headphone Theater DCS Tento rezim se vybere automaticky pi pouzití sluchátek, pokud je vybráno zvukové pole pro film/hudbu. Pi poslechu [HP Theater] se sluchátky poskytuje zázitek jako v prostedí kina. Headphone (Multi) [HP MULTI]b) Tento rezim se vybere automaticky pi pouzití sluchátek, pokud je vybrán vícekanálový vstup. Na výstupu pro sluchátka jsou analogové signály pedních kanál z konektor MULTI CHANNEL INPUT (Vícekanálový vstup). Na výstupu jsou analogové signály, které nejsou zpracovány pomocí tónových korekcí, zvukového pole atd. Headphone (Direct) [HP (Direct)] a) b) Tento rezim zvukového pole lze vybrat, pokud jsou k receiveru pipojena sluchátka. Zobrazí se pouze na displeji. pokracování 83CZ Poznámky · Zvuková pole pro hudbu a filmy nepracují v následujících pípadech: ­ je vybrán vícekanálový vstup, ­ na vstupu jsou signály DTS-HD se vzorkovací frekvencí vyssí nez 48 kHz, ­ na vstupu jsou signály Dolby TrueHD se vzorkovací frekvencí vyssí nez 48 kHz, ­ na vstupu jsou signály se vzorkovací frekvencí vyssí nez 48 kHz, ­ vícekanálové signály PCM jsou pijímány prostednictvím konektoru HDMI IN (Vstup HDMI). · Pokud je vybráno nkteré ze zvukových polí, nebude ze subwooferu vycházet zádný zvuk, pokud jsou vsechny reprosoustavy nastaveny na , , LARGE" (Velké) v nabídce Speaker (Reprosoustavy). Zvuk vsak bude vystupovat ze subwooferu, pokud: ­ digitální vstupní signály obsahují signály LFE, ­ jsou pední a prostorové reprosoustavy nastaveny na , , SMALL" (Malé), ­ je vybráno zvukové pole pro filmy, ­ je vybráno zvukové pole , , Portable Audio" (Penosné audio zaízení). Obnovení zvukových polí na výchozí nastavení Pro tento postup je nutno pouzít tlacítka na receiveru. 1, 2 2 1 2 Stisknutím tlacítka POWER (Napájení) vypnte receiver. Podrzte stisknuté tlacítko MUSIC (Hudba) a stisknte tlacítko POWER (Napájení). Na displeji se zobrazí nápis , , S. F. [. . . ] Pokud ano, mze to znamenat, ze je tato sluzba docasn mimo provoz. Receiver Uzemovací vodic (není soucástí píslusenství) K uzemnní * Pouze modely s kódem oblasti CEL, CEK a ECE. Doplující informace pokracování 141CZ Dálkový ovladac Dálkový ovladac nepracuje. · Nasmrujte dálkový ovladac na snímac signálu dálkového ovladace na receiveru. · Odstrate pípadné pekázky, které jsou mezi dálkovým ovladacem a receiverem. · Pokud jsou baterie v dálkovém ovladaci slabé, vymte ob baterie za nové. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY STR-DA2400ES

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY STR-DA2400ES bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag