Návod k použití SONY STR-DA1200ES

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY STR-DA1200ES. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY STR-DA1200ES bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY STR-DA1200ES.


SONY STR-DA1200ES : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4559 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY STR-DA1200ES (6463 ko)
   SONY STR-DA1200ES NOTICE (6463 ko)
   SONY STR-DA1200ES Installation Guide (2379 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY STR-DA1200ES

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 2-694-840-11 (2) Vícekanálový AV receiver Návod k obsluze STR-DA1200ES ©2006 Sony Corporation 2-694-841-11(1) Prvodce rychlým nastavením STR-DA1200ES Sony Corporation © 2006 1: Instalace reprosoustav 2: Pipojení reprosoustav Kabel reprosoustav (není pilozen) 1CZ Kabel reprosoustav (není pilozen) Kabel reprosoustav (není pilozen) Kabel reprosoustav (není pilozen) 2CZ Kabel reprosoustav (není pilozen) 10 mm 3CZ 3: Pipojení jiných zaízení Super Audio CD pehrávac Super Audio CD pehrávac Audio kabel (není pilozen) Video zaízení Televizor Kabel HDMI (není pilozen) Komponentní video kabel (není pilozen) DVD pehrávac Kabel HDMI (není pilozen) Koaxiální digitální kabel (není pilozen) 4CZ Tento prvodce rychlým nastavením popisuje, jak pipojit Super Audio CD / CD pehrávac, DVD pehrávac, televizor, reprosoustavy a subwoofer, abyste si mohli vychutnat vícekanálový prostorový zvuk. Podrobnjsí informace naleznete v návodu k obsluze dodávaného s receiverem. Reprosoustavy jsou v tomto prvodci oznaceny písmeny Levá pední reprosoustava Pravá pední reprosoustava Stedová reprosoustava Levá prostorová reprosoustava az . Pravá prostorová reprosoustava Levá zadní prostorová reprosoustava* Pravá zadní prostorová reprosoustava* Sub woofer 1: Instalace reprosoustav Výse uvedená vyobrazení zobrazují píklad konfigurace 7. 1kanálového systému reprosoustav (sedm reprosoustav a jeden subwoofer). Viz návod k obsluze dodávaný s receiverem a dalsí stránky tohoto prvodce. * Zadní prostorové reprosoustavy (levá / pravá) umozují provoz 2. [. . . ] 69). x , , PANORAMA MODE (Rezim Panorama)" Umozuje vám provádt dalsí nastavení dekódování Dolby Pro Logic II a IIx Music. Tento parametr je mozno nastavovat pouze tehdy, pokud je rezim , , A. F. D. (Automatický formát)" nastaven na hodnotu , , PRO LOGIC II MUSIC" nebo , , PRO LOGIC IIx MUSIC" (str. · , , ON (Zapnuto)" Prostorový zvuk si mzete lépe vychutnat rozsíením zvukového pole pedních reprosoustav doleva a doprava od poslechového místa (rezim Panorama). · , , OFF (Vypnuto)" Rezim Panorama není aktivován. x , , SB DECODING (Dekódování zadního prostorového kanálu)" Umozuje vám provádt nastavení funkce dekódování zadního prostorového kanálu. Podrobnosti - viz cást , , Pouzití rezimu dekódování zadního prostorového kanálu (SB DECODING)" (str. 60). x , , SB DEC MODE (Rezim dekódování zadního prostorového kanálu)" Umozuje vám provádt nastavení rezimu dekódování zadního prostorového kanálu. Podrobnosti - viz cást , , Pouzití rezimu dekódování zadního prostorového kanálu (SB DECODING)" (str. 60). x , , SCREEN DEPTH (Hloubka obrazovky)" Tato funkce je urcena pedevsím pro rezimy Cinema Studio EX (str. Umozuje vytvoení pocitu, ze zvuk z pedních reprosoustav vychází z vnitku obrazovky, podobn, jako je tomu v kin. · , , ON (Zapnuto)" Umozuje vytvoení zvukového pole tak, jako by zvuk vycházel pímo z velké obrazovky ped vámi. · , , OFF (Vypnuto)" Tato funkce není aktivována. pokracování x , , EFFECT LEVEL (Úrove efektu)" Vyssí hodnoty pedstavují vtsí prostorový efekt. x , , CENTER WIDTH (Síka stedního kanálu)" Umozuje vám provádt dalsí nastavení dekódování Dolby Pro Logic II a IIx Music. Tento parametr je mozno nastavovat pouze 59CZ x , , VIR. SPEAKERS (Virtuální reprosoustavy)" Tato funkce je urcena pedevsím pro rezimy Cinema Studio EX (str. · , , ON (Zapnuto)" Vytvoí se virtuální reprosoustavy. · , , OFF (Vypnuto)" Virtuální reprosoustavy se nevytváejí. c) Pouzití rezimu dekódování zadního prostorového kanálu (SB DECODING) Po dekódování zadního prostorového kanálu zaznamenaného na DVD atd. ve formátu Dolby Digital Surround EX, DTS-ES Matrix, DTS-ES Discrete 6. 1 atd. si mzete vychutnat prostorový zvuk tak, jak byl zamýslen tvrci filmu. Software zakódovaný s informací, která oznacuje, ze jsou k dispozici jak signály DTS-ES Matrix, tak i 5. 1kanálové signály. d) Software zakódovaný jak s 5. 1kanálovými signály, tak i s rozsíeným datovým tokem urceným pro návrat tchto signál do diskrétních 6. 1 kanál. Discrete 6. 1 pedstavují specifické signály u DVD, které se v kinech nepouzívají. e) Pokud jsou pipojeny dv zadní prostorové reprosoustavy, bude zvuk vystupovat ve formátu 7. 1 kanál. · , , ON (Zapnuto)" Nastavení , , SB DEC MODE (Rezim dekódování zadního prostorového kanálu)" je aplikováno na dekódování 5. 1 kanál a 6. 1 kanál ve vstupním proudu (str. · , , OFF (Vypnuto)" Dekódování zadního prostorového signálu se neprovádí. Poznámky · Tato funkce nepracuje v následujících pípadech: ­ Je vybrán vstup , , MULTI IN (Vstup vícekanálového signálu)". [. . . ] · Stisknte tlacítko , , DISPLAY (Displej)", aby se na displeji zobrazila frekvence stanice. · Zkontrolujte, zda máte naladnu stanici v pásmu FM, která vysílá signál RDS. · Zvolte stanici v pásmu FM, která má silnjsí signál. Nezobrazují se informace RDS, které pozadujete. * · Zjistte si podrobnosti o této stanici a ujistte se, zda skutecn vysílá vámi pozadovanou sluzbu. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY STR-DA1200ES

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY STR-DA1200ES bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag