Návod k použití SONY SRS-D4

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY SRS-D4. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY SRS-D4 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY SRS-D4.


SONY SRS-D4 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (842 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY SRS-D4 (658 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY SRS-D4

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 4 Zapnutí/vypnutí prohlízece snímk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Prohlízení snímk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Zvtsování snímku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Zobrazení více snímk (miniatur). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Význam ikon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Kontrola stavu baterie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Pouzívání tlacítka Menu (Nabídka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 3 Vyuzívejte vsech funkcí svého prohlízece snímk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Prohlízení snímk z pamové karty SD nebo MMC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Pouzívání tiskárny nebo základny fotoaparátu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Pímý tisk z tiskárny vybavené technologií PictBridge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Spustní prezentace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Sdílení snímk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 4 Odstraování problém . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Problémy s prohlízecem snímk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Problémy s pocítacem nebo pipojením. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Problémy s pímým tiskem (Tiskárna vybavená technologií PictBridge) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 5 Jak získat pomoc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Uzitecné odkazy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Telefonická podpora pro zákazníky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 ii CS www. kodak. com/go/support Obsah 6 Dodatek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Technické údaje prohlízece snímk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Funkce úspory energie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Dlezité bezpecnostní pokyny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Péce o výrobek a údrzba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Záruka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Shoda s pedpisy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 www. kodak. com/go/support CS iii 1 Nastavení prohlízece snímk Prohlízec snímk EasyShare vám umozní mít pi sob piblizn 150 oblíbených snímk a podlit se o n s páteli a rodinou, a uz jste kdekoli. Nejprve instalujte software EasyShare DLEZITÉ: Instalujte software Kodak EasyShare ped pipojením prohlízece snímk k pocítaci. Mohlo by se stát, ze pedcházející verze prohlízec snímk nerozpoznají. 1 Ukoncete vsechny softwarové aplikace, které jsou v pocítaci spustny (vcetn antivirového softwaru). [. . . ] 3 Stisknutím tlacítka Nastavení prezentace Exit (Ukoncit) Interval Loop (Smycka) Transition (Pechod) Potom stisknte tlacítko OK. zvolte interval zobrazení, potom stisknte zvýraznte nastavení prezentace: Stisknutím tlacítka zvolte On (Zapnuto) nebo Off (Vypnuto), potom stisknte tlacítko OK. Pokud chcete odebrat oznacení pro tisk u vsech snímk na daném pamovém médiu, zvýraznte moznost Cancel Prints (Stornovat tisk) a stisknte tlacítko OK. Druhý krok -- peneste oznacené snímky Pi penosu oznacených snímk do pocítace se zobrazí obrazovka tisku. Podrobné informace získáte klepnutím na tlacítko Help (Nápovda) v softwaru EasyShare. Dalsí informace o tisku z pocítace, základny s tiskárnou, tiskárny vybavené technologií PictBridge nebo pamové karty viz strana 9. 13 CS www. kodak. com/go/support Vyuzívejte vsech funkcí svého prohlízece snímk Oznacování snímk pro odeslání e-mailem První krok -- v pocítaci Pomocí softwaru EasyShare vytvote v pocítaci adresá e-mailových adres. Do interní pamti prohlízece snímk pak lze zkopírovat az 32 e-mailových adres. Podrobné informace získáte klepnutím na tlacítko Help (Nápovda) v softwaru EasyShare. Druhý krok -- oznacte snímky v prohlízeci snímk 1 Stisknte tlacítko Share (Sdílet). Stisknutím tlacítka zvolte pozadovaný snímek. Pokud pouzíváte základnu EasyShare, zkontrolujte pipojení vsech kabel. Zkontrolujte, zda je prohlízec snímk správn osazen na základn. Zkontrolujte, zda je nainstalována a spustna nejnovjsí verze softwaru EasyShare (strana 1). Na externím video zaízení nelze spustit prezentaci. V softwaru EasyShare klepnte na tlacítko Help (Nápovda). Na prohlízeci snímk správn nastavte volbu Video Out (Výstup videa) (NTSC nebo PAL strana 7). Pokud pouzíváte základnu EasyShare, stisknte tlacítko TV na základn. Zkontrolujte, zda je správn nastaveno externí zaízení (viz návod k obsluze píslusného zaízení). Na pocítacích zalozených na systému Windows zkontrolujte, zda ve Správci zaízení pod polozkou adice sbrnice USB nenastal konflikt. (Dalsí informace o systému Windows viz www. kodak. com/go/pcbasics. ) Do prohlízece snímk nelze pidat snímky. Pokud není dostatek místa v interní pamti prohlízece snímk pro vsechny oblíbené snímky, z pocítace jsou do prohlízece snímk pevedeny nejnovjsí oblíbené snímky. V softwaru EasyShare klepnte na tlacítko Help (Nápovda). www. kodak. com/go/support CS 16 Odstraování problém Problémy s pímým tiskem (Tiskárna vybavená technologií PictBridge) Stav Nelze nalézt pozadovaný snímek. Nabídka Direct Print (Pímý tisk) se vypíná. Zajistte, aby formáty soubor na pamovém médiu pro ukládání snímk byly JPEG. Nabídku lze znovu zobrazit stisknutím libovolného tlacítka. Zkontrolujte, zda jsou prohlízec snímk a tiskárna propojeny (strana 3). Zkontrolujte napájení prohlízece snímk a tiskárny. [. . . ] Pokud bude pi oprav teba pouzít náhradní díly, mze se jednat o repasované náhradní díly nebo tyto díly mohou obsahovat repasované materiály. V pípad poteby výmny celého výrobku mze být výrobek nahrazen výrobkem repasovaným. Omezení Zádost o zárucní opravu nebude pijata bez dokladu uvádjícího datum zakoupení výrobku. Takovým dokladem je kopie úctenky za prohlízec snímk Kodak EasyShare nebo jeho píslusenství. (Originál vzdy uschovejte pro vlastní potebu. ) Tato záruka se nevztahuje na baterii ci baterie pouzité v prohlízeci snímk nebo jeho píslusenství. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY SRS-D4

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY SRS-D4 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag