Návod k použití SONY SPK-HC annexe 1

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY SPK-HC. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY SPK-HC bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY SPK-HC.


SONY SPK-HC annexe 1: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1229 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY SPK-HC (9279 ko)
   SONY SPK-HC (9289 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY SPK-HCannexe 1

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Pocítac zobrazí okno Správce spoustní systému Windows. Klávesou nebo zvolte moznost Start VAIO Care Rescue a stisknte klávesu Enter. Pokud systém zobrazí okno volby jazyka, vyberte pozadovaný jazyk a klepnte na tlacítko OK. Kdy je obnovení nutné? Pocítac je nestabilní. Pocítac má potíze, které nelze vyesit postupy 1 2 pro esení potízí. [. . . ] Pokud pocítac zobrazí okno ízení uzivatelských úct, klepnte na tlacítko Ano. Zobrazení aktuálního stavu postupu mze urcitou dobu trvat. Bhem vytváení Média pro obnovení systému jednotku nevysunujte ani neodpojujte. Médium pro obnovení systému uchovávejte na bezpecném míst. Médium pro obnovení systému nemusí být mozné vytvoit na kazdé jednotce USB Flash. Dalsí informace najdete v souboru nápovdy dodaném se softwarem VAIO Care. 1 Kdyz je pocítac vypnut, spuste stisknutím tlacítka ASSIST nástroj Záchrana VAIO Care. Pokud systém zobrazí okno volby jazyka, vyberte pozadovaný jazyk a klepnte na tlacítko OK. 2 3 4 2 Který software mám pouzít pro údrzbu a obnovení pocítace? Pouzijte tento software. VAIO Care Vytvoení Média pro obnovení systému Kontrola hardwaru pocítace Záchrana VAIO Care Záchrana (zálohování) dat Obnovení pocítace Vymazání vsech dat z integrovaného pamového zaízení Dalsí informace najdete v souboru nápovdy dodaném se softwarem VAIO Care a Záchrana VAIO Care. Zálohování Co je zálohování? Proces zálohování je vytvoení zálozní kopie dat ulozených na integrovaném pamovém zaízení a její ulození na jiné místo. Klepnte na moznost Spustit prvodce obnovením. Chcete-li provést vlastní obnovení, zvolte moznost Nástroje a Spuste pokrocilého prvodce obnovením. 3 1 Postupujte podle pokyn na obrazovce. 3 Médium pro obnovení systému vytvote ihned po nastavení. Modely bez tlacítka ASSIST Proc mám zálohovat data? Pi neocekávaných událostech nebo infekci pocítacovými viry mzete ztratit data ulozená na integrovaném pamovém zaízení. Pravidelné zálohování dat je drazn doporucováno. Pokud jste k pocítaci pihláseni jako standardní uzivatel, mze vás pocítac pozádat o zadání uzivatelského jména a hesla správce. Zapnte pocítac a nez zhasne logo VAIO, stisknte nkolikrát klávesu F10. Po zobrazení dialogového okna Upravit moznosti spustní stisknte klávesu Enter. Pi dodání je vypínac odpojen az do chvíle, kdy pocítac pipojíte ke zdroji stídavého napájení. Zkontrolujte, zda je pocítac ádn pipojen ke zdroji napájení, zda je zapnut a zda svítí kontrolka napájení. Zkontrolujte, zda je správn nainstalován a nabit akumulátor. Pokud jsou pipojena zaízení USB, odpojte je a restartujte pocítac. Vyjmte vsechny doplkové pamové moduly, které jste pípadn vlozili od zakoupení pocítace, a restartujte pocítac. Pokud je pocítac pipojen do prodluzovacího kabelu nebo zálohovaného zdroje napájení (UPS), zkontrolujte, zda je prodluzovací kabel nebo zdroj UPS pipojen k napájení a zapnut. Odpojte kabel nebo adaptér stídavého naptí a vyjmte akumulátor. Vlozte akumulátor, pipojte napájecí kabel nebo adaptér a pocítac znovu zapnte. Mohlo by dojít k poruse pocítace zpsobené kondenzací. V takovém pípad pocítac nejmén hodinu nepouzívejte. Zkontrolujte, zda pouzíváte dodaný kabel nebo adaptér stídavého naptí Sony. [. . . ] Stisknte klávesy Ctrl+Alt+Delete, klepnte na sipku u tlacítka Vypnout a zvolte moznost Restartovat. Pro vypnutí pocítace stisknte a podrzte nebo posute a podrzte vypínac na déle nez ctyi sekundy. Odpojte napájecí kabel nebo adaptér stídavého naptí a piblizn pt minut vyckejte. Poté pipojte napájecí kabel nebo adaptér a pocítac znovu zapnte. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY SPK-HC

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY SPK-HC bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag