Návod k použití SONY SRS-D8

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY SRS-D8. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY SRS-D8 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY SRS-D8.


SONY SRS-D8 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (943 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY SRS-D8 (738 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY SRS-D8

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] KVALIFIKOVANÝ SERVIS Instalovat a opravovat tento výrobek mohou pouze kvalifikované osoby. PÍSLUSENSTVÍ A BATERIE Pouzívejte pouze schválené píslusenství a baterie. Udrzujte jej v suchu. Bezpecnost Seznamte se s tmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodrzování mze být nebezpecné nebo protizákonné. [. . . ] Nastavení posty Mzete se pihlásit k novému postovnímu úctu si zaregistrovat nový úcet sluzby Posta Ovi. © 2009 Nokia. Vsechna práva vyhrazena. 41 Zvolte moznost Menu > Zprávy > E-mailová zpráva. Pihlásení k postovnímu úctu 1 Vyberte svého provozovatele postovních sluzeb. 3 Mozností Zapamatovat heslo vypnete dotaz na heslo pi pístupu k postovnímu úctu. Chcete-li se pihlásit k dalsímu postovnímu úctu, zvolte moznost Pidat úcet. Nastavení sluzby Posta Ovi Pokud postovní úcet zatím nemáte, mzete si vytvoit úcet Nokia zahrnující i sluzbu Posta Ovi. Postupujte podle pokyn na displeji. Po vytvoení úctu Nokia se mzete pihlásit ke sluzb Posta Ovi a posílat a pijímat postu. Pomocí tohoto úctu se mzete pihlasovat i k dalsím sluzbám Ovi, napíklad ke sluzb Chat. Dalsí 41 42 Zstate v kontaktu Vytvoení a odeslání zprávy 1 Zvolte moznost Volby > Vytvoit. 3 Chcete-li ke zpráv pilozit pílohu, zvolte moznost Volby > Pilozit soubor. 4 Chcete-li ke zpráv pilozit snímek, který vyfotografujete, zvolte moznost Volby > Pilozit nový obrázek. 1 2 Zvolte moznost Menu > Zprávy > Vytvoit zprávu > E-mailová zpráva. Pro pipojení souboru zvolte Volby > Vlozit a vyberte z dostupných mozností. Je-li definováno více e-mailových úct, vyberte úcet, ze kterého chcete poslat e-mail. Chcete-li e-mail odeslat, zvolte Odeslat. 3 4 Ctení e-mailu a psaní odpovdi Dlezité: Pi otevírání zpráv bute opatrní. Zprávy mohou obsahovat skodlivý software nebo mohou být pro vás pístroj nebo PC jinak nebezpecné. 43 44 1 2 3 4 Zstate v kontaktu Chcete-li stahovat záhlaví emailových zpráv, zvolte Menu > Zprávy a vyberte e-mailový úcet. posty a její pílohy, vyberte zprávu a zvolte moznost Otevít nebo Nacíst. posty, zvolte moznost Volby a vyberte z dostupných mozností. kontroluje nové e-maily na vasem e-mailovém úctu. Automatické nacítání -- automatické nactení nových e-mail z vaseho emailového úctu. Chcete-li zapnout upozorování na nové e-maily, zvolte Menu > Zprávy > Nastavení zpráv > Zprávy e-mailu > Upoz. na nový e-mail > Zapnout. 3 Upozornní na nový e-mail Telefon mze automaticky kontrolovat vás e-mailový úcet v daných casových intervalech a pokud je dorucen nový email, upozorní vás. [. . . ] Vsechna práva vyhrazena. Rejstík I ID volajícího 34 indikátory 13, 14 Informace o podpoe spolecnosti Nokia 17 informacní zprávy 29 internet 54 K kalkulacka karta microSD klávesové zkratky klávesy klávesy zrychlené volby konfigurace kontakty -- skupiny -- ukládání M Mapy menu operátora modul zabezpecení motivy My Nokia N nastavení fotoaparátu nastavení jazyka 64 7 14, 23, 24 5 24 30 62 61 58, 59, 60 29 11 22 18 45 20 nastavení posty nastavení zpráv nastavení z výroby, obnovení navigace navigacní nástroje Nokia Software Updater O obnovení nastavení obrázky odesílání zpráv okamzité zprávy opakované vytácení osvtlení P pam pamová karta PC Suite PictBridge PIN poloha, informace posouvání posta poutko poznámky prediktivní psaní textu profil Letadlo Profil Letadlo 75 41 38 20 15 60 18 20 45, 46 37 39 33 23 48 7 28 27 11 29 15 41 10 64 35 16 21 75 © 2009 Nokia. Vsechna práva vyhrazena. 76 Rejstík 22 54 29 33 47, 49, 50 51 33 37 33 29 11 34 11 51, 52 32 34 16 34 54 55 55 29 6, 16 43 software, aktualizace spoic displeje správa soubor stahování stopky T tapeta text nápovdy tisk tóny tradicní psaní textu U UPIN V velikost písma video vizitky volání volání pomocí zkratek vyrovnávací pam výchozí zobrazení W web 18 23 47 18 65 23 21 47 21, 23 34 11 23 45, 46 62 31 31 55 14, 23 54 profily prohlízec protokol polohy protokol volání pehrávac médií penásení, soubory pesmrování hovor Pijaté, zprávy píjem libovolnou klávesou píkazy sluzby pístupové kódy psaní textu PUK R rádio reproduktor rezim císlic rezim off-line rezimy textu rozsíené stereo S sdílení sdílení online SIM -- sluzby SIM karta sluzby chatu 76 © 2009 Nokia. Vsechna práva vyhrazena. Rejstík Z zámek tlacítek zdroje podpory zprávy zprávy na SIM kart zrychlená volba 15, 20 17 37 29 24, 31, 33 77 © 2009 Nokia. Vsechna práva vyhrazena. 77 78 PROHLÁSENÍ O SHOD Spolecnost SONY CORPORATION tímto prohlasuje, ze tento výrobek RM-540 je ve shod se základními pozadavky a dalsími píslusnými ustanoveními smrnice 1999/5/ES. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY SRS-D8

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY SRS-D8 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag